Tx: 1516
grzyby.pl

Lactifluus glaucescens (Crossl.) Verbeken

mleczajowiec zieleniejący, mleczaj zieleniejący
Lactarius glaucescens Crossl. [gł. w czekl.] [🔉 lak·tr·i·us *] · Lactarius piperatus var. glaucescens (Crossl.) Hesler et A.H. Sm. [🔉 lak·tr·i·us * wa·ri·e·tas *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactifluus glaucescens (mleczajowiec zieleniejący)
Lactifluus glaucescens (mleczajowiec zieleniejący)
Unidentified-Lactarius
Unidentified-Lactarius

owocnik

Lactifluus glaucescens (mleczajowiec zieleniejący)
Kapelusz biały, z wiekiem kremowopłowy, z ochrowymi plamami; 50-150 mm średnicy, masywny, początkowo wypukły lecz wcześnie z zagłębieniem w centrum, do płytko lejkowatego; powierzchnia sucha, matowa, gładka, czasem z drobnymi brudnoochrowymi kosmkami; w miejscach uszkodzonych przebarwia się szarozielonkawo

space

Trzon biały; krępy, 30-80 x 10-30 mm, równogruby lub zwężony ku podstawie; powierzchnia omszona; pełny, warstwa korowa z ochrowym odcieniem, uciśnięty przebarwia się jak i kapelusz

space

Sok mleczny obfity, biały, niezmienny, wysychając twardnieje i przybiera barwę szarozielonkawą, z KOH intensywnie pomarańczowy.

Pileus white, with age cream-buff coloured, with ochraceous spots; 50-150 mm in diameter, massy, initially convex and quickly umbilicate, to somewhat infundibuliform; surface dry, dull, smooth, sometimes with fine grey-ochraceous fibrils; injured places discolour grey-greenish

space

Stipe white; squatty, 30-80 x 10-30 mm, equal or tapered towards the base; surface tomentose; solid, cortex with ochraceous tint, bruised discolours like the cap

space

Latex profuse, white, unchanging, on drying hardens and assumes grey-greenish colour, with KOH intensively orange.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, delikatnie urzeźbione, 7-8 x 5-6 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, delicately ornamented, 7-8 x 5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Niezbyt częsty. Jesienią w lasach liściastych, rzadziej iglastych, w miejscach w których wyrasta także mleczajowiec chrząstka (Lactifluus vellereus).
Not common. Fall in hardwood forests (rarely in coniferous forests).

jadalne czy trujące? 🟡

uwagi

Egzemplarze z fotografii budzą wątpliwości co do diagnozy; - jedynie seledynowe bl. sugerują tą diagonozę; brak mleka!!!, może z uwagi na suchą porę; brak zielonkawych przebarwień; - może L. bertillonii; może R. delica ale rosną pod d. liściastymim sm. palący i charakterystycznie mleczajowy

space

brzeg k. lepkawy; b. silnie podwinięty, skórka zdzieralna na odcinku 2 cm

space

miąższ sm. charakterystyczny "mleczajowo-żywiczny", po dłuższej chwili palący

space

wysyp biały.

wybrane okazy · selected collections

#4
04 08 19 - 10
/Kotlina Kłodzka/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lactifluus glaucescens (Crossl.) VerbekenLactarius glaucescens Crossl. [🔉 lak·tr·i·us *] · Lactarius piperatus var. glaucescens (Crossl.) Hesler et A.H. Sm. [🔉 lak·tr·i·us * wa·ri·e·tas *](pl) mleczajowiec zieleniejący · mleczaj zieleniejący
lactrius, -a (lat., subst., n) — u Rzymian roślina wydzielająca sok mleczny; od lat. lac, -is (mleko); współcześnie nazwa rodzaju grzybów (mleczaj) których owocniki przy zranieniu wydzielą sok mleczny (zwykle białej barwy)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452] (as: Lactarius pargamenus), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:35 1 znaleziska Lactifluus glaucescens (mleczajowiec zieleniejący) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE65 170510 EC34 289131 289132 GC02 230650 230663

ID 170 510 oznaczenie: Lactarius glaucescens; lokalizacja: 1,5 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 13 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza, na ziemi,na skraju ścieżki,w ściółce,pod liściastymi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/17.12.10; uwagi: 50st59'58,0"N 19st22'20,4"E; zdjęcia i rozpoznanie w wątku [bf:359536] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 359536 ;

ID 230 650 oznaczenie: Lactarius glaucescens; lokalizacja: około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 28 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, drzewostan rzadki w starszym wieku (świerk, grab, bąb), na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130728/1001; uwagi: fot.635661; - dyskusja w wątku; [bf:578960] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 578960 ;

ID 230 663 oznaczenie: Lactarius glaucescens; lokalizacja: około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 4 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą liściastych (dąb, grab, świerk), na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130804/1001; uwagi: fot.635727; - owocnik prezentowany w wątku:; [bf:578960] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 578960 ;

ID 289 131 oznaczenie: Lactarius glaucescens; lokalizacja: Ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 1 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty w typie grądu, na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:864106] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 864106 ;

ID 289 132 oznaczenie: Lactarius glaucescens; lokalizacja: ok.1,5 km na N od Czernic Borowych, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 17 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty w typie grądu, na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Drugie znalezisko w tym lesie w odległości ok.500m od poprzedniego ID-289131.; fot.869275 fot.869276 fot.869277 [notatka: nie] [fotografie: tak];

869275
869276
869277
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji