grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Cystodermella granulosum (Batsch) Harmaja

ziarnówka gruzełkowata, ziarnówka rdzawoczerwona
Cystoderma granulosum
Cystodermella granulosum (ziarnówka gruzełkowata)
grupa pod świerkami, w mchu; 28.09.1998, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Cystodermella granulosum (ziarnówka gruzełkowata)
licznie w mchu pod sosnami

owocnik

Cystodermella granulosum (ziarnówka gruzełkowata)
Kapelusz jaskrawo ceglastopomarańczowy do rdzawoczerwonego, brązowoczerwony, rdzawoczerwony, cynamonowobrązowy; powierzchnia równomiernie pokryta drobnymi ziarenkami, na brzegu kapelusza mogą być widoczne resztki włókienkowatej osłony; 20 – 40 mm średnicy, początkowo wypukły, potem płaski.

space

Trzon 30 – 80 x 2.5 – 4 mm, cylindryczny, długi i wysmukły; pierścień zanikający; powierzchnia trzonu poniżej pierścienia pokryty rdzawoczerwonymi ziarenkami, powyżej biało oprószona.

space

Pileus bright brick orange to rusty-brown, brown-red, rusty-red, cinnamon-brown; surface covered evenly with fine granules, at the margin of the cap may be found the remains of a fibrillose veil; 20 – 40 mm in diameter, initially convex, later plane.

space

Stipe 30 – 80 x 2.5 – 4 mm, cylindrical, long and slender; ring quickly vanishing; surface of the stipe below the ring covered with rusty-red granules, above it white tomentose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, nieamyloidalne, 4 – 5 x 2.5 – 3 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 4 – 5 x 2.5 – 3 µm.

występowanie

Rzadki. Owocniki wyrastają od sierpnia do listopada, w małych grupach, w lasach iglastych, w mchu (część źródeł podaje że także w lasach iglastych, w miejscach trawiastych, na obrzeżach).

Rare. Summer-fall, in small groups, under conifers in moss.

Statusy czerwonej listy. [125]: I–o niekreślonym zagrożeniu

wartość

Z uwagi na drobne rozmiary bez znaczenia.

Because of small size is not considered to be eaten.

gatunki podobne

Cystoderma amianthinum (ziarnówka ochrowożółta)
ziarnóweczka cynobrowa (Cystodermella cinnabarinum) jest większa i jaskrawiej, cynobrowoczerwono zabarwiona.

space

ziarnóweczka cynobrowa (Cystodermella cinnabarinum) is bigger and brighter cinnabar-red.

space