grzyby.pl

Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss.

nalotnica kaukaska
Corticium wakefieldiae Bres. · Hypochnicium caucasicum Parmasto [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• GBIF podaje Hypochnicium caucasicum Parmasto jako osobny gatunek; w Mycobank to synonim. (2022-12-9)* W czekliście Wojewoda W., 2003 [105] znajduje się tylko Hypochnicium caucasicum Parmasto, bez podania synonimu.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, parkach i na przydrożach, na drewnie np. martwych gałęziach leszczyny; czerwiec-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Hypochnicium wakefieldiae na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 317229

ID317229 Hypochnicium wakefieldiae; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.09.10; Stromy brzeg oczka wodnego na skraju lasu. Przy zabudowanym siedlisku rolnym.; Na ziemi (wyjątkowo na zmurszałym drewnie) w strefie odsłoniętego systemu korzeniowego Tilia cordata. Masowo.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1017978 fot. 1017979 fot. 1017980 fot. 1017981 fot. 1017982 fot. 1017983 fot. 1017984 fot. 1017985 fot. 1017986 fot. 1017987 fot. 1017988 fot. 1017989

Det. sens.: Nilsson R.H., Hallenberg N. 2003. Phylogeny of the Hypochnicium punctulatum complex as inferred from ITS sequence data. Mycologia, 95(1), 54-60;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji