grzyby.pl
trujący

Lepiota cristata (Bolt.: Fr.) Kumm.

czubajeczka cuchnąca
Lepiota Lepiota Lepiota LepiotaLepiotaczubajeczka brązowoczerwonawa (Lepiota brunneoincarnata)czubajeczka kasztanowata (Lepiota castanea)
Lepiota cristata (czubajeczka cuchnąca)
kapelusz w zbliżeniu; pod dębami, klonami, masowo; 01.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Lepiota sp.
[L. cristata?] młode owocniki na poboczu drogi w lesie bukowym
Lepiota sp.
[L. cristata?] na poboczu drogi w lesie bukowym

owocnik

Lepiota cristata (czubajeczka cuchnąca)
Kapelusz białawy kremowy z rdzawobrązowym gładkim wierzchołkiem i rdzawobrązowymi, nieregularnie rozmieszczonymi łuseczkami na pozostałej powierzchni kapelusza; 20 – 40 mm średnicy, początkowo stożkowaty, potem wypukły do płaskiego z płaskim garbkiem; brzeg ostry, długo podwinięty, czasem popękany.

space

Trzon cylindryczny, smukły, 30 – 45 x 2 – 4 mm, z rozszerzoną podstawą, pusty, kruchy; powierzchnia gładka, naga; białawy z wiekiem z różowym lub czerwonym tonem; pierścień błoniasty, wzniesiony, delikatny, zanikający.

space

Pileus whitish cream-coloured with rusty-brown smooth top and like-coloured irregularly distributed squamules on the remaining surface of the cap; 20 – 40 mm in diameter, initially conical, later convex to plane and broadly umbonate; margin acute, incurved for a long time, sometimes rimose.

space

Stipe cylindrical, slender, 30 – 45 x 2 – 4 mm, base clavate, hollow, fragile; surface smooth, glabrous; whitish, with age with pink or red tinge; membranous ring, raised, delicate, evanescent.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie; 6 – 7.5 x 3 – 3.5 µm.

Spore print white. Spores smooth; 6 – 7.5 x 3 – 3.5 µm.

występowanie

Bardzo pospolita. Owocniki wyrastają pojedynczo lub gromadnie od sierpnia do października w różnego rodzaju lasach i na obrzeżach, zwłaszcza na poboczach dróg.

Common. Summer-fall, solitary or gregarious, inside and outside forests, especially on road- and pathsides.

wartość

Trująca ale lekko - nie należy licznych śmiertelnie trujących czubajeczek, zawierających falloidynę - tę samą toksynę co u muchomora zielonawego (Amanita phalloides).

Poisonous but without deadly toxic phalloidine as at some other czubajeczka (Lepiota) species.