grzyby.pl

Lactifluus glaucescens (Crossl.) Verbeken

mleczajowiec zieleniejący, mleczaj zieleniejący
Lactarius glaucescens Crossl. [gł. w czekl.] · Lactarius piperatus var. glaucescens (Crossl.) Hesler et A.H. Sm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactifluus glaucescens (mleczajowiec zieleniejący)
Lactifluus glaucescens (mleczajowiec zieleniejący)
Unidentified-Lactarius
Unidentified-Lactarius
cechy diagnostyczne w kluczu:Lactifluus (mleczajowiec)kl 351

owocnik

Lactifluus glaucescens (mleczajowiec zieleniejący)
Kapelusz biały, z wiekiem kremowopłowy, z ochrowymi plamami; 50-150 mm średnicy, masywny, początkowo wypukły lecz wcześnie z zagłębieniem w centrum, do płytko lejkowatego; powierzchnia sucha, matowa, gładka, czasem z drobnymi brudnoochrowymi kosmkami; w miejscach uszkodzonych przebarwia się szarozielonkawo

space

Trzon biały; krępy, 30-80 x 10-30 mm, równogruby lub zwężony ku podstawie; powierzchnia omszona; pełny, warstwa korowa z ochrowym odcieniem, uciśnięty przebarwia się jak i kapelusz

space

Sok mleczny obfity, biały, niezmienny, wysychając twardnieje i przybiera barwę szarozielonkawą, z KOH intensywnie pomarańczowy.

Pileus white, with age cream-buff coloured, with ochraceous spots; 50-150 mm in diameter, massy, initially convex and quickly umbilicate, to somewhat infundibuliform; surface dry, dull, smooth, sometimes with fine grey-ochraceous fibrils; injured places discolour grey-greenish

space

Stipe white; squatty, 30-80 x 10-30 mm, equal or tapered towards the base; surface tomentose; solid, cortex with ochraceous tint, bruised discolours like the cap

space

Latex profuse, white, unchanging, on drying hardens and assumes grey-greenish colour, with KOH intensively orange.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, delikatnie urzeźbione, 7-8 x 5-6 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, delicately ornamented, 7-8 x 5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Niezbyt częsty. Jesienią w lasach liściastych, rzadziej iglastych, w miejscach w których wyrasta także mleczajowiec chrząstka (Lactifluus vellereus).
Not common. Fall in hardwood forests (rarely in coniferous forests).

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.[134]

uwagi

Egzemplarze z fotografii budzą wątpliwości co do diagnozy; - jedynie seledynowe bl. sugerują tą diagonozę; brak mleka!!!, może z uwagi na suchą porę; brak zielonkawych przebarwień; - może L. bertillonii; może R. delica ale rosną pod d. liściastymim sm. palący i charakterystycznie mleczajowy

space

brzeg k. lepkawy; b. silnie podwinięty, skórka zdzieralna na odcinku 2 cm

space

miąższ sm. charakterystyczny "mleczajowo-żywiczny", po dłuższej chwili palący

space

wysyp biały.

wybrane okazy · selected collections

#4
04 08 19 - 10
/Kotlina Kłodzka/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1998 — Flora Polska. Grzyby. Tom XXV. Mleczaj (Lactarius). [33]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) [18V]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Lactifluus glaucescens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-65 170510 EC-34 289131 289132 GC-02 230650 230663

 ID170510  Lactarius glaucescens; 1,5 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.08.13; las mieszany-sosna,dąb,brzoza; na ziemi,na skraju ścieżki,w ściółce,pod liściastymi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 50st59'58,0"N 19st22'20,4"E

zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/359536.html

 ID230650  Lactarius glaucescens; około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.28; las mieszany, drzewostan rzadki w starszym wieku (świerk, grab, bąb); na ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130728/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635661

- dyskusja w wątku; https://www.bio-forum.pl/messages/33/578960.html

 ID230663  Lactarius glaucescens; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.08.04; las mieszany z przewagą liściastych (dąb, grab, świerk); na ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130804/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635727

- owocnik prezentowany w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/578960.html

ID289131 Lactarius glaucescens; Ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.08.01; las liściasty w typie grądu; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/864106.html

ID289132 Lactarius glaucescens; ok.1,5 km na N od Czernic Borowych, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.08.17; las liściasty w typie grądu; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Drugie znalezisko w tym lesie w odległości ok.500m od poprzedniego ID-289131.

fot. 869275fot. 869276fot. 869277

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji