takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Leucocoprinus cretaceus (Bull.) Locq.

Leucocoprinus cretatus Locq. ex Lanzoni · Leucoagaricus cretaceus (Bull.) M.M. Moser
na stronie — występowanie
Leucocoprinus cretaceus
03.10.1999, Bohumileè - Hradec Králové, Czechy; copyright © by Jiři Kovač

występowanie