Tx: 216
grzyby.pl

Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini

gorzkoborowik korzeniasty, borowik korzeniasty
Boletus albidus Rocques [🔉 bō·l·tus *] · Boletus radicans Pers.: Fr. [gł. w czekl.] [🔉 bō·l·tus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Caloboletus radicans (gorzkoborowik korzeniasty)
Boletus albidus
Boletus albidus
Caloboletus radicans (gorzkoborowik korzeniasty)
Caloboletus radicans (gorzkoborowik korzeniasty)
Caloboletus radicans (gorzkoborowik korzeniasty)
Caloboletus radicans (gorzkoborowik korzeniasty)

owocnik

Caloboletus radicans (gorzkoborowik korzeniasty)
Kapelusz blady, szarobiaławy, brudnożółto-brązowawy; 80-150(300) mm średnicy; młody półkulisty, wypukły z wiekiem spłaszczony; powierzchnia sucha, aksamitna; skórka na brzegu kapelusza podwinięte i wystająca poza rurki.

space

Trzon żółty, bez czerwonych odcieni; czasem widoczna delikatna żółtawa siateczka; postawa trzonu zgrubiała a poniżej korzeniasta, zbita grudka grzybni; 80-120 x 30-50 mm.

space

Pileus pale, grey-whiteish, dull yellow-brownish; 80-150(300) mm broad; at first hemispheric, then convex to expanding; surface dry, velutinous; margin incurved with cuticle projecting over tubes.
Pores lemon-yellow, gold-yellow, olive-yellow in age; small. Tubes concolourus; depressed at the stipe.
Stipe yellow without red tints; sometimes visible delicate yellow reticulation; stipe base enlarged with root-like structure formed by mycelium; 80-120 x 30-50 mm.
Flesh yellowish, immediately becoming dark blue when cut, after few minutes fading; taste more or less bitter; smell unpleasant, acidic.

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowobrązowy. Zarodniki gładkie, elipsoidalno-wrzecionowate, 9-16 x 4-6 µm.
Spore print olive-brown. Spores ellipsoid do fusiform, smooth, 9-16 x 4-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.6 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki, lubi ciepłe i suche stanowiska. Owocniki wyrastają od lipca do października głównie pod bukami, rzadziej dębami, leszczynami i lipami, na żyznych wapiennych i obojętnych, ciężkich glebach.
Rare. Summer-fall, usually under beech, rarely oaks, prefer warm locations, calcareous or neutral soils.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

Nie jest trujący (lub jedynie słabo), ale z uwagi na gorzki smak i nieprzyjemny zapach jest niejadalny.
Inedible because of bitter taste and unpleasant smell. Probably weakly poisonous.
Cyanoboletus pulverulentus (sinoborowik klinowotrzonowy)
Cyanoboletus pulverulentus (sinoborowik klinowotrzonowy)
Z innych borowików o żółtych porach podobny jest gorzkoborowik żółtopory (Caloboletus calopus), który odróżnia się przynajmniej w części czerwono zabarwionym trzonem; miąższ słabiej błękitnieje; trzon nie ma korzeniastego zakończenia; wyrasta w górach na kwaśnych glebach.

space

space

space

wybrane okazy · selected collections

#4
08 08 30 - 2
leg. Tomasz Pachlewski
/Góry Kaczawskie/
#6
08 08 30 - 1
leg. Tomasz Pachlewski
/Góry Kaczawskie/
#9
zo.090814-2
leg. Zbigniew Oziębło
/okolice Buska-Zdrój/
#13
wch.090908-144511
leg. Włodzimierz Chojnacki
/Gdańsk/
#6
ar.090909-1
leg. Artur Rysch
#5
jkz.060910-bf42267
leg. Jolanta Kozak
/Pyskowice/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Caloboletus radicans (Pers.) VizziniBoletus radicans Pers.: Fr. [🔉 bō·l·tus *] · Boletus albidus Rocques [🔉 bō·l·tus *](pl) gorzkoborowik korzeniasty · borowik korzeniasty
bōltus, -i (lat., subst., m) — nazwa najsmaczniejszego grzyba u Rzymian; nie jest jasne o jaki gatunek chodziło, prawdopodobnie był to muchomor cesarski (Amanita caesarea)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Brzeg i Wika (2007)[1332]Brzeg i Wika (2007) Nowe dla Polski stanowisko borowika szatańskiego Boletus satanas Lenz w środkowej częsci Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B. 56: 39-47[1332], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373] (as: B. radicans i Caloboletus radicans), Fiedorowicz (2011)[1443]Fiedorowicz (2011) Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone.[1443], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Halama (2015)[1547]Halama (2015) Rubroboletus le-galiae (Boletales, Basidiomycota), a species new for Poland.[1547] (as: Caloboletus radicans), Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Halama et al. (2016)[1572]Halama et al. (2016) Tricholoma ustaloides (Agaricales, Basidiomycota) in Poland.[1572] (as: Caloboletus radicans), Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Ławrynowicz (2001)[1860]Ławrynowicz (2001) Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies.[1860], Łuszczyński (2020)[1905]Łuszczyński (2020) Borowik korzeniasty Boletus radicans Pers.[1905], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Schulz (1913)[3185]Schulz (1913) Studie über Pilze des Riesengebirges. I Teil.[3185], Skirgiełło (1960)[1052]Skirgiełło (1960) Grzyby (Fungi). 1. Podstawczaki (Basidiomycetes). Borowikowe (Boletales).[1052], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:31 1 znaleziska Caloboletus radicans (gorzkoborowik korzeniasty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 246255 302030 302032 370512 AB94 317780 BD08 273292 BE09 204790 BE49 360106 BE61 124121 360108 BE62 360107 361356 CA89 262666 CC65 370765 CF39 42267 DA80 144511 169923 243464 DA90 243164 371279 EB52 325266 EC46 316050 FF64 373876 FG02 172771 347121 347601

ID 42 267 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Pyskowice śluza nad Kanałem Gliwickim, CF39; data zbioru: 10 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad kanałem, w pobliżu dęby, w trawie,, pojedynczo; leg. Eleonora Bander, det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/26.05.08; uwagi: . fot.53702 fot.53703 fot.53704 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

53702
53703
53704

ID 124 121 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek, BE61; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, 2 owocniki; leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF080830/0002 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/28.02.09; uwagi: fot.224119; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

224119

ID 144 511 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Gdańsk-Oliwa, ul Polanki 124, trawnik pomiędzy chodnikiem. a budynkiem IPN., DA80; data zbioru: 8 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik, w pobliżu kilka drzew daglezji, po drugiej stronie chodnika, przy jezdni - stare lipy. Po drugiej stronie budynku, w odległości ok. 40 m - las bukowy, Na ziemi, w trawie., Osiem owocników, część rosła pojedynczo, część pozrastana trzonami.; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: Tak, 2.09.09, w Stacji ZBSRiL PAN; uwagi: fot.272212 fot.272213 fot.272214 [notatka: nie] [fotografie: tak];

272212
272213
272214

ID 169 923 oznaczenie: Boletus radicans; • potwierdzenie ID144 511; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Polanki, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 9 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik na terenie IPN pod daglezjami, w ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/100809/0500; uwagi: fot.358755 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak];

358755

ID 172 771 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG02; data zbioru: 8 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże cmentarza komunalnego pod młodą lipą, w pobliżu także brzozy, na ziemi, 4 owocniki w grupie (wyrwane); leg. Anna Hreczka, det. Ryszard Rutkowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/AH/12.11.10; uwagi: fot.368228 fot.368229 fot.368230 fot.368231 fot.368232 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

368228
368229
368230
368231
368232

ID 204 790 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Rezerwat Stawy Milickie, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE09; data zbioru: 13 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg jeziora,dąb,olsza, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/27.11.13; uwagi: fot.515211 fot.515212 fot.515213 [notatka: nie] [fotografie: tak];

515211
515212
515213

ID 243 164 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Gdańsk Lipce, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 4 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buk, dąb + krzewy las ruderalny, ziemia, ok. 20 owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. R. Rutkowski; eksykat: tak, u Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.692483 fot.692484 fot.692485 fot.692486 [notatka: [bf:691572]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 691572 ;

ID 243 464 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 6 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, dąb, ziemia, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, u Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.693538 [notatka: nie] [fotografie: tak];

693538

ID 246 255 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: pół km w kierunku NW od wsi Trzebyczka, pow. Zawierciański, woj. Śląskie; data zbioru: 17 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo - dębowy do najbliższego małego świerka 9 metrów do najbliższej dużej brzozy około 30 metrów, Na ziemi blisko korzeni buku, W grupie 3 szt raczej nie w wiązce a dzis 2014.09.20 jeszcze dwa młode rosnące pojedynczo w promieniu 2 metrów; leg. det. Marcin Kończak; uwagi: Namiary wsi Trzebyczka podane za Wikipedią 50°23′55″N 19°21′13″E; Nadleśnictwo prawdopodobnie Siewierz; [bf:702921]; Zdjęcia w lepszej rozdzielczości mogę wysłac na jakiegos maila . Jak są inne życzenia to prosze pisać [fotografie: TAK w linku z forum]; związane wątki bio-forum.pl: 702921 ;

ID 262 666 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Strzyży okolice Sanktuarium Matemblewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 17 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką sosny, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.765341 [notatka: nie] [fotografie: tak];

765341

ID 273 292 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Poznań, Park Sołacki Litewska 22 Poznań 52.422047, 16.902540, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie, BD08; data zbioru: 30 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buki i dęby, na ziemi, dwa złaczone, widziałęm też kępę ok 8 owocników(niestety były zdepnięte); leg. Piotr Krzyska, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PK/150630/0003; uwagi: fot.810523 [notatka: nie] [fotografie: tak];

810523

ID 302 030 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Poznań, woj. wielkopolskie; data zbioru: 9 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Lipa,liściaste mieszanei,glaki różne, , 1 sztuka; leg. det. Mariusz Janczewski; eksykat: BGF0001324; uwagi: Golęcin za trybunami boiska lekkoatlycznego od strony domków,na skraju placu zabaw fot.930915 fot.930916 [fotografie: tak];

930915
930916

ID 302 032 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Poznań; data zbioru: 9 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buk,lipa,grab, , 3 sztuki zrośnięte razem i 1 sztuka o wielkości 1 cm kilka metrów dalej; leg. det. Mariusz Janczewski; eksykat: BGF0001325; uwagi: Park Sołacki ,prostopadle do posesji na Litewska5,kilkanaście metrów od strumienia fot.930921 fot.930922 [fotografie: tak];

930921
930922

ID 316 050 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC46; data zbioru: 26 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park,aleja grabowa,dalej dęby, ziemia, pojedynczo trzy owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1008374]; Wyrwane i porzucone owocniki znaleziono 26 i 28 lipca 2018 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1008374 ;

ID 317 780 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Źródliskowa Buczyna), 2,4 km na NW od Żelisławca, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna w sąsiedztwie źródliska wapiennego, na ziemi pod bukami, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, potwierdziła Małgorzata Stasińska; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1021596 fot.1021597 fot.1021598 fot.1021599 fot.1021600 fot.1021601 fot.1021602 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1021596
1021597
1021598
1021599
1021600
1021601
1021602

ID 325 266 oznaczenie: Boletus radicans; lokalizacja: Olsztyn - Kortowo (miasteczko akademickie), pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, EB52; data zbioru: 6 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik w parku, ziemia pod bukiem i śnieguliczką, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Anna Biedunkiewicz, det. Anna Kujawa; eksykat: tak (u Ani Kujawy); uwagi: Zdjęcia wykonałam w dniu 14.08.2019 r. Prawie wszystkie owocniki były wyrwane i mocno już podsuszone; fot.1088273 fot.1088274 fot.1088275 fot.1088276 fot.1088277 fot.1088278 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1088273
1088274
1088275
1088276
1088277
1088278

ID 347 121 oznaczenie: Caloboletus radicans; lokalizacja: Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG02; data zbioru: 27 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Obrzeże cmentarza komunalnego brzoza, młoda lipa, świerk, morwa, modrzew i in, na ziemi, 8 owocników, po 2 i pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1247065 fot.1247066 fot.1247067 fot.1247068 fot.1247069; po dwóch dniach 29.07.2021 okazało się, że jedna kępka liczyła 4 owocniki!; fot.1247070 fot.1247071 fot.1247072 fot.1247073; i po kolejnych dwóch dniach, niestety komuś przeszkadzały; fot.1247074 fot.1247075 fot.1247076 fot.1247077 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1247065
1247066
1247067
1247068
1247069
1247070
1247071
1247072
1247073
1247074
1247075
1247076
1247077

ID 347 601 oznaczenie: Caloboletus radicans; lokalizacja: Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG02; data zbioru: 10 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik na terenie starego szpitala (dąb, grab, klon, nieopodal lipa), na ziemi w trawie, pojedynczo i jedna grupa kilku owocników, ok. 20 owocników na kilkunastu m kw.; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1250091 fot.1250092 fot.1250093 fot.1250094 fot.1250095 fot.1250096 fot.1250097 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1250091
1250092
1250093
1250094
1250095
1250096
1250097

ID 360 106 oznaczenie: Caloboletus radicans; lokalizacja: Park Szczytnicki, pow. Wrocław, woj. Dolnośląskie, BE49; data zbioru: 10 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan parkowy, głównie dąb i buk, ciepłe, piaszczysto-gliniaste, ponad 200 owocników, rosnących w grupach i pojedynczo; leg. det. Piotrek Jagodziński; uwagi: Grzyby pojawiają się parku od maja do września, przy czym szczyt pojawu przypada na sierpień. W VIII.2021 naliczyłem ponad 200 owocników. W sierpniu 2022 podobnie. Niestety ze względu na popularność parku, bardzo wiele owocników jest niszczonych lub zrywanych. fot.1363000 fot.1363001 fot.1363002 fot.1363003;

1363000
1363001
1363002
1363003

ID 360 107 oznaczenie: Caloboletus radicans; lokalizacja: Grudno, pow. jaworski, woj. Dolnośląskie, BE62; data zbioru: 1 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ciepłolubna buczyna, wapienne, kamieniste, 14 owocników rosnących w lekkim rozproszeniu; leg. det. Piotrek Jagodziński; uwagi: Grzyby rosną na stromym północnym stoku w ciepłolubnej buczynie nawapiennej. fot.1363007 fot.1363008 [fotografie: tak];

1363007
1363008

ID 360 108 oznaczenie: Caloboletus radicans; lokalizacja: rezerwat przyrody Góra Miłek, pow. złotoryjski, woj. Dolnośląskie, BE61; data zbioru: 1 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nawapienna buczyna, wapienno-gliniaste, kilka owocników rosnących pojedynczo; leg. det. Piotrek Jagodziński; uwagi: Pojedyncze owocniki rosną w rozproszeniu na południowo-zachodnich stokach góry Miłek w Wojcieszowie. fot.1363012 fot.1363013 [fotografie: tak];

1363012
1363013

ID 361 356 oznaczenie: Caloboletus radicans; lokalizacja: Nowe Rochowice, nad wyrobiskiem nieczynnego kamieniołomu, pow. jaworski, woj. Dolnośląskie, BE62; data zbioru: 5 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ciepłolubna buczyna, wapienne, kamieniste z grubą warstwą próchnicy, w grupach i pojedynczo, ponad 40 owocników; leg. det. Piotrek Jagodziński; uwagi: stanowisko zlokalizowane jest w odradzającej się ciepłolubnej buczynie storczykowej nad wyrobiskiem nieczynnego kamieniołomu. fot.1374201 fot.1374202 [fotografie: tak];

1374201
1374202

ID 370 512 oznaczenie: Caloboletus radicans; lokalizacja: Zduńska Wola ul. Lipowa, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie; data zbioru: 13 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lipa szerokolistna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Łukasz Filipczak; eksykat: BGF0011408; uwagi: Znaleziony pod przydrożną lipą szerokolistną w pobliżu młode owocniki Suillellus luridus. Kapelusz suchy , smak lekko gorzki , wysyp zarodników oliwkowobrązowy.; [bf:1461383] fot.1461795 fot.1461796 fot.1461797 fot.1461798 fot.1461799 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1461383 ;

ID 370 765 oznaczenie: Caloboletus radicans; lokalizacja: 700 m S, Pniewy, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC65; data zbioru: 7 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, w pobliżu dęby, buki, sosny, olchy czarne, brzozy., Brzeg zbiornika wodnego, przy ścieżce wśród traw, ściółka mieszana, W grupie 5 owocników.; leg. det. Marcin Brzykcy; uwagi: fot.1464740; Adres leśny: 12-08-2-09-123 -f -00; Obręb ewidencyjny: Pniewy; Oddział i wydzielenie: 123f [fotografie: tak];

1464740

ID 371 279 oznaczenie: Caloboletus radicans; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, Park Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 30 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew parkowy, buk, klon, kasztanowiec, nad Potokiem Oruńskim, ziemia, w grupkach i pojedynczo, co najmniej 21; leg. det. Marian Sęktas/Błażej Gierczyk; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Jeden owocnik zerwany porzucony, posłużył do stwierdzenia przebarwień ; fot.1470957 fot.1470958 fot.1470959 fot.1470960 fot.1470961 fot.1470962 fot.1470963 fot.1470964 fot.1470965 ; 14.09.2023. 200m dalej, już na płn brzegu dużego stawu, kolejnych 10 owocników [fotografie: tak];

1470957
1470958
1470959
1470960
1470961
1470962
1470963
1470964
1470965

ID 373 876 oznaczenie: Caloboletus radicans; lokalizacja: Rzeszów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie [50°01'28.6"N 21°59'18.9"E], FF64; data zbioru: 1 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lipy, dęby, wierzba, miejskie trawniki, od kilku do kilkudziesięciu osobników na stanowisku; leg. det. Sebastian Bednarz; eksykat: NIE- gatunek chroniony; uwagi: Grzyby rosły:; - na trawniku w pobliżu rosła lipa, dąb i wierzba! po zachodniej stronie Kościoła pw. Matki Bożej Saletyńskiej; pierwsze owocniki namierzyłem 1-go sierpnia:; - na trawniku pod lipami przed stacją paliw obok ronda św. Jana Pawła II; pierwsze owocniki namierzyłem 17-go sierpnia: 50°02'54.5"N 21°59'58.0"E; - na trawniku w pobliżu rosła lipa chyba!, dąb; pozostałych drzew nie pamiętam! przed Brygadą Strzelców Podhalańskich na ul. Dąbrowskiego; stanowisko namierzyłem 19-go września- największa liczba owocników oceniam na około 30 sztuk!: 50°01'45.3"N 21°59'34.5"E; Wątek na forum: [bf:1496327]; fot.1496772 fot.1496773 fot.1496774 fot.1496775 fot.1496776 fot.1496777 fot.1496778 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1496327 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji