grzyby.pl

Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss.

czubajeczka czerwonopochwowa
Lepiota Lepiota Lepiota LepiotaLepiotaczubajeczka czarnoostrzowa (Echinoderma hystrix)Lepiota langei