grzyby.pl

Lactifluus vellereus (Fr.) Kuntze

mleczajowiec chrząstka, mleczaj chrząstka
Lactarius vellereus (Fr.) Fr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactifluus vellereus (mleczajowiec chrząstka)
w trawie pod dębami, w grupach po kilka
Lactifluus vellereus (mleczajowiec chrząstka)
w trawie pod dębami
Lactifluus vellereus (mleczajowiec chrząstka)
w dębinie, w trawie
Lactifluus vellereus (mleczajowiec chrząstka)
grupa kilku owocników pod bukami
Lactifluus vellereus (mleczajowiec chrząstka)
grupa kilku owocników pod bukami
cechy diagnostyczne w kluczu:Lactifluus (mleczajowiec)kl 352

owocnik

Lactifluus vellereus (mleczajowiec chrząstka)
grupa kilku owocników pod bukami
Owocnik bardzo duży i masywny. Kapelusz średnicy 80-300 mm; barwy białej do białawej, bez koncentrycznych stref, może być żółtawo poplamiony; początkowo wypukły, szybko z wklęśniętym centrum; brzeg długo i silnie podwinięty; powierzchnia zamszowa, matowa, sucha; owocniki początkowo tworzą się płytko po powierzchnią ziemi, w miarę wzrostu wydostają się na powierzchnię - stąd zazwyczaj kapelusz jest zabrudzony ściółką i ziemią.

space

Trzon krępy, krótki, 20-60 x 20-50 mm, równogruby, rzadziej zwężony ku podstawie; białawy, miejscami ochrowo poplamiony, powierzchnia początkowo filcowata, potem gładka, w miejscach uszkodzeń może przebarwiać się ochroworudo.

space

Sok mleczny obfity, biały, zapach słaby nieokreślony; oddzielony od miąższu nie jest natychmiast palący, a jedynie gorzki i drapiący.

Fruitbody very large and robust. Pileus 80-300 mm in diameter; white to off-white, not concentrically zoned, can be yellowish stained; initally convex, quickly centrally depressed; margin incurved strongly and for a long time; surface suedelike, dry, dull; sporocarps at first formed shallowly under the ground, hence cap surface usually covered with litter and soil.

space

Stipe squatty, short, 20-60 x 20-50 mm, equal, sporadically tapered towards the base; whitish , partly ochraceous stained, surface initially tomentose, later smooth, injured places may discolour ochre-rusty.

space

Latex profuse, white, odour weak, indefinite; separated from the flesh is not instantly stinging, but rather bitter and irritating.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, powierzchnia pokryta brodawkami połączonymi delikatnymi listewkami, 7.5-9.5 x 6.5-8.5 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, surface covered with verrucae interconnected by delicate ridges, 7.5-9.5 x 6.5-8.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Owocniki wyrastają w grupach od sierpnia do listopada w lasach liściastych, pod brzozam, bukami i dębami, rzadziej w świerczynach lub pod sosnami.
Common. Summer-fall, gregarious under beech and oak, also under spruce.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny z powodu ostrego smaku. Tradycyjnie jest tu i ówdzie jadany po poddaniu przysmażeniu lub różnym macerującym zabiegom.
Inedible because of hot taste. Eaten in some parts of Europe after proper treatment.

uwagi

Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
mleczajowiec piekący (Lactifluus bertillonii) · w grupach po kilka w buczynie
Lactifluus piperatus (mleczajowiec biel)
Lactifluus piperatus (mleczajowiec biel) · w grupach po kilka w buczynie
Bardzo podobny mleczajowiec piekący (Lactifluus bertillonii) jest o wiele rzadszy. Jego mleczko oddzielone od miąższu jest paląco ostre; z KOH reaguje żółto do czerwonopomarańczowego.

space

Mleczajowiec biel (Lactifluus piperatus) ma gęste blaszki, jest mniejszy, powierzchnia kapelusza nie jest filcowata.

space

Very similar mleczajowiec piekący (Lactifluus bertillonii) (photo) is much rarer. Its latex separated from the flesh is stinging hot; with KOH reacts yellow to red-orange.

space

mleczajowiec biel (Lactifluus piperatus) (photo) has close lamellae, is smaller, the pileal surface is not tomentose.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Wojewoda W., 1994 — Podręczny atlas grzybów. [4]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji