Tx: 444
grzyby.pl

Lepiota pseudolilacea Huijsman

czubajeczka różowobrązowa
Lepiota pseudohelveola Kühner [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lepiota pseudolilacea (czubajeczka różowobrązowa)
Lepiota pseudolilacea (czubajeczka różowobrązowa)
Lepiota pseudolilacea (czubajeczka różowobrązowa)
Lepiota pseudolilacea (czubajeczka różowobrązowa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych; na ziemi.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488] (as: L. pseudolilacea), Gierczyk et al. (2011)[1492]Gierczyk et al. (2011) Rare species of Lepiota and related genera.[1492] (as: L. pseudolilacea), Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: L. pseudolilacea), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: L. pseudolilacea), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: L. pseudolilacea), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: L. pseudolilacea), Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626] (as: Lepiota pseudolilacea), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: L. pseudolilacea), Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: L. pseudolilacea), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: L. pseudolilacea), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389] (as: L. pseudolilacea), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: L. pseudolilacea), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: L. pseudolilacea)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:31 1 znaleziska Lepiota pseudolilacea (czubajeczka różowobrązowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB72 337690 AB76 362509 AC08 337700 AC12 350653 AD18 156179 DA82 237139 DE35 254344 254978 EC15 327671 EC25 326549 331896 EC26 338313 FD92 364760 GC01 230858

ID 156 179 oznaczenie: Lepiota pseudohelveola; lokalizacja: 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 22 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Picea, Quercus, Betula), na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 846 w zielniku autora; uwagi: fot.306313 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

306313

ID 230 858 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: około 2 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 16 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zachwaszczony brzeg sztucznego jez. Komosa, nieco błotniste, jeden owocnik wśród pokrzyw; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110816/0001; uwagi: fot.636910 [notatka: nie] [fotografie: tak];

636910

ID 237 139 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: Gdańsk Sobieszewo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 20 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wydmy nadmorskie, pod różami, ziemia, dwa owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/121020/0001; uwagi: fot.669375 fot.669376 fot.669377 fot.669378 [notatka: nie] [fotografie: tak];

669375
669376
669377
669378

ID 254 344 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: osada Kmiecizna, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 11,5" N i 19st 23' 52,15" E], DE35; data zbioru: 24 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi, w kępce mchu, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130924/0002; uwagi: [bf:605826] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 605826 ;

ID 254 978 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: 1 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 0,35" N i 19st 23' 42" E], DE35; data zbioru: 24 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla na skraju lasu mieszanego -czeremcha, świerk, brzoza i in, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130924/0004; uwagi: [bf:605835] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 605835 ;

ID 326 549 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 6 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy i topoli osiki, ziemia, klika owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski,potwierdził B.Gierczyk na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1101037] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1101037 ;

ID 327 671 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: Ok.500m na S od miejscowości Ulatowo Adamy,gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC15; data zbioru: 21 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze szosy w borze mieszanym(sosna,brzoza,dąb), ziemia, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1112174 fot.1112175 fot.1112176 fot.1112177 fot.1112178 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112174
1112175
1112176
1112177
1112178

ID 331 896 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 25 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu, ziemia, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0005225; uwagi: [bf:885233] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 885233 ;

ID 337 690 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Pępowo), 1,7 km na W od Łęgów, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB72; data zbioru: 17 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świeży (DBs, Brz, Tp os), na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1182620 fot.1182621 fot.1182622; porównanie Lepiota pseudolilacea i L. castanea; fot.1182623; zarodniki: 6,5-8,8 µm x 3,8-4,6 µm średnio: 7,7 x 4,3 µm!, Q: 1,5-2,1 średnio 1,8!; fot.1182624; skórka kapelusza; fot.1182625 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1182620
1182621
1182622
1182623
1182624
1182625

ID 337 700 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: prop. rez. Wąwóz koło Suchanówka, 1,2 km na E od Suchanówka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC08; data zbioru: 19 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1182689 fot.1182690 fot.1182691 fot.1182692; zarodniki: 6,8-8,3 µm x 3,9-4,7 µm średnio 7,5 x 4,3 µm!, Q: 1,6-2,0 średnio 1,7!; fot.1182693; skórka kapelusza:; fot.1182694; cheilocystydy:; fot.1182695 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1182689
1182690
1182691
1182692
1182693
1182694
1182695

ID 338 313 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Ulatowo Czerniaki, gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 30 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze szosy w borze sosnowym, ziemia, trzy owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1184898 fot.1184899 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1184898
1184899

ID 350 653 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 1,8 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 1 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1272119 fot.1272120 fot.1272121; Zarodniki IKI!: -6,2!6,9-7,9 x 4,1-4,9 µm średnio 7,3 x 4,5 µm!, Q: 1,4-1,8 średnio 1,6!:; fot.1272122; cheilocystydy:; fot.1272123 fot.1272124; strzępki skórki kapelusza:; fot.1272125 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1272119
1272120
1272121
1272122
1272123
1272124
1272125

ID 362 509 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: 0,5km N od Swojcina, gm.Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęgi, pod leszczynami, ściółka, jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Marcin Lożek; eksykat: tak; uwagi: Nadl.Kliniska, Leśn.Poczernin,oddz.558B; wątek [bf:1381172] [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1381172 ;

ID 364 760 oznaczenie: Lepiota pseudolilacea; lokalizacja: Dęblin 51.586948, 21.858562, pow. rycki, woj. lubelskie, FD92; data zbioru: 6 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu z leszczynami, na ziemi, jeden owocnik; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010214; uwagi: fot.1400789 fot.1400790 fot.1400791 [notatka: [bf:1164908]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1164908 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji