grzyby.pl

Lactifluus bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Verbeken

mleczajowiec piekący, mleczaj bertyloński · mleczaj piekący
Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon [gł. w czekl.] · Lactarius vellereus var. bertillonii Neuhoff ex Z. Schaef.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
w grupach po kilka pod bukami
Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
w grupach po kilka w buczynie
Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
blaszki; w grupach po kilka w buczynie
cechy diagnostyczne w kluczu:Lactifluus (mleczajowiec)kl 353

owocnik

Lactifluus bertillonii (mleczajowiec piekący)
blaszki; w grupach po kilka w buczynie
Kapelusz biały z ochrowymi plamami; 100-200 mm średnicy; powierzchnia delikatnie filcowata.

space

Trzon biały, masywny i gruby, krępy, 30-80 x 20-60 mm; powierzchnia omszona.

space

Mleczko białe, wolno i słabo żółknące; oddzielone od miąższu natychmiast paląco ostre; z KOH natychmiast żółte do czerwonopomarańczowego.

Pileus white with ochre spots; 100-200 mm in diameter; surface slightly tomentose.

space

Stipe white, massy and thick, squatty, 30-80 x 20-60 mm; surface pubescent.

space

Latex white, slowly and slightly yellowing; separated from the flesh immediately burning hot; with KOH immediately yellow to red-orange.

zarodniki

Wysyp zarodników białawy. Zarodniki jajowate, z delikatnym urzeźbieniem nie tworzącym siateczki.
Spore print whitish. Spores ovoid, with delicate ornamentation not forming reticulum.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Niezbyt częsty. Od lata do jesieni w lasach liściastych i mieszanych.
Not common. Summer-fall in decidious and mixed forests.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny z racji ostro-gorzkiego smaku.[134]

uwagi

Bardzo podobny do mleczajowca chrząstki (Lactifluus vellereus). Dobrym wyróżnikiem jest palący smak mleczka oddzielonego od miąższu oraz pomarańczowa reakcja miąższu z KOH.
Very similar to mleczajowiec chrząstka (Lactifluus vellereus) (photo). Distinguished by burning hot latex when separated from flesh and orange reaction of the flesh with KOH.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1998 — Flora Polska. Grzyby. Tom XXV. Mleczaj (Lactarius). [33]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) [18V]
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Lactifluus bertillonii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-35 291780 201084 359504 190467 DE-47 242915 DE-54 190466 DE-55 359384 285601 242919 264994 190464 290946 242917 315539 DE-56 171688 351849 334319 242903 360454 217559 187788 187789 209269 DE-57 204135 DE-64 242905 351857 DE-65 360299 144822 340640 220370 DE-67 252033 EC-20 334874 347900 GC-02 207791 207792

 ID144822  Lactarius bertillonii; 1,8 km N,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.09.06; skraj młodego lasu brzozowo-sosnowo-dębowego; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: zniszczony przez owady, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272825 fot. 272826

reakcja miąższu na KOH 40%
fot. 272827

 ID171688  Lactarius bertillonii; 1,5 km SW,Grzebień,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.07.07; na ścieżce,na granicy wysokopiennego lasu sosnowego i młodnika liściastego;dużo młodych dębów w tym miejscu; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st01'13,7"N 19st29'01,8"E

fot. 364817 fot. 364818 fot. 364819

 ID187788  Lactarius bertillonii; 1,5 km N, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.07.02; wysokopienny las sosnowy; w tym miejscu rośnie dębowy podrost i kilka brzóz na skraju ścieżki; na ziemi, w trawie i roślinności zielnej grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110702/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 4 42,26 N ; 19 26 21,04 E

fot. 426513 fot. 426514 fot. 426515 fot. 426516 fot. 426517

 ID187789  (potwierdzenie 171688) Lactarius bertillonii; 1,5 km SW, Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.07.02; na ścieżce, na granicy wysokopiennego lasu sosnowego i młodnika liściastego; dużo młodych dębów w tym miejscu; na ziemi grupka trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 426522 fot. 426523

siedlisko
fot. 426524

 ID190464  Lactarius bertillonii; 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.07.13; pobocze leśnej drogi; po jednej stronie pas dąbrowy (dęby czerwone), po drugiej las mieszany; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110713/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 03 55,9 N ; 19 22 23,9 E

fot. 439733 fot. 439734 fot. 439735

 ID190466  Lactarius bertillonii; 2 km S, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.07.31; las mieszany z przewagą dębów; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110731/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 5 41,76 N ; 19 15 10,79 E

fot. 439740 fot. 439741 fot. 439742

 ID190467  Lactarius bertillonii; 1,5 km NW, Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.07.30; las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110730/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 11 58,79 N ; 19 22 3,06 E

fot. 439751 fot. 439752

 ID201084  (potwierdzenie 190467) Lactarius bertillonii; 1,5 km NW, Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2012.07.17; las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby; na ziemi grupa trzech owocników ( niestety już wyrwanych ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001445, nie, notatka: nie
uwagi:

 ID204135  Lactarius bertillonii; 1 km S od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2012.07.07; las mieszany -jodła, dąb, brzoza i inne; na ziemi, na trawiastej ścieżce jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001436, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 12" N i 19st 39' 9,35" E

fot. 512556 fot. 512557

 ID207791  Lactarius bertillonii; około 3,5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2012,07,20; las mieszany, pobocze drogi leśnej; na ziemi kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MG/6.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529668fot. 529669

 ID207792  Lactarius bertillonii; około 4 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2012,07,22; las świerkowy o bogatym liścistym podszyciu, na trawiastej leśnej drodze; na ziemi kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/MG/6.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529674 fot. 529675 fot. 529676

 ID209269  Lactarius bertillonii; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2012.07.15; las mieszany -dąb, brzoza, sosna; na ziemi, pod dębami grupka kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001437, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 01' 35,9" N i 19st 30' 37,4" E

fot. 537876 fot. 537877 fot. 537878

siedlisko
fot. 537879

 ID217559  Lactarius bertillonii; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.07.14; las mieszany -dąb, brzoza, sosna; na ziemi rozrzucona wzdłuż ścieżki grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130714/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 578328 fot. 578329 fot. 578330

 ID220370  (potwierdzenie 144822) Lactarius bertillonii; 1,8 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2013.07.20; skraj młodego lasu brzozowo-sosnowo-dębowego; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130720/0003, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 15,33" N i 19st 22' 6,13" E

fot. 589111 fot. 589112 fot. 589113 fot. 589114 fot. 589115

ID242903 (potwierdzenie 209269) Lactarius bertillonii; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.07.12; las mieszany -dąb, brzoza, sosna; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 691611 fot. 691612 fot. 691613

ID242905 Lactarius bertillonii; 2,5 km N od wsi Jamno, gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2014.07.16; dąbrowa z domieszką sosen; na ziemi kilka owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 33" N i 19st 12' 56,58" E

fot. 691623 fot. 691624 fot. 691625

siedlisko
fot. 691626

ID242915 Lactarius bertillonii; 1 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2014.07.23; las liściasty -gł. dęby i graby; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 3" N i 19st 35' 26,8" E

fot. 691674 fot. 691675

ID242917 Lactarius bertillonii; 1 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.07.25; las mieszany -dęby, sosny, brzozy, czeremchy; na ziemi kilka owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednej z grup ( bliższej wsi ) 51st 5' 14" N i 19st 21' 59,6" E

fot. 691680 fot. 691681 fot. 691682

ID242919 (potwierdzenie 190464) Lactarius bertillonii; 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.07.25; pas dąbrowy ( d.czerwone) przechodzący w las mieszany; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 691708 fot. 691709 fot. 691710 fot. 691711

ID252033 Lactarius bertillonii; 2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2014.08.09; las mieszany -gł.brzoza, świerk, kruszyna; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 25,4" N i 19st 35' 41,2" E

fot. 724328 fot. 724329 fot. 724330

 ID264994  Lactarius bertillonii; 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.07.12; skraj wąskiej dąbrowy z dębów czerwonych; na ziemi, w rowie i na poboczu drogi leśnej grupa ponad 17 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150712/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 774686 fot. 774687 fot. 774688 fot. 774689 fot. 774690

ID285601 (potwierdzenie 190464) Lactarius bertillonii; 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.07.02; las mieszany; pobocze leśnej drogi; na ziemi, pod dębami czerwonymi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 51" N I 19st 22' 18" E

fot. 855803 fot. 855804 fot. 855805

ID290946 Lactarius bertillonii; 500 m N od kol. Klekotowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.07.26; las mieszany -sosny, brzozy, dęby i in; na ziemi, pod dębem grupka 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 27,5" N i 19st 24' 7,4" E

fot. 877513 fot. 877514

 ID291780  Lactarius bertillonii; 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.07.09; las mieszany -dęby, wiązy, brzozy, sosny i inne; na ziemi, na skraju dróżki grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008164, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 53,5" N i 19st 22' 54,7" E

fot. 880767 fot. 880768

21.07
fot. 880769 fot. 880770

ID315539 (potwierdzenie 190464) Lactarius bertillonii; 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.06.22; las mieszany; pobocze leśnej drogi; na ziemi, pod dębami czerwonymi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1006689 fot. 1006690 fot. 1006691

ID334319 (potwierdzenie 187788) Lactarius bertillonii; 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.07.26; bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb, modrzew; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1159305 fot. 1159306 fot. 1159307

 ID334874  Lactarius bertillonii; las ok. 1,5 km na pn-wsch. od Mianowa, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC-20; 2020.07.14; las: brzoza (większość), dąb, nieliczne sosny; we mchu pod brzozami i dębami ok 30-40 owocników w różnym wieku, w większości wyrastających pojedynczo lub po kilka; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006896, tak, notatka: nie
uwagi: mleczko +- białe, piekące także po oddzieleniu od miąższu; miąższ wybitnie palący, pod wpływem KOH wyraźnie pomarańczowy (widoczne na zdjęciach)fot. 1162771fot. 1162772fot. 1162773

ID340640 (potwierdzenie 144822) Lactarius bertillonii; 1,8 km N od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2020.07.19; obrzeża śródleśnego młodnika ( w borze sosnowym ) -brzoza, sosna, dąb; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1195907 fot. 1195908 fot. 1195909

ID347900 (potwierdzenie 334874) Lactarius bertillonii; las ok. 1,5 km na pn-wsch. od Mianowa, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC-20; 2021.08.02; las: dąb i brzoza, nieliczne sosny; we mchu tym razem tylko 2 owocniki, uszkodzone przez owady; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: przy zgłoszeniu pierwotnym, tak, notatka: nie
uwagi: smak palący, czerwonopomarańczowa reakcja z KOH; przybliżony GPS: 53;5,50N; 20;6;41E;
fot. 1252303fot. 1252304fot. 1252305fot. 1252306

ID351849 (potwierdzenie 171688) Lactarius bertillonii; 1,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.07.24; młodnik w borze sosnowym; gł. dąb czerwony; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 13" N 19st 28' 57,5" E

fot. 1284779 fot. 1284780 fot. 1284781 fot. 1284782

ID351857 Lactarius bertillonii; 1,8 km SW od wsi Wikłów; gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.07.25; osikowo-brzozowy fragment lasu mieszanego; dąb w zasięgu; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 13,5" N 19st 16' 31" E

fot. 1284878 fot. 1284879

ID359384 Lactarius bertillonii; 1,3 km S od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.07.17; bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb, czeremcha, robinia; na ziemi dwie grupki, blisko siebie, po 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 2" N 19st 23' 31,5" E

fot. 1356190 fot. 1356191 fot. 1356192 fot. 1356193 fot. 1356194

reakcja z KOH
fot. 1356195

ID359504 (potwierdzenie 291780) Lactarius bertillonii; 1 km NW od wsi Huta Brudzka; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.07.09; bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb; na ziemi, na trawiastej dróżce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 59,5" N 19st 23' 21" E

fot. 1357535 fot. 1357536 fot. 1357537 fot. 1357538 fot. 1357539 fot. 1357540

ID360299 Lactarius bertillonii; 1,5 km NE od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.08.20; bór sosnowy; sosna, dąb, brzoza; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 59,2" N 19st 22' 24" E

fot. 1364832 fot. 1364833 fot. 1364834 fot. 1364835

ID360454 Lactarius bertillonii; 1 km SW od dz. Sucha Wieś ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.08.25; bór sosnowy; sosna, dąb, brzoza; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 40,5" N 19st 27' 32,7" E

fot. 1367060 fot. 1367061 fot. 1367062

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji