literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Celka (2000)[1354]Celka (2000) Volvariella surrecta - a new species in the mycoflora of Poland.[1354], Celka (2002)[1357]Celka (2002) Królestwo grzybów.[1357], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Narkiewicz (2000)[1991]Narkiewicz (2000) Pochwiak pasożytniczy Volvariella surrecta w Sudetach Zachodnich.[1991]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:21 1 znaleziska Volvariella surrecta (pochwiak grzybolubny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE48 122954 DE45 252098 DE46 308031 DE55 351180 EE84 48242 79912 81814 EE94 80092 EF25 121206

ID 48 242 oznaczenie: Volvariella surrecta; lokalizacja: ok. 0.7 km S, Bilcza - Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 27 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg lasu dębowo-sosnowego z domieszką leszczyny, na jednym ze starych owocników czarciego kręgu gąsówki mglistej, podłoże dość wilgotne, zacienione starszymi drzewami, dwa większe i kilka zawiązków nowych owocników - wszystkie na jednym kapeluszu gąsówki mglistej; leg. Marcin Fałdziński, det. Anna Kujawa (na forum dyskusyjnym - 30.10.2006); eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/24.11.06; uwagi: fot.63396 fot.63397 fot.63398 fot.63399 fot.63400 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

63396
63397
63398
63399
63400

ID 79 912 oznaczenie: Volvariella surrecta; lokalizacja: Las Dąbrowa - Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 5 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ok. 30 metrów wgłąb lasu sosnowo-dębowego z domieszką leszczyny na wilgotnym podłożu gliniastym ze szczątkami roślin, na owocnikach Lepista nebularis, ok. 150 młodych owocników; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak: 07.10.05-01 fung. M.S. Faldzinski; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z przed roku - ID: 48242; Więcej w wątku: [bf:63374]; fot.127086; Volvariella surrecta - pochwiak pasożytniczy [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak - prezentujące szereg cech]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53; związane wątki bio-forum.pl: 63374 ;

ID 80 092 oznaczenie: Volvariella surrecta; lokalizacja: Dębska Wola, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE94; data zbioru: 6 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wschodni brzeg lasu liściastego (brzoza+olsza), Lepista nebularis, na dwóch owocnikach z licznego czarciego kręgu L.nebularis; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - fragment zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.127690; Siedlisko; fot.127691; Volvariella surrecta - pochwiak pasożytniczy [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak];

127690
127691

ID 81 814 oznaczenie: Volvariella surrecta; lokalizacja: Kowalski Las oddz. 161 - Kamienna Góra, Kowala, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 17 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką, świerka, jodły, dębu i leszczyny, na owocnikach Lepista nebularis rosnących w czarcim kręgu o średnicy ok.10 m, kilkaset dojrzałych owocników; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.10.17-02 fung. M.S. Faldzinski; uwagi: Na każdym owocniku gąsówki mglitej Lepista nebularis! rosło kilka, kilkanaście owocników pochwiaka pasożytniczego Volvariella surrecta!.; fot.131002; Siedlisko; fot.131003; Fragment czarciego kręgu; fot.131004 fot.131005 fot.131006 fot.131007; Volvariella surrecta - pochwiak pasożytniczy [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

131002
131003
131004
131005
131006
131007

ID 121 206 oznaczenie: Volvariella surrecta; lokalizacja: Radzanów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF25; data zbioru: 26 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosna, brzoza, olcha, przy leśnej drodze, na owocnikach gąsówki mglistej w trawie wśród liści, na jednej gąsówce po kilka, kilkanaście owocników w różnym stadium rozwoju; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/ZO/29.11.08; uwagi: fot.217380 fot.217381 fot.217382 fot.217383 fot.217384 fot.217385 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217380
217381
217382
217383
217384
217385

ID 122 954 oznaczenie: Volvariella surrecta; lokalizacja: Wrocław, Las Osobowicki (północna część), BE48; data zbioru: 10 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młoda monokultura modrzewiowa, szczątki owocnika Lepista nebularis, kilka owocników na jednym owocniku zywiciela; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/21.12.08; uwagi: fot.221506 fot.221507; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221506
221507

ID 252 098 oznaczenie: Volvariella surrecta; lokalizacja: 1,7 km S od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 24,4" N i 19st 22' 45" E], DE45; data zbioru: 11 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa w lesie sosnowym, na gnijących owocnikach gąsówki mglistej, ponad 10 owocników na 6 gąsówkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.724651 fot.724652 fot.724653 fot.724654 fot.724655; siedlisko; fot.724656 [notatka: nie] [fotografie: tak];

724651
724652
724653
724654
724655
724656

ID 308 031 oznaczenie: Volvariella surrecta; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 21 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na starych, gnijących owocnikach lejkówki szarawej, ponad 30 w kilku skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.958575 fot.958576 fot.958577 fot.958578 fot.958579 fot.958580 fot.958581 fot.958582 fot.958583 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958575
958576
958577
958578
958579
958580
958581
958582
958583

ID 351 180 oznaczenie: Volvariella surrecta; lokalizacja: Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 14 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla -wierzba, olcha, bez czarny, robinia, na gnijących owocnikach Lepista nebularis, kilka owocników na dwóch kapeluszach gąsówek; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 2' 50,5" N 19st 25' 34" E; fot.1277782 fot.1277783 fot.1277784 fot.1277785 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1277782
1277783
1277784
1277785
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji