grzyby.pl

Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora et J.L. Frank

masłoborowik królewski, borowik królewski, borowik żółtobrązowy królewski, Butter Bolete /en/
Boletus appendiculatus Schaeff. ssp. regius (Krombh.) Konrad [główna w czekliście] · Boletus regius Krombholz
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
21.08.2005, okolice Jasła; copyright © by Marek Zajdek
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
pokrój
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
pokrój
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
młody owocnik
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
Butyriboletus regius (masłoborowik królewski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Boletus (borowik)kl 56

owocnik

Kapelusz z czerwonymi, krwistoczerwonymi wrośniętymi kosmkami na żółtawym, różowawym tle, z wiekiem płowieje, płoworóżowy, różowy z fioletowym odcieniem; 60-150 mm, półkulisty, z wiekiem poduchowaty, masywny; powierzchnia zamszowata, bywa bardzo nierówna, sucha, wilgotna nieco lepka; brzeg początkowo podwinięty.

Pory początkowo cytrynowożółte, złotożółte, z wiekiem zielonożółte, drobne, 1-2 na mm, okrągłe; uciśnięte sinieją. Rurki tej samej barwy; 10-25 mm długości.

Trzon chromowożółty, często z winnoczerwonymi plamami, z żółtą siateczką widoczną zwłaszcza w górnej połowie; 50-150 x 15-60 mm, początkowo pękaty, potem maczugowaty.

Miąższ cytrynowożóły do chromowożółtego, w podstawie trzonu brązowawoczerwony; nie błękitnieje lub jedynie powoli i częściowo, zwłaszcza nad rurkami; smak i zapach słabe.Kapelusz z czerwonymi, krwistoczerwonymi wrośniętymi kosmkami na żółtawym, różowawym tle, z wiekiem płowieje, płoworóżowy, różowy z fioletowym odcieniem; 60-150 mm, półkulisty, z wiekiem poduchowaty, masywny; powierzchnia zamszowata, bywa bardzo nierówna, sucha, wilgotna nieco lepka; brzeg początkowo podwinięty.

space

Trzon chromowożółty, często z winnoczerwonymi plamami, z żółtą siateczką widoczną zwłaszcza w górnej połowie; 50-150 x 15-60 mm, początkowo pękaty, potem maczugowaty.

space

Pileus with red, blood-red appresed fibrils on yellowish, pinkish background, in age fading gray-rosa, rosa with violet tint; 60-150 mm broad, hemispheric, in age pulvinate, massive in apperance; surface tomentose, could be very uneven, dry, when wet subviscid; margin at first incurved.

Pores at first lemmon-yellow, golden-yellow, in age green-yellow, tiny, 1-2 per mm, +-round bruising blue. Tubes the same colour; 10-25 mm long.

Stipe chrome-yellow, often with vinaceous dots, with yellow reticulation which could be seen especially in upper part of the stipe; stipe 50-150 x 15-60 mm, at first bulbous, then clavate.

Flesh lemmon-yellow to chrome-yellow, at stipe base brownish-red; unchanging or slowly and partially, especially above tubes; taste and odour mild, pleasant.

Pileus with red, blood-red appresed fibrils on yellowish, pinkish background, in age fading gray-rosa, rosa with violet tint; 60-150 mm broad, hemispheric, in age pulvinate, massive in apperance; surface tomentose, could be very uneven, dry, when wet subviscid; margin at first incurved.

space

Stipe chrome-yellow, often with vinaceous dots, with yellow reticulation which could be seen especially in upper part of the stipe; stipe 50-150 x 15-60 mm, at first bulbous, then clavate.

space

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowy. Zarodniki cylindryczno-wrzecionowate, gładkie, żółtobrązowe, cienkościenne, 13-17 x 4-5 µm.Wysyp zarodników oliwkowy. Zarodniki cylindryczno-wrzecionowate, gładkie, żółtobrązowe, cienkościenne, 13-17 x 4-5 µm.
Spore print olive. Spores ellipsoid-fusiforme, smooth, yellow-brown, thin-walled, 13-17 x 4-5 µm.
Spore print olive. Spores ellipsoid-fusiforme, smooth, yellow-brown, thin-walled, 13-17 x 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.7 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Od lata do jesieni, pojedynczo, w grupach lub zrośnięte po kilka, w ciepłych lasach liściastych, w buczynach, zwłaszcza pod dębami.Rzadki. Od lata do jesieni, pojedynczo, w grupach lub zrośnięte po kilka, w ciepłych lasach liściastych, w buczynach, zwłaszcza pod dębami.
Rare. Summer-fall, in warm regions, in decidious forests, usually under oaks.
Rare. Summer-fall, in warm regions, in decidious forests, usually under oaks.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny. W Polsce podlega ochronie gatunkowej.Jadalny. W Polsce podlega ochronie gatunkowej.
Edible.
Edible.
Jest to gatunek bardzo podobny do borowika żółtobrązowego (Butyriboletus appendiculatus) o brązowym kapeluszu, czasem uznawany po prostu za jego czerwoną formę.Jest to gatunek bardzo podobny do borowika żółtobrązowego (Butyriboletus appendiculatus) o brązowym kapeluszu, czasem uznawany po prostu za jego czerwoną formę.
Close related is masłoborowik żółtobrązowy (Butyriboletus appendiculatus) (photo in this paragraph) which differs with brown cap.
Close related is masłoborowik żółtobrązowy (Butyriboletus appendiculatus) (photo in this paragraph) which differs with brown cap.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050821.19562.mzd - Butyriboletus regius (masłoborowik królewski); okolice Jasła
050821-19562
leg. Marek Zajdek
/okolice Jasła/ #12
znalezisko 20200706.1.arkpw - Butyriboletus regius (masłoborowik królewski); woj. dolnośląskie, pow. Świdnica
200706-1
leg. Arkadiusz Pawlak
rev. Ryszard Rutkowski
/woj. dolnośląskie, pow. Świdnica/ #8