takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Leucocoprinus brebissonii (Godey) Locq.

GREJ: ID298746 (© autora fot.); copyright © by GREJ