grzyby.pl

Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja

ziarnóweczka gruzełkowata, ziarnówka gruzełkowata · ziarnówka rdzawoczerwona
Cystoderma granulosum · Cystodermella ambrosii (Bres.) Harmaja · Cystodermella granulosum (Batsch) Harmaja orth.var. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cystodermella granulosa (ziarnóweczka gruzełkowata)
grupa pod świerkami, w mchu
Cystodermella granulosa (ziarnóweczka gruzełkowata)
licznie w mchu pod sosnami

owocnik

Cystodermella granulosa (ziarnóweczka gruzełkowata)
Kapelusz jaskrawo ceglastopomarańczowy do rdzawoczerwonego, brązowoczerwony, rdzawoczerwony, cynamonowobrązowy; powierzchnia równomiernie pokryta drobnymi ziarenkami, na brzegu kapelusza mogą być widoczne resztki włókienkowatej osłony; 20-40 mm średnicy, początkowo wypukły, potem płaski.

space

Trzon 30-80 x 2.5-4 mm, cylindryczny, długi i wysmukły; pierścień zanikający; powierzchnia trzonu poniżej pierścienia pokryty rdzawoczerwonymi ziarenkami, powyżej biało oprószona.

space

Pileus bright brick orange to rusty-brown, brown-red, rusty-red, cinnamon-brown; surface covered evenly with fine granules, at the margin of the cap may be found the remains of a fibrillose veil; 20-40 mm in diameter, initially convex, later plane.

space

Stipe 30-80 x 2.5-4 mm, cylindrical, long and slender; ring quickly vanishing; surface of the stipe below the ring covered with rusty-red granules, above it white tomentose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, nieamyloidalne, 4-5 x 2.5-3 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 4-5 x 2.5-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Owocniki wyrastają od sierpnia do listopada, w małych grupach, w lasach iglastych, w mchu (także w lasach liściastych, w miejscach trawiastych, na obrzeżach); na kwaśnych glebach; na ziemi; sierpień-listopad.
Rare. Summer-fall, in small groups, under conifers in moss.
Czerwona Lista[125] — I–o niekreślonym zagrożeniu

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna[134], ale z uwagi na drobne rozmiary bez praktycznego znaczenia dla grzybiarzy.
Because of small size is not considered to be eaten.

gatunki podobne

Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)
ziarnóweczka cynobrowa (Cystodermella cinnabarina) jest większa i jaskrawiej, cynobrowoczerwono zabarwiona.

space

ziarnóweczka cynobrowa (Cystodermella cinnabarina) is bigger and brighter cinnabar-red.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.180 [9]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.164 [3]
  • Svrcek, M.; Vancura, B., 1987 — Grzyby środkowej Europy. p.219 [25]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. p.254 [11]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) p.29 [18III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2158]
    Cystodermella granulosum (Batsch) Harmaja · publikacje: Flisińska 2004 (as: Cystoderma granulosum), Friedrich 2006, Lisiewska 2006 (as: Gystoderma granulosum), Flisińska 2000 (as: Cystoderma granulosum), Łuszczyński 2000a (as: Cystoderma granulosum), Łuszczyński 2004 (as: Cystoderma granulosum), Stasińska 2008a, Lisiewska 2000, Kujawa 2005, Komorowska 2000, Stasińska 2000, Friedrich 2002 (as: Cystoderma granulosum), Łuszczyński 2002 (as: Cystoderma granulosum), Łuszczyński 2007, Flisińska 2002 (as: Cystoderma granulosum), Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Szczepkowski i in. 2010a, Kujawa i Gierczyk 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 (as: Cystoderma granulosum), Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a (as: C. granulosum v. granulosum), Karasiński i in. 2015 (as: C. granulosua v. granulosa), Kozłowska i in. 2015 (as: C. granulosa), Pietras i in. 2016a (as: C. granulosa), Wojewoda i in. 2016 (as: C. granulosa), Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018 (as: C. granulosa var. granulosa), Gierczyk i in. 2019a (as: Cystodermella granulosa var. granulosa), Kozłowska i in. 2019 (as: Cystodermella granulosa), Kujawa i in. 2019 (as: C. granulosum var. granulosa), Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: C. granulosum var. granulosum), Jagodziński i in. 2011, Ławrynowicz i in. 2004 (as: Cystoderma granulosum), Gierczyk i Kujawa 2021 (as: C. granulosa var. granulosa)

znaleziska Cystodermella granulosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

209745 AD-17 21940 CB-15 120269 DE-45 153200 DE-55 339614 DE-57 196833 DE-76 155767 DF-62 120934 EC-25 288371 ED-35 209353 FE-97 362581 FG-32 196561 FG-33 196557 GC-01 230492 269487 230491

 ID21940  Cystoderma granulosum; 2 km S od Kosobudza, pow. Świebodzin, lubuskie, AD-17; 2004.10.25; Leucobryo - Pinetum, przy ścieżce; na ziemi wśród traw gromadnie, 3 okazy; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 89, herb. autora, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

ID120269 Cystoderma granulosum; Papiernia gm.Lipusz, CB-15; 2008.11.02; Las sosnowy z domieszka brzozy; w mchu kilka owocników pojedyńczo przy drodze; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 214770 fot. 214771

 ID120934  Cystoderma granulosum; ok 4 km SW Tychy, 50 m E tory kolejowe, pow. tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.09.22; las mieszany z przewagą sosny, brzozy, olszy, dębu; na ziemi trzy owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/2.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216463.jpg
fot. 216464.jpg
fot. 216465.jpg

 ID153200  Cystoderma granulosum; 1,5 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.10.29; las sosnowy,pobocze piaszczystej drogi; na ziemi grupa 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/JN/091029/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st10'46,74"N 19st23'32,36"E

zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/291485.html

 ID155767  Cystoderma granulosum; Garnek, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-76; 2009.11.13; las mieszany, głównie sosny; tuż przy lesie, na polanie przy drodze kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/091113/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 304921 fot. 304922 fot. 304923 fot. 304924 fot. 304925

 ID196557  Cystoderma granulosum v. granulosum; Lipowiec, kilka km od Jaślisk, blisko Słowacji, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.10.02; Las głównie bukowy, miejscami z brzozą, pojedyncze wiązy; na ziemi, w bukowej ściółce kilkadziesiąt owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/101002/0002, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Zdjęcia w wątku Cystoderma granulosum v. granulosum

 ID196561  Cystoderma granulosum v. granulosum; okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2010.09.18; głównie jodła, nieopodal kilka dębów; na zimi jeden owocnik pod jodłą; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/100918/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: zdjęcia w wątku Cystoderma granulosum v. granulosum

 ID196833  Cystoderma granulosum; 650 m W od wsi Stary Widok, za drogą do Ujazdówka, na zachód od rezerwatu; gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany, fragment jodłowo-dębowy; na ziemi, pod jodłą grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/100913/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 51st 1' 44,5" N i 19st 39' 2,64" E

Znalezisko prezentowane w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/467399.html

 ID209353  Cystoderma granulosum; Suchy Las, gmina Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2012.08.18; Querco roboris-Pinetum, pod sosną; na ziemi, w mchu pojedynczo, 1 owocnik; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/120818/0002, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcia w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/505716.html

 ID209745  Cystoderma granulosum; Przygodzice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie; 2012.09.15; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,dąb; szlaka porośnieta mchami dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120915/0006, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/515520.html
uwagi: zdjecia w wątku

 ID230491  Cystoderma granulosum; okolice Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.09.22; fragment lasu o zadrzewieniu świerkowym; na ziemi wśród mchów kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120922/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 634637

 ID230492  Cystoderma granulosum; około 0,5 km na S od Ogrodniczek., pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.11.09; nieużytki rolne z rzadka samoczynnie zalesione sosną; na ziemi wśród mchów kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/121109/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 634640

ID269487 Cystoderma granulosum; około 1km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.01.09; dawniej żwirownia, obecnie teren zalesiony sosną; na skąpej w ściółkę ziemi trzy owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak - sprawdzony przez BG, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/466745.html

 ID288371  Cystoderma granulosa var. granulosa; ok 1,1km na N od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2012.09.24; las sosnowy z domieszką brzozy; w mchu Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RTo/120924/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/819741.html

ID339614 Cystodermella granulosum; 150 m SE od cmentarza we wsi Radziechowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.11.07; bór sosnowy; na ziemi; przy drodze grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 39" N 19st 20' 59" E

fot. 1191139 fot. 1191140 fot. 1191141 fot. 1191142 fot. 1191143 fot. 1191144

ID362581 Cystodermella granulosum; Szklarnia - 50.657164, 22.412956, pow. janowski, woj. lubelskie, FE-97; 2022.10.16; Las jodłowy; na ziemi, w mchu 5 owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1383906fot. 1383907

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji