grzyby.pl
niejadalnyjadalny

Lactarius piperatus (Fr.) S.F. Gray

mleczaj biel, mleczaj palący
Lactarius pergamenus
Lactarius-Albati Lactarius-Albati Lactarius-Albati Lactarius-AlbatiLactarius-Albatimleczaj zieleniejący (Lactarius glaucescens)mleczaj chrząstka (Lactarius vellereus)
Lactarius piperatus (mleczaj biel)
w grupach w trawie w buczynie; 19.07.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius piperatus (mleczaj biel)
w grupach w trawie w buczynie
Lactarius piperatus (mleczaj biel)
w grupach po kilka w buczynie
Lactarius piperatus (mleczaj biel)
w grupach po kilka w buczynie
Lactarius piperatus (mleczaj biel)
w grupach po kilka w buczynie

owocnik

Lactarius piperatus (mleczaj biel)
Kapelusz biały, kremowobiały, w miejscach otarcia ochrowożółtawoszary; 50 – 150 (200) mm średnicy; młody wypukły, stary płaski lub z zagłębieniem; powierzchnia kapelusza gładka, sucha, matowa, w czasie suszy może być spękana na poletka; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon barwy kapelusza, dość długi i smukły, u podstawy zwężony 50 – 80 x 10 – 30 mm (lub krótki 30 – 60 x 20 – 30 mm - patrz uwagi); gładki, matowy.

space

Mleczko białe, wysychając żółknie; obfite; natychmiast paląco ostre.

Pileus white, creamy-white, injured places ochraceous-grey; 50 – 150 (200) mm in diameter; young convex, old plane or depressed; surface smooth, dry, dull, in dry weather may be aerolate; margin incurved for a long time.

space

Stipe concolourous with the cap, quite long and slender, tapered at the base 50 – 80 x 10 – 30 mm (or short 30 – 60 x 20 – 30 mm - see Remarks); smooth, dull.

space

Latex white, on drying up yellowing; profuse; instantly stinging hot.

zarodniki

Wysyp prawie biały. Zarodniki drobno brodawkowane, 8 – 9.5 x 5.5 – 7 µm.

Spore print near white. Spores finely verrucose, 8 – 9.5 x 5.5 – 7 µm.

występowanie

Częsty. Występuje od lipca do października w lasach liściastych, zwłaszcza pod bukami i dębami.

Common. Summer-fall in decidious forest, under Fagus, Quercus.

wartość

Niejadalny z powodu ostrego smaku. Wśród różnych ludów Europy Środkowej, Wchodniej i Północnej po różnorodnych maceracjach jadany solony lub kiszony.

Inedible because of hot taste.

uwagi

Lactarius vellereus (mleczaj chrząstka)
mleczaj chrząstka (Lactarius vellereus) (fot. obok) podobny do krótkotrzonowych form L. piperatus z tym, że jest masywniejszy, ma rzadkie blaszki i filcowatą skórkę kapelusza.

space

mleczaj chrząstka (Lactarius vellereus) (photo) similar to short-stiped formas of L. Piperatus, however, it is more massive, has distant gills and tomentose pileal cuticle.

space