Tx: 1515
grzyby.pl

Lactifluus bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Verbeken

mleczajowiec piekący, mleczaj bertyloński · mleczaj piekący
Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon [gł. w czekl.] [🔉 lak·tr·i·us *] · Lactarius vellereus var. bertillonii Neuhoff ex Z. Schaef. [🔉 lak·tr·i·us * wa·ri·e·tas *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
w grupach po kilka pod bukami
Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
w grupach po kilka w buczynie
Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
blaszki; w grupach po kilka w buczynie
cechy diagnostyczne w kluczu:Lactifluus (mleczajowiec)kl 353

owocnik

Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
blaszki; w grupach po kilka w buczynie
Kapelusz biały z ochrowymi plamami; 100-200 mm średnicy; powierzchnia delikatnie filcowata.

space

Trzon biały, masywny i gruby, krępy, 30-80 x 20-60 mm; powierzchnia omszona.

space

Mleczko białe, wolno i słabo żółknące; oddzielone od miąższu natychmiast paląco ostre; z KOH natychmiast żółte do czerwonopomarańczowego.

Pileus white with ochre spots; 100-200 mm in diameter; surface slightly tomentose.

space

Stipe white, massy and thick, squatty, 30-80 x 20-60 mm; surface pubescent.

space

Latex white, slowly and slightly yellowing; separated from the flesh immediately burning hot; with KOH immediately yellow to red-orange.

zarodniki

Wysyp zarodników białawy. Zarodniki jajowate, z delikatnym urzeźbieniem nie tworzącym siateczki.
Spore print whitish. Spores ovoid, with delicate ornamentation not forming reticulum.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Niezbyt częsty. Od lata do jesieni w lasach liściastych i mieszanych.
Not common. Summer-fall in decidious and mixed forests.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny z racji ostro-gorzkiego smaku.[134]

uwagi

Bardzo podobny do mleczajowca chrząstki (Lactifluus vellereus). Dobrym wyróżnikiem jest palący smak mleczka oddzielonego od miąższu oraz pomarańczowa reakcja miąższu z KOH.
Very similar to mleczajowiec chrząstka (Lactifluus vellereus) (photo). Distinguished by burning hot latex when separated from flesh and orange reaction of the flesh with KOH.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lactifluus bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) VerbekenLactarius bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon [🔉 lak·tr·i·us *] · Lactarius vellereus var. bertillonii Neuhoff ex Z. Schaef. [🔉 lak·tr·i·us * wa·ri·e·tas *](pl) mleczajowiec piekący · mleczaj bertyloński · mleczaj piekący
lactrius, -a (lat., subst., n) — u Rzymian roślina wydzielająca sok mleczny; od lat. lac, -is (mleko); współcześnie nazwa rodzaju grzybów (mleczaj) których owocniki przy zranieniu wydzielą sok mleczny (zwykle białej barwy)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE35 190467 201084 291780 359504 DE47 242915 DE54 190466 DE55 190464 242917 242919 264994 285601 290946 315539 359384 DE56 171688 187788 187789 209269 217559 242903 334319 351849 360454 369821 DE57 204135 DE64 242905 351857 DE65 144822 220370 340640 360299 370006 DE67 252033 EC20 334874 347900 GC02 207791 207792

ID 144 822 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1,8 km N,Teklinów,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj młodego lasu brzozowo-sosnowo-dębowego, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: zniszczony przez owady; uwagi: fot.272825 fot.272826; reakcja miąższu na KOH 40%; fot.272827 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

272825
272826
272827

ID 171 688 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1,5 km SW,Grzebień,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 7 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na ścieżce,na granicy wysokopiennego lasu sosnowego i młodnika liściastego;dużo młodych dębów w tym miejscu, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/17.12.10; uwagi: 51st01'13,7"N 19st29'01,8"E; fot.364817 fot.364818 fot.364819 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

364817
364818
364819

ID 187 788 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1,5 km N, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 2 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wysokopienny las sosnowy; w tym miejscu rośnie dębowy podrost i kilka brzóz na skraju ścieżki, na ziemi, w trawie i roślinności zielnej, grupa 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110702/0001; uwagi: 51 4 42,26 N ; 19 26 21,04 E; fot.426513 fot.426514 fot.426515 fot.426516 fot.426517 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

426513
426514
426515
426516
426517

ID 187 789 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID171 688; lokalizacja: 1,5 km SW, Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 2 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na ścieżce, na granicy wysokopiennego lasu sosnowego i młodnika liściastego; dużo młodych dębów w tym miejscu, na ziemi, grupka trzech owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.426522 fot.426523; siedlisko; fot.426524 [notatka: nie] [fotografie: tak];

426522
426523
426524

ID 190 464 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi; po jednej stronie pas dąbrowy (dęby czerwone), po drugiej las mieszany, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110713/0001; uwagi: 51 03 55,9 N ; 19 22 23,9 E; fot.439733 fot.439734 fot.439735 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

