grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Lepiota felina (Pers.) P. Karst.

czubajeczka czarnołuskowa
Lepiota Lepiota Lepiota LepiotaLepiotaLepiota apateliaLepiota fuliginosa
Lepiota felina (czubajeczka czarnołuskowa)
01.10.2010, gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Lepiota felina (czubajeczka czarnołuskowa)
Lepiota felina (czubajeczka czarnołuskowa)
Lepiota felina (czubajeczka czarnołuskowa)
Lepiota felina (czubajeczka czarnołuskowa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20101001.01102010-6JS.jsb - Lepiota felina (czubajeczka czarnołuskowa); gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie
101001-01102010-6JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie/ #5