grzyby.pl

Lepiota pseudolilacea Huijsman

czubajeczka różowobrązowa
Lepiota pseudohelveola Kühner
Lepiota Lepiota Lepiota LepiotaLepiotaLepiota pseudofelinaczubajeczka różowawa (Lepiota subincarnata)