439733
439734
439735

ID 190 466 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 2 km S, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 31 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębów, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110731/0003; uwagi: 51 5 41,76 N ; 19 15 10,79 E; fot.439740 fot.439741 fot.439742 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

439740
439741
439742

ID 190 467 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1,5 km NW, Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 30 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110730/0002; uwagi: 51 11 58,79 N ; 19 22 3,06 E; fot.439751 fot.439752 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

439751
439752

ID 201 084 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID190 467; lokalizacja: 1,5 km NW, Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 17 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby, na ziemi, grupa trzech owocników ( niestety już wyrwanych ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001445; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 204 135 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1 km S od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 12" N i 19st 39' 9,35" E], DE57; data zbioru: 7 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -jodła, dąb, brzoza i inne, na ziemi, na trawiastej ścieżce, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001436; uwagi: fot.512556 fot.512557 [notatka: nie] [fotografie: tak];

512556
512557

ID 207 791 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: około 3,5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 20 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, pobocze drogi leśnej, na ziemi, kilka owocników w jednej grupie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MG/6.12.12; uwagi: fot.529668 fot.529669 [notatka: nie] [fotografie: tak];

529668
529669

ID 207 792 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: około 4 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 22 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy o bogatym liścistym podszyciu, na trawiastej leśnej drodze, na ziemi, kilka owocników w jednej grupie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/MG/6.12.12; uwagi: fot.529674 fot.529675 fot.529676 [notatka: nie] [fotografie: tak];

529674
529675
529676

ID 209 269 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 01' 35,9" N i 19st 30' 37,4" E], DE56; data zbioru: 15 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, brzoza, sosna, na ziemi, pod dębami, grupka kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001437; uwagi: fot.537876 fot.537877 fot.537878; siedlisko; fot.537879 [notatka: nie] [fotografie: tak];

537876
537877
537878
537879

ID 217 559 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 14 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, brzoza, sosna, na ziemi, rozrzucona wzdłuż ścieżki grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130714/0001; uwagi: fot.578328 fot.578329 fot.578330 [notatka: nie] [fotografie: tak];

578328
578329
578330

ID 220 370 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID144 822; lokalizacja: 1,8 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 15,33" N i 19st 22' 6,13" E], DE65; data zbioru: 20 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj młodego lasu brzozowo-sosnowo-dębowego, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130720/0003; uwagi: fot.589111 fot.589112 fot.589113 fot.589114 fot.589115 [notatka: nie] [fotografie: tak];

589111
589112
589113
589114
589115

ID 242 903 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID209 269; lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 12 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, brzoza, sosna, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.691611 fot.691612 fot.691613 [notatka: nie] [fotografie: tak];

691611
691612
691613

ID 242 905 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 2,5 km N od wsi Jamno, gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 33" N i 19st 12' 56,58" E], DE64; data zbioru: 16 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką sosen, na ziemi, kilka owocników w dwóch grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.691623 fot.691624 fot.691625; siedlisko; fot.691626 [notatka: nie] [fotografie: tak];

691623
691624
691625
691626

ID 242 915 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [51st 10' 3" N i 19st 35' 26,8" E], DE47; data zbioru: 23 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł. dęby i graby, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.691674 fot.691675 [notatka: nie] [fotografie: tak];

691674
691675

ID 242 917 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 14" N i 19st 21' 59,6" E], DE55; data zbioru: 25 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, sosny, brzozy, czeremchy, na ziemi, kilka owocników w dwóch grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: Namiary jednej z grup bliższej wsi !; fot.691680 fot.691681 fot.691682 [notatka: nie] [fotografie: tak];

691680
691681
691682

ID 242 919 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID190 464; lokalizacja: 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 25 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas dąbrowy ( d.czerwone) przechodzący w las mieszany, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.691708 fot.691709 fot.691710 fot.691711 [notatka: nie] [fotografie: tak];

691708
691709
691710
691711

ID 252 033 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 59' 25,4" N i 19st 35' 41,2" E], DE67; data zbioru: 9 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.brzoza, świerk, kruszyna, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.724328 fot.724329 fot.724330 [notatka: nie] [fotografie: tak];

724328
724329
724330

ID 264 994 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 12 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj wąskiej dąbrowy z dębów czerwonych, na ziemi, w rowie i na poboczu drogi leśnej, grupa ponad 17 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150712/0002; uwagi: fot.774686 fot.774687 fot.774688 fot.774689 fot.774690 [notatka: nie] [fotografie: tak];

774686
774687
774688
774689
774690

ID 285 601 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID190 464; lokalizacja: 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 51" N i 19st 22' 18" E], DE55; data zbioru: 2 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; pobocze leśnej drogi, na ziemi, pod dębami czerwonymi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0011451; uwagi: fot.855803 fot.855804 fot.855805; Uwaga B. Gierczyk!: Suche okazy uszkodzone przez owady. [notatka: nie] [fotografie: tak];

855803
855804
855805

ID 291 780 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 53,5" N i 19st 22' 54,7" E], DE35; data zbioru: 9 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, wiązy, brzozy, sosny i inne, na ziemi, na skraju dróżki, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008164; uwagi: fot.880767 fot.880768; 21.07; fot.880769 fot.880770 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880767
880768
880769
880770

ID 315 539 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID190 464; lokalizacja: 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 22 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; pobocze leśnej drogi, na ziemi, pod dębami czerwonymi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1006689 fot.1006690 fot.1006691 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1006689
1006690
1006691

ID 334 319 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID187 788; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 26 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb, modrzew, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1159305 fot.1159306 fot.1159307 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1159305
1159306
1159307

ID 334 874 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: las ok. 1,5 km na pn-wsch. od Mianowa, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC20; data zbioru: 14 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: brzoza (większość), dąb, nieliczne sosny, we mchu pod brzozami i dębami, ok 30-40 owocników w różnym wieku, w większości wyrastających pojedynczo lub po kilka; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006896; uwagi: mleczko +- białe, piekące także po oddzieleniu od miąższu; miąższ wybitnie palący, pod wpływem KOH wyraźnie pomarańczowy widoczne na zdjęciach! fot.1162771 fot.1162772 fot.1162773 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1162771
1162772
1162773

ID 340 640 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID144 822; lokalizacja: 1,8 km N od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 19 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża śródleśnego młodnika ( w borze sosnowym ) -brzoza, sosna, dąb, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1195907 fot.1195908 fot.1195909 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1195907
1195908
1195909

ID 347 900 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID334 874; lokalizacja: las ok. 1,5 km na pn-wsch. od Mianowa, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC20; data zbioru: 2 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: dąb i brzoza, nieliczne sosny, we mchu, tym razem tylko 2 owocniki, uszkodzone przez owady; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: przy zgłoszeniu pierwotnym; uwagi: smak palący, czerwonopomarańczowa reakcja z KOH; przybliżony GPS: 53;5,50N; 20;6;41E;; fot.1252303 fot.1252304 fot.1252305 fot.1252306 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1252303
1252304
1252305
1252306

ID 351 849 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID171 688; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 24 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik w borze sosnowym; gł. dąb czerwony, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 13" N 19st 28' 57,5" E; fot.1284779 fot.1284780 fot.1284781 fot.1284782 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1284779
1284780
1284781
1284782

ID 351 857 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1,8 km SW od wsi Wikłów; gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 25 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: osikowo-brzozowy fragment lasu mieszanego; dąb w zasięgu, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 50st 59' 13,5" N 19st 16' 31" E; fot.1284878 fot.1284879 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1284878
1284879

ID 359 384 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1,3 km S od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb, czeremcha, robinia, na ziemi, dwie grupki, blisko siebie, po 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 3' 2" N 19st 23' 31,5" E; fot.1356190 fot.1356191 fot.1356192 fot.1356193 fot.1356194; reakcja z KOH; fot.1356195 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1356190
1356191
1356192
1356193
1356194
1356195

ID 359 504 oznaczenie: Lactarius bertillonii; • potwierdzenie ID291 780; lokalizacja: 1 km NW od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 9 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb, na ziemi, na trawiastej dróżce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 11' 59,5" N 19st 23' 21" E; fot.1357535 fot.1357536 fot.1357537 fot.1357538 fot.1357539 fot.1357540 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1357535
1357536
1357537
1357538
1357539
1357540

ID 360 299 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 20 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, dąb, brzoza, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 50st 59' 59,2" N 19st 22' 24" E; fot.1364832 fot.1364833 fot.1364834 fot.1364835 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1364832
1364833
1364834
1364835

ID 360 454 oznaczenie: Lactarius bertillonii; lokalizacja: 1 km SW od dz. Sucha Wieś ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 25 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, dąb, brzoza, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 40,5" N 19st 27' 32,7" E; fot.1367060 fot.1367061 fot.1367062 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1367060
1367061
1367062

ID 369 821 oznaczenie: Lactifluus bertillonii; • potwierdzenie ID187 788; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0280 19,4393], DE56; data zbioru: 23 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb, modrzew, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1454300 fot.1454301 fot.1454302 fot.1454303 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1454300
1454301
1454302
1454303

ID 370 006 oznaczenie: Lactifluus bertillonii; • potwierdzenie ID144 822; lokalizacja: 1,3 km E od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0043 19,3682], DE65; data zbioru: 27 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świeży -sosna, brzoza, dąb, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1456901 fot.1456902 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456901
1456902
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji