Tx: 435
grzyby.pl

Lepiota echinella Quél. et G.E. Bernard

czubajeczka szczecinistołuskowata
Lepiota setulosa J.E. Lange [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: L. echinella var. echinella), Gierczyk et al. (2011)[1492]Gierczyk et al. (2011) Rare species of Lepiota and related genera.[1492] (as: L. echinella var. echinella), Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: L. echinella var. echinella), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: L. echinella var. echinella), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: L. echinella var. echinella), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: L. echinella var. echinella), Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: L. echinella), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: L. echinella), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: L. echinella), Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752] (as: L. echinella), Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800] (as: L. echinella), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: L. echinella var. echinella), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: L. echinella), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Nita & Bujakiewicz (2007)[2012]Nita & Bujakiewicz (2007) Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2012], Nita & Bujakiewicz (2009)[2013]Nita & Bujakiewicz (2009) Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes.[2013], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389] (as: Lepiota echinella), Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: L. echinella)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Lepiota echinella (czubajeczka szczecinistołuskowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB72 337693 AB84 371344 DE47 329776 DE78 274163 DE95 298679 EB59 258382 274607 FE24 354568 GC01 230848

ID 230 848 oznaczenie: Lepiota echinella; lokalizacja: około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 28 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy w młodym wieku, na ściółce, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120828/0001; uwagi: fot.636717; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" 2019! lokalizacja określona jako "E od Ogrodniczek". [notatka: nie] [fotografie: tak];

636717

ID 258 382 oznaczenie: Lepiota echinella; lokalizacja: Strzałowo Puszcza Piska, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB59; data zbioru: 16 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb,lipa,grab,świerk, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130916/0001; uwagi: fot.598523 [notatka: nie] [fotografie: tak];

598523

ID 274 163 oznaczenie: Lepiota echinella var. rhodorhiza; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 23 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las olcha, buk, grab, leszczyna, graniczy z sosną, brzozą, ziemia, 2 owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140823/0001; uwagi: fot.814596 fot.814597 [notatka: nie] [fotografie: tak];

814596
814597

ID 274 607 oznaczenie: Lepiota echinella; lokalizacja: Puszcza Piska Krutyń, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB59; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grab, dąb, sosna, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131013/0006; uwagi: fot.610980 [notatka: [bf:610979]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 610979 ;

ID 298 679 oznaczenie: Lepiota echinella; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 23 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z dębem i grabem, ziemia, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000631; uwagi: fot.787506; fot.787504; [bf:787503] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 787503 ;

ID 329 776 oznaczenie: Lepiota echinella; lokalizacja: 2 km SE od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 41" N i 19st 35' 7,5" E], DE47; data zbioru: 21 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, dąb, sosna, osika; pobocze ziemistej dróżki, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004888; uwagi: [bf:1096806] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1096806 ;

ID 337 693 oznaczenie: Lepiota echinella; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Pępowo), 1,7 km na W od Łęgów, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB72; data zbioru: 17 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świeży (DBs, Brz, Tp os), na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1180244] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1180244 ;

ID 354 568 oznaczenie: Lepiota echinella; lokalizacja: Grabówki k. Nałęczów - 51.299004, 22.081000, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 14 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola), na ziemi, ze zbocza wąwozu, pojedynczo, kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008714; uwagi: fot.1306672 fot.1306673 [notatka: [bf:1261876]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1261876 ;

ID 371 344 oznaczenie: Lepiota echinella; lokalizacja: 350 m NE Szczecin Wielgowo ul. Bryczkowskiego , gm. Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB84; data zbioru: 2 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, pod okapem kasztanowca i klonu, gleba, jeden owocnik; leg. Marcin Lożek, det. Marcin Lożek, Romuald Tomaszewski; eksykat: tak; uwagi: Nadl. Kliniska, Leśń. Wielgowo, odz. 600; [bf:1471487] [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1471487 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji