grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Lepiota ochraceofulva P.D. Orton

czubajeczka rdzawobrązowa