grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Hypochnicium cymosum (D.P. Rogers & H.S. Jacks.) K.H. Larss. & Hjortstam

Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium HypochniciumHypochniciumHypochnicium geogeniumHypochnicium wakefieldiae