grzyby.pl
trujący

Lepiota castanea Quel.

czubajeczka kasztanowata
Lepiota Lepiota Lepiota LepiotaLepiotaczubajeczka cuchnąca (Lepiota cristata)Lepiota cortinarius
Lepiota castanea (czubajeczka kasztanowata)
14.07.1998, Kocbeø, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek

owocnik

zarodniki

występowanie

wartość

uwagi