grzyby.pl
niejadalnyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Lactifluus bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Verbeken

mleczajowiec piekący, mleczaj bertyloński, mleczaj piekący
Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon (główna w czekliście) · Lactarius vellereus var. bertillonii Neuhoff ex Z. Schaef.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
w grupach po kilka pod bukami; 08.08.2001, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
w grupach po kilka w buczynie
Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
blaszki; w grupach po kilka w buczynie
cechy diagnostyczne w kluczu:Lactifluus (mleczajowiec)kl 353

owocnik

Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
Kapelusz biały z ochrowymi plamami; 100 – 200 mm średnicy; powierzchnia delikatnie filcowata.

space

Trzon biały, masywny i gruby, krępy, 30 – 80 x 20 – 60 mm; powierzchnia omszona.

space

Mleczko białe, wolno i słabo żółknące; oddzielone od miąższu natychmiast paląco ostre; z KOH natychmiast żółte do czerwonopomarańczowego.

Pileus white with ochre spots; 100 – 200 mm in diameter; surface slightly tomentose.

space

Stipe white, massy and thick, squatty, 30 – 80 x 20 – 60 mm; surface pubescent.

space

Latex white, slowly and slightly yellowing; separated from the flesh immediately burning hot; with KOH immediately yellow to red-orange.

zarodniki

Wysyp zarodników białawy. Zarodniki jajowate, z delikatnym urzeźbieniem nie tworzącym siateczki.

Spore print whitish. Spores ovoid, with delicate ornamentation not forming reticulum.

występowanie

Niezbyt częsty. Od lata do jesieni w lasach liściastych i mieszanych.

Not common. Summer-fall in decidious and mixed forests.
Bardzo podobny do mleczajowca chrząstki (Lactifluus vellereus). Dobrym wyróżnikiem jest palący smak mleczka oddzielonego od miąższu oraz pomarańczowa reakcja miąższu z KOH.

Very similar to mleczajowiec chrząstka (Lactifluus vellereus) (photo). Distinguished by burning hot latex when separated from flesh and orange reaction of the flesh with KOH.