Tx: 222
grzyby.pl

Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao et Zhu L. Yang

krwistoborowik szatański, borowik szatański, Satan's Bolete /en/
Boletus satanas Lenz. [gł. w czekl.] [🔉 bō·l·tus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rubroboletus satanas (krwistoborowik szatański)
Rubroboletus satanas (krwistoborowik szatański)
Rubroboletus satanas (krwistoborowik szatański)
Rubroboletus satanas (krwistoborowik szatański)
Rubroboletus satanas (krwistoborowik szatański)
Rubroboletus satanas (krwistoborowik szatański)
Rubroboletus satanas (krwistoborowik szatański)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Boletus (borowik)kl 35
Rubroboletus satanas (krwistoborowik szatański)
Rubroboletus satanas (krwistoborowik szatański)
Kapelusz jasny, szary, srebrzystoszary, z oliwkowymi, brązowawymi plamami, ku brzegom także różowawy, zwłaszcza z wiekiem; duży, 100-250(300) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły do płasko-wypukłego o nieregularnej powierzchni; powierzchnia gładka lub drobno zamszowata, w czasie suchej pogody może być spękana, wilgotna nieco lepka; skórka ściśle zrośnięta z miąższem, wystająca poza brzeg kapelusza; brzeg ostry, pofalowany.

space

Trzon silnie bulwiasto zgrubiały, 100-120 x 50-100 mm; w górze żółty, ku podstawie karminowo-czerwony, często tylko u podstawy ma taką barwę; w górnej części z siateczką żółtawą do czerwonawej.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowo-brązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, grubościenne, 10-15 x 4.5-6.5 µm.
Spore print olive-brown. Spores ellipsoid, smooth, thick walled, 10-15 x 4.5-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.8 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Jest to grzyb ciepłolubny i wapieniolubny. W Polsce bardzo rzadki.

space

Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo i gromadnie, w prześwietlonych miejscach, pod bukami, dębami, grabami i lipami, na glebach wapiennych.

space

Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🔴

Trujący. Niedogotowany powoduje silne niedyspozycje żołądkowo-jelitowe. Dobrze ugotowany podobno daje się zjeść bez obawy. Wg. relacji odkrywcy stanowiska w Górach Kaczawskich jest on od lat zbierany i jedzony przez miejscową ludność. Jeden z napotkanych przeze mnie egzemplarzy ocalał przed zbieraczami tylko dzięki temu, że był silnie zaczerwiony. Po rozcięciu nożem zostały porzucone przez grzybiarza - poprzeczne cięcie trzonu widać na fotografiach znaleziska z 2005 roku. Drugi egzemplarz był bardzo stary, w stanie rozkładu.
Poisonous? Anyway not strongly toxic.
Rubroboletus rhodoxanthus (krwistoborowik purpurowy)
Rubroboletus rhodoxanthus (krwistoborowik purpurowy)
Podobne borowiki o czerwonych porach i siateczce na trzonie to:

space

Krwistoborowik purpurowy (Rubroboletus rhodoxanthus) - wyróżnia się żółtym miąższem, wyraźnie siniejącym, trzon jest złotożółty z wyraźną purporowczerwoną siateczką, pory początkowo złotożółte, potem purpurowoczerwone;

space

Forma albinotyczna borowika szatańskiego (Rubroboletus satanas) bywa podawana jako Boletus crataegii.

unidentified (niezidentyfikowane)
Rubroboletus legaliae (krwistoborowik lubczykowy) · młody owocnik pod dębem szypułkowym

space

Podobnie zabarwiony kapelusz (ale z żółtymi porami także w wieku dojrzałym) mają: gorzkoborowik żółtopory (Caloboletus calopus), gorzkoborowik korzeniasty (Caloboletus radicans) i masłoborowik królewski (Butyriboletus regius).

space

space

Neoboletus luridiformis (krasnoborowik ceglastopory)
Neoboletus luridiformis (krasnoborowik ceglastopory) · pokrój
Mitologia borowika szatańskiego. Dla uniknięcia nieporozumień warto zauważyć, że w potocznym pojęciu mianem borowika szatańskiego, czy (najczęściej) po prostu szatana, określa się goryczaka żółciowego (Tylopilus felleus), ten ma różowe pory i bardzo gorzki smak. Dawniej podawano że goryczak żółciowy (Tylopilus felleus) powoduje silne niedyspozycje żołądkowo-jelitowe; obecnie przyjmuje się, że nie jest trujący tylko niejadalny z powodu gorzkiego smaku.
Czasem miano szatan jest też stosowane do wszelkich, nietypowych (siniejących, o czerwonych porach i/lub trzonie borowików, czyli do tzw. grupy kolorowych borowików. Szerzej zainteresowanych problematyką nazw potocznych zapraszam do przeczytania artykułu o nazwach grzybów.

space

wybrane okazy · selected collections

#7
05 08 28 - 7
/Góry Kaczawskie/
#5
07 09 01 - 2b
/Góry Kaczawskie/
#7
07 09 01 - 2a
/Góry Kaczawskie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao et Zhu L. YangBoletus satanas Lenz. [🔉 bō·l·tus *](pl) krwistoborowik szatański · borowik szatański • Satan's Bolete /en/
bōltus, -i (lat., subst., m) — nazwa najsmaczniejszego grzyba u Rzymian; nie jest jasne o jaki gatunek chodziło, prawdopodobnie był to muchomor cesarski (Amanita caesarea)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Berdau (1876)[2608]Berdau (1876) Grzyby jadalne i jadowite krajowe.[2608], Błoński (1896)[2614]Błoński (1896) Przyczynek do flory grzybów Polski.[2614], Brzeg i Wika (2007)[1332]Brzeg i Wika (2007) Nowe dla Polski stanowisko borowika szatańskiego Boletus satanas Lenz w środkowej częsci Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B. 56: 39-47[1332], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373] (as: B. satanas i Rubroboletus satanas), Dittrich (1917)[2674]Dittrich (1917) Bemerkungen zu neuen Funden schlesischer Pilze.[2674], Dominik & Pachlewski (1956)[2733]Dominik & Pachlewski (1956) Badanie mikotrofizmu zespołów roślinnych regla dolnego w Tatrach.[2733], Dominik et al. (1954)[2731]Dominik et al. (1954) Badanie mykotrofizmu zespołów roślinnych regla górnego w Tatrach.[2731], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Kaufmann (1891)[2884]Kaufmann (1891) Die Pilze der Elbinger Umgagend, welche bis zum Jahre 1890 gefunden und bestimmt worden sind.[2884], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: Rubroboletus satanas), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Rubroboletus satanas), Łuszczyński (2020)[1906]Łuszczyński (2020) Borowik szatański Boletus satanas Pers.[1906], Namysłowski (1914)[3031]Namysłowski (1914) Śluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny.[3031], Narkiewicz (2000)[1990]Narkiewicz (2000) Borowik szatański Boletus satanas i muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis w rezerwacie „Góra Miłek” w Górach Kaczawskich.[1990], Radwańska-Paryska & Paryski (1973)[3808]Radwańska-Paryska & Paryski (1973) Encyklopedia tatrzańska.[3808], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Vorwerk (1905)[3332]Vorwerk (1905) Pilze aus Umgegend von Alt-Boyen.[3332], Wróblewski (1922)[3421]Wróblewski (1922) Wykaz grzybów zebranych w latach 1913–1918 z Tatr, Pienin, Beskidów Wschodnich, Podkarpacia, Podola, Roztocza i innych miejscowości. Cz. I. Phycomycetes, Ustilaginaceae, Uredinales i Basidiomycetes.[3421]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:00 1 znaleziska Rubroboletus satanas (krwistoborowik szatański) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 325999 EF14 347382 EF15 170676

ID 170 676 oznaczenie: Boletus satanas; lokalizacja: Widuchowa, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF15; data zbioru: 12 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-dębowy, na obrzeżu grabowego młodnika, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, zostanie wysłany; uwagi: fot.361267 fot.361268 fot.361269 fot.361270 fot.361271 [notatka: nie] [fotografie: tak];

361267
361268
361269
361270
361271

ID 325 999 oznaczenie: Rubroboletus satanas; lokalizacja: Bukowa Góra koło Grudna, pow. Jaworski, woj. Dolnośląskie; data zbioru: 18 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ciepłolubna buczyna storczykowa, wapienne z grubą warstwą bukowego listowia, w pobliżu buków, 15 owocników, w tym jedno grupowe (5 szt.); leg. det. Piotrek J; uwagi: owocniki rosły tylko w jednym miejscu, mimo że większość grupy porasta to samo siedlisko. Występowały na trochę stromym stoku o wystawie północno-zachodniej. fot.1096128 fot.1096129 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1096128
1096129

ID 347 382 oznaczenie: Rubroboletus satanas; lokalizacja: Kameduły, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 4 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, na ziemi, kilkadziesiąt sztuk; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.1248392 [fotografie: tak];

1248392
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji