grzyby.pl
niejadalny

Lactarius vellereus (Fr.) Fr.

mleczaj chrząstka
Lactarius vellereus (mleczaj chrząstka)
w trawie pod dębami, w grupach po kilka; 15.10.1998, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius vellereus (mleczaj chrząstka)
w trawie pod dębami
Lactarius vellereus (mleczaj chrząstka)
w dębinie, w trawie
Lactarius vellereus (mleczaj chrząstka)
grupa kilku owocników pod bukami
Lactarius vellereus (mleczaj chrząstka)
grupa kilku owocników pod bukami

owocnik

Lactarius vellereus (mleczaj chrząstka)
Owocnik bardzo duży i masywny. Kapelusz średnicy 80 – 300 mm; barwy białej do białawej, bez koncentrycznych stref, może być żółtawo poplamiony; początkowo wypukły, szybko z wklęśniętym centrum; brzeg długo i silnie podwinięty; powierzchnia zamszowa, matowa, sucha; owocniki początkowo tworzą się płytko po powierzchnią ziemi, w miarę wzrostu wydostają się na powierzchnię - stąd zazwyczaj kapelusz jest zabrudzony ściółką i ziemią.

space

Trzon krępy, krótki, 20 – 60 x 20 – 50 mm, równogruby, rzadziej zwężony ku podstawie; białawy, miejscami ochrowo poplamiony, powierzchnia początkowo filcowata, potem gładka, w miejscach uszkodzeń może przebarwiać się ochroworudo.

space

Sok mleczny obfity, biały, zapach słaby nieokreślony; oddzielony od miąższu nie jest natychmiast palący, a jedynie gorzki i drapiący.

Fruitbody very large and robust. Pileus 80 – 300 mm in diameter; white to off-white, not concentrically zoned, can be yellowish stained; initally convex, quickly centrally depressed; margin incurved strongly and for a long time; surface suedelike, dry, dull; sporocarps at first formed shallowly under the ground, hence cap surface usually covered with litter and soil.

space

Stipe squatty, short, 20 – 60 x 20 – 50 mm, equal, sporadically tapered towards the base; whitish , partly ochraceous stained, surface initially tomentose, later smooth, injured places may discolour ochre-rusty.

space

Latex profuse, white, odour weak, indefinite; separated from the flesh is not instantly stinging, but rather bitter and irritating.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, powierzchnia pokryta brodawkami połączonymi delikatnymi listewkami, 7.5 – 9.5 x 6.5 – 8.5 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, surface covered with verrucae interconnected by delicate ridges, 7.5 – 9.5 x 6.5 – 8.5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają w grupach od sierpnia do listopada w lasach liściastych, pod bukami i dębami, rzadziej w śwerczynach.

Common. Summer-fall, gregarious under beech and oak, also under spruce.

wartość

Niejadalny z powodu ostrego smaku. Tradycyjnie jest tu i ówdzie jadany po poddaniu przysmażeniu lub różnym macerującym zabiegom.

Inedible because of hot taste. Eaten in some parts of Europe after proper treatment.

uwagi

Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
Bardzo podobny mleczaj piekący (Lactarius bertillonii) (fot. obok) jest o wiele rzadszy. Jego mleczko oddzielone od miąższu jest paląco ostre; z KOH reaguje żółto do czerwonopomarańczowego.

space

mleczaj biel (Lactarius piperatus) (fot. obok) ma gęste blaszki, jest mniejszy, powierzchnia kapelusza nie jest filcowata.

space

Very similar mleczaj piekący (Lactarius bertillonii) (photo) is much rarer. Its latex separated from the flesh is stinging hot; with KOH reacts yellow to red-orange.

space

mleczaj biel (Lactarius piperatus) (photo) has close lamellae, is smaller, the pileal surface is not tomentose.

space