grzyby.pl
niejadalnyGREJ

Lactarius glaucescens Crossl.

mleczaj zieleniejący
Lactarius-Albati Lactarius-Albati Lactarius-Albati Lactarius-AlbatiLactarius-Albatimleczaj piekący (Lactarius bertillonii)mleczaj biel (Lactarius piperatus)
Lactarius glaucescens (mleczaj zieleniejący)
14.07.2004, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius glaucescens (mleczaj zieleniejący)
Unidentified-Lactarius
Unidentified-Lactarius

owocnik

Lactarius glaucescens (mleczaj zieleniejący)
Kapelusz biały, z wiekiem kremowopłowy, z ochrowymi plamami; 50 – 150 mm średnicy, masywny, początkowo wypukły lecz wcześnie z zagłębieniem w centrum, do płytko lejkowatego; powierzchnia sucha, matowa, gładka, czasem z drobnymi brudnoochrowymi kosmkami; w miejscach uszkodzonych przebarwia się szarozielonkawo

space

Trzon biały; krępy, 30 – 80 x 10 – 30 mm, równogruby lub zwężony ku podstawie; powierzchnia omszona; pełny, warstwa korowa z ochrowym odcieniem, uciśnięty przebarwia się jak i kapelusz

space

Sok mleczny obfity, biały, niezmienny, wysychając twardnieje i przybiera barwę szarozielonkawą, z KOH intensywnie pomarańczowy.

Pileus white, with age cream-buff coloured, with ochraceous spots; 50 – 150 mm in diameter, massy, initially convex and quickly umbilicate, to somewhat infundibuliform; surface dry, dull, smooth, sometimes with fine grey-ochraceous fibrils; injured places discolour grey-greenish

space

Stipe white; squatty, 30 – 80 x 10 – 30 mm, equal or tapered towards the base; surface tomentose; solid, cortex with ochraceous tint, bruised discolours like the cap

space

Latex profuse, white, unchanging, on drying hardens and assumes grey-greenish colour, with KOH intensively orange.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, delikatnie urzeźbione, 7 – 8 x 5 – 6 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, delicately ornamented, 7 – 8 x 5 – 6 µm.

występowanie

Niezbyt częsty. Jesienią w lasach liściastych, rzadziej iglastych, w miejscach w których wyrasta także mleczaj chrząstka (Lactarius vellereus).

Not common. Fall in hardwood forests (rarely in coniferous forests).

uwagi

Egzemplarze z fotografii budzą wątpliwości co do diagnozy; - jedynie seledynowe bl. sugerują tą diagonozę; brak mleka!!!, może z uwagi na suchą porę; brak zielonkawych przebarwień; - może L. bertillonii; może R. delica ale rosną pod d. liściastymim sm. palący i charakterystycznie mleczajowy

space

brzeg k. lepkawy; b. silnie podwinięty, skórka zdzieralna na odcinku 2 cm

space

miąższ sm. charakterystyczny "mleczajowo-żywiczny", po dłuższej chwili palący

space

wysyp biały.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040714.3.04 - Lactarius glaucescens (mleczaj zieleniejący); Siechnice
040714-3
/Siechnice/ #10
znalezisko 20040819.10.04 - Unidentified-Lactarius; Kotlina Kłodzka
040819-10
/Kotlina Kłodzka/ #4