Tx: 1308
grzyby.pl

Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton

łysak wspaniały
Gymnopilus spectabilis (Weinm.) A.H. Sm. · Gymnopilus spectabilis var. junonius (Fr.) Kühner et Romagn. · Pholiota spectabilis (Fr.) Kummer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
w wiązkach u podstawy martwego grabu?
Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
w wiązkach u podstawy martwego grabu?
Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
u podstawy uschniętego wiązu?, nad wodą; starszawe owocniki nieco wymęczone przez opady
Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
u podstawy uschniętego wiązu?, nad wodą; starszawe owocniki nieco wymęczone przez opady

owocnik

Ładny, duży, jaskrawo rdzawożółto zabarwiony grzyb, z pierścieniem, wyrastający późną jesienią w wiązkach u podstawy pnia drzew liściastych. Smak bardzo gorzki.
Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
w wiązkach u podstawy martwego grabu?
Kapelusz żółtopomarańczowy, żółtordzawy do brązowopomarańczowego; 60-150(250) mm średnicy, za młodu półkulisty, z podwiniętym brzegiem, potem wypukły do rozpostartego; powierzchnia sucha, zamszowa, z wrośniętymi włóknistymi brązowymi łuseczkami; miąższ w kapeluszu gruby.

space

Trzon żółtopomarańczowy, jaśniejszy od kapelusza, ciemniejszy ku podstawie; 80-200 x 12-30 mm, równogruby, maczugowaty lub brzuchaty, często z korzeniasto zwężoną postawą; z wyraźną błoniastą osłoną częściową pod kapeluszem, jej pozostałości tworzą dość trwały pierścień; powierzchnia z drobnymi brązowymi włókienkami i kosmkami, nad pierścieniem jedynie oprószona.

space

W reakcji z KOH przybiera barwę czerwoną.

Pileus yellow-orange, yellow-rusty to brown-orange; 60-150(250) mm broad, at first hemispheric with incurved margin, in age convex to plane; surface dry, dull, velutinous with fibrous brown scales; flesh thick in cap.

space

Stipe yellow-orange, lighter then cap surface, darkening towards base; 80-200 x 12-30 mm, equal, clavate or ventricose, often with narrowed, rooting base; with distinct membranous partial veil, its remains form quite persistent ring; surface with brown fibrils and scales, above annulus pruinose.

space

Context with KOH red.

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki elipsoidalne do migdałowatych, drobno brodawkowane, ciemnożółto-rdzawe, 7.5-10 x 5-6 µm.
Spore print rusty brown. Spores ellipsoid to amygdaliform, with minute warts, dark yellow-rusty, 7.5-10 x 5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
w wiązkach u postawy obumarłego grabu?
Rzadki. Od sierpnia do października, w wiązkach, na pniach i korzeniach drzew liściastych, zwłaszcza dębów, rzadziej na drzewach iglastych.
Rare. Summer - fall, clustered on stump and roots of hardwood trees, mainly oaks, rarely on conifers.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny z uwagi na gorzki smak.[134]
Inedible because of strong bitter taste.

uwagi

Xerocomus badius n 2
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony) · duża wiązka u podstawy żywej brzozy
Często spotykany łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa) także tworzy kępy dużych owocników u postawy pni drzew liściastych. Powierzchnia kapelusza jest gęsto pokryta odstającymi łuseczkami a miąższ ma łagodny smak.
Common łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa) produce large clusters at the base of hardwood trees. Its cap sufrace is dense covered with erected squamules and flesh has mild taste.

wybrane okazy · selected collections

#2
02 08 03 - 10
leg. Marek Snowarski
/stawy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448] (as: Gymnopilus spectabilis), Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449] (as: Gymnopilus spectabilis), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Gymnopilus spectabilis), Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468] (as: Gymnopilus spectabilis), Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487] (as: G. spectabilis), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752] (as: G. spectabilis), Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799] (as: G. spectabilis), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839] (as: Gymnopilus spectabilis), Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871] (as: G. spectabilis), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Maciejczyk et al. (2015)[1931]Maciejczyk et al. (2015) Phosphorus Profile of Basidiomycetes.[1931], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Szczepkowski (2016)[2303]Szczepkowski (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie.[2303], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wrzosek (2020)[2551]Wrzosek (2020) Grzyby Pola Mokotowskiego w Warszawie.[2551]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Gymnopilus junonius (łysak wspaniały) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 223172 268764 373314 AB54 352972 AB76 362530 AB83 327581 AB93 308336 AB94 276163 276311 290299 306828 362196 AC12 318090 350654 AC37 362304 BB01 146021 269272 BC89 273017 BD08 177853 BE09 209275 BE28 85150 BE38 156547 209272 BE48 93111 CA49 363046 CA89 111693 CA99 371830 CB06 78846 CC15 268681 CC17 299301 CC85 319305 319357 CC92 208983 273162 CE37 208324 208327 295832 295833 295834 CE79 297642 DA80 275242 DA82 362182 DA85 374595 DA90 362576 DA96 372675 DA98 374802 DB03 338209 DC38 350472 DD07 269540 DD85 270718 DE45 117052 149532 149536 250285 326829 DE46 193847 DE47 118405 DE54 290939 362610 DE55 102527 113330 119017 144129 148286 149990 184869 194817 292527 308096 362747 DE56 151151 180771 227800 372189 DE63 78504 DE66 290945 DF87 194244 EC35 275612 293828 293861 EC36 339503 EC46 318048 EE84 75059 FE27 362245 FG32 374160 GC11 295197

ID 75 059 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 128, ok. 2 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru wadliwa: 2007.08.17 i 2006.10.19; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką brzóz, osik i sosen położony w wilgotnej niecce, przy zmurszałym pniu drzewa liściastego (najprawdopodobnie topoli osiki), jeden owocnik o średnicy kapelusza 26 cm i grubości trzonu 5 cm; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - fragment zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.115880; Siedlisko; fot.115881; Trzy owocniki znalezione po raz pierwszy dn. 19.10.2006 przy tym samym pniu bez eksykatu!; fot.115882; Łysak wspaniały - Gymnopilus junonius [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak];

115880
115881
115882

ID 78 504 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Nowa Wieś k. Kłobucka, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 18 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, ziemia, dachówkowato; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/KK/15.10.07; uwagi: fot.123837 fot.123838 fot.123839 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

123837
123838
123839

ID 78 846 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Kaliska gm.Kościerzyna, CB06; data zbioru: 23 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na ściętej topoli przy drodze krajowej nr 20, Pień topoli, kilkadziesiąt owocników w wiązkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/13.10.07; uwagi: fot.124563 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

124563

ID 85 150 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Oborniki Śląskie, powiat Trzebinca, dolnoślaskie., BE28; data zbioru: 8 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w środku miasta, niebrukowany chodnik ulicy Dębowej,, Na korzeniach dębu czerwonego, cztery owocniki w wiązce; leg. det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MJ/26.04.08; uwagi: Przy tej samej ulicy jeszcze dwa satnowiska przy dwóch innych dębach, owocniki róznież w grupach po kilka sztuk. Wszystkie bardzo młode. Kapelusze nierozwinięte.; fot.137350 fot.137351 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

137350
137351

ID 93 111 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Wrocław, Las Osobowicki, po prawej stronie ulicy Osobowickiej, jadąc w stronę Rędzina, BE48; data zbioru: 4 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi asfaltowej wiodącej przez las liściasty, na pozostałościach prawdopodobnie grabu (?), kilkadziesiąt owocników; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Eksykat spleśniał. Świadkiem znaleziska był nasz Admin.; uwagi: fot.152846 fot.152847;

152846
152847

ID 102 527 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 0,5 km NE,Lipie,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu przy oczku wodnym-wierzba,olcha,brzoza, murszejący pniak drzewa liściastego, w małych wiązkach-14 sztuk; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: Uwaga - eksykat przy powtórnym zgłoszeniu ID: 113330; fot.174972 fot.174973 fot.174974 fot.174975 fot.174976 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

174972
174973
174974
174975
174976

ID 111 693 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Lniska. Gdańsk - Żukowo, CA89; data zbioru: 28 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi krajowej pod lipami (lip już nie ma zostały wykarczowane), na karpie lipowej i korzeniach, kilkadziesiąt owocników w wiązkach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/MWR/9.12.10; uwagi: fot.195146 fot.195147; Grzyby wyglądaja jak kwiaty na miejscu śmierci jakiegoś kierowcy na drzewie byłym! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

195146
195147

ID 113 330 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 0,5 km NE,Lipie,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia przy śródleśnym oczku wodnym, na pniaku drzewa liściastego, w wiązce; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/27.10.08; uwagi: 51 2'43,28"N 19 24'23,12"E; fot.199230 fot.199231; potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID102527 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199230
199231

ID 117 052 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 0,5 km SW,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE45; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze,na skraju pola, na resztkach pniaka, wiązka kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/15.10.08; uwagi: fot.206863 fot.206864 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

206863
206864

ID 118 405 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Widawka,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 16 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawny sad, u podstawy pniaka drzewa liściastego, wiązka 15 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/JN/29.10.08; uwagi: fot.210204 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

210204

ID 119 017 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Brodowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 18 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa przydrożnych drzew, przy brzozowym pniaku, wiązka 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/31.10.08; uwagi: fot.211718 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

211718

ID 144 129 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 0,5 km NE,Lipie,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia przy wysychającym obecnie śródleśnym oczku wodnym, na pniaku drzewa liściastego, grupa 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id113330; uwagi: powtórzenie stanowiska ze zgłoszeń ID102527 i 113330; fot.271121 fot.271122 fot.271123 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

271121
271122
271123

ID 148 286 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Brodowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa przydrożnych drzew, przy brzozowym pniaku, dwie wiązki:owocniki młodsze-16 sz i owocniki starsze -10szt;ponieważ nie ruszałem żadnej wiązki,policzone są owocniki widoczne z zewnątrz,zatem liczba owocników może być większa; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia id119017; fot.282132 fot.282133 fot.282134 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

282132
282133
282134

ID 149 532 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 0,8 km S,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , pień po przydrożnym drzewie (topoli), ponad 20 owocników w czterech wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/8.11.09; uwagi: 51st8'14,22"N 19st24'47,94"E; fot.285181 fot.285182 fot.285183 fot.285184 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

285181
285182
285183
285184

ID 149 536 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 0,5 km SW,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE45; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze,na skraju pola, na resztkach pniaka przydrożnego drzewa, wiązka >20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id117052; fot.285196 fot.285197 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

285196
285197

ID 149 990 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Radomsko,ul.Fredry, DE55; data zbioru: 17 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wycięta dwa-trzy lata temu kępa przydrożnych drzew, pniak po drzewie liściastym, ok.20 owocników w czterech wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/8.11.09; uwagi: fot.286170 fot.286171 fot.286172 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

286170
286171
286172

ID 151 151 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Martelicha (Radomsko),100 m na pd od zabudowań, DE56; data zbioru: 26 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia nad zarastającym śródleśnym stawem, u podstawy pnia jesionu, ponad 30 owocników (część uszkodzonych przez ludzi) w dwóch wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/16.12.10; uwagi: fot.289865 fot.289866 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

289865
289866

ID 156 547 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Kotowice, 1,5 km S, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE38; data zbioru: 31 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (wiąz, grab, dąb, klon i inne), na uschniętym drzewie liściastym, kilkanaście owocników; leg. det. Michał Jezierski, Marek Snowarski, Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091031/0004; uwagi: [fotografie: nie];

ID 177 853 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Poznań, po wschodniej stronie ul. Przybyszewskiego, na odcinku między ulicami Bukowską i Rokietnicką, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD08; data zbioru: 30 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, pozornie na ziemi, nie miałam możliwości dokopać się do faktycznego substratu, kępa (wiązka?) 24 owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/8.12.10; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:378698] [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 378698 ;

ID 180 771 oznaczenie: Gymnopilus junonius; • potwierdzenie ID151 151; lokalizacja: Martelicha (Radomsko),100 m na pd od zabudowań, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 2 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia nad zarastającym śródleśnym stawem, u podstawy pnia, wiązka 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51st 02' 25,27"N ; 19st 27' 10,07"E; fot.392189 fot.392190 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

392189
392190

ID 184 869 oznaczenie: Gymnopilus junonius; • potwierdzenie ID102 527; lokalizacja: 0,5 km NE, Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 16 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia w śródleśnej niecce , na skraju ''oczka wodnego'', na pniaku drzewa liściastego, trzy owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy drugim zgłoszeniu 113330; uwagi: fot.405816 fot.405817 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

405816
405817

ID 193 847 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Pytowice, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 25 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże; pozostałości po dawnym szpalerze drzew, u podstawy mocno zmurszałego pniaka, prawdopodobnie topoli, ponad 20 owocników w wiązce; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/111025/0001; uwagi: 51st 11' 24" N ; 19st 26' 53,2" E; fot.456319 fot.456320 fot.456321 fot.456322 [notatka: nie] [fotografie: tak];

456319
456320
456321
456322

ID 194 244 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Bugaj (gmina Kalwaria Zebrzydowska), pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF87; data zbioru: 16 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja dębowa, przy pniu ściętego dębu, w wiązkach, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WC/30.12.11; uwagi: fot.458406 fot.458407 fot.458408 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

458406
458407
458408

ID 194 817 oznaczenie: Gymnopilus junonius; • potwierdzenie ID149 990; lokalizacja: Radomsko, ul Fredry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, przy drodze, na pniaku drzewa liściastego, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51st 4' 13,6" N ; 19st 22' 44,1" E; fot.461823 fot.461824 fot.461825 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

461823
461824
461825

ID 208 324 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 350 m na N-W od Leśniczówki Dobrygość, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE37; data zbioru: 10 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, przy stojącej, ale usychającej olszynie, w wiązce - 6 owocników; leg. Piotr Zawada, det. Anna Kujawa; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Dobrygość. Gmina Łęka Opatowska. Omówiony w wątku: [bf:521667]; fot.532347 fot.532348 fot.532349 fot.532350 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 521667 ;

ID 208 327 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 1 km na N od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 12 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: olcha, brzoza, sosna, świerk, na olchowej kłodzie, częściowo zagrzebanej w ziemi, w wiązce - 6 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 994. Gmina Bolesławiec.; fot.532357 fot.532358 fot.532359 fot.532360 fot.532361 [notatka: nie] [fotografie: tak];

532357
532358
532359
532360
532361

ID 208 983 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Pawłowo, 1,5 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°28'12,82" E 17°29'54,52"], CC92; data zbioru: 2 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, brzoza, olsza, sosna, leszczyna, u podnóża dwóch żywych dębów, wiązki po 3 i 4 owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/BK/25.01.13; uwagi: N 52°28'12,53" E 17°29'50,20"; nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83; zdjęcia dla owocników spod pierwszego dębu:; fot.536965 fot.536966 fot.536967 fot.536968; zdjęcia dla owocników spod drugiego dębu:; fot.536969 fot.536970 fot.536971 fot.536972 fot.536973 fot.536974 fot.536975 fot.536976 fot.536977 [notatka: nie (tylko mapka)] [fotografie: tak];

536965
536966
536967
536968
536969
536970
536971
536972
536973
536974
536975
536976
536977

ID 209 272 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Paniowice, dol. Widawy, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE38; data zbioru: 9 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,dąb,sosna,olsza, korzenie olszy, kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120909/0001; uwagi: zdjęcia w wątku [notatka: [bf:514569]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 514569 ;

ID 209 275 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Rezerwat Stawy Milickie, woj. dolnośląskie, BE09; data zbioru: 13 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,dąb,sosna,olsza, olsza szara, kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120913/0001; uwagi: zdjęcia w wątku [notatka: [bf:514564]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 514564 ;

ID 223 172 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie; data zbioru: 22 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,na skraju., na wbitych w ziemię resztkach pniaka, w grupie 1 grupa -4 okazy,2 grupa-10; leg. det. dagmara filipczak; eksykat: brak; uwagi: Lasek podmiejski ,miejsce spacerów mieszkańców miasta.Grzybek nigdy wcześniej nie spotkany w tym miejscu.; fot.600581 fot.600582 [notatka: brak] [fotografie: tak];

600581
600582

ID 227 800 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Martelicha (Radomsko), 100 m na pd od zabudowań, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 23 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia nad zarastającym śródleśnym stawem, u podstawy pnia innego drzewa niż pierwotnie, wiązka kilku owocników zniszczona przez ludzi; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/131023/0001; uwagi: fot.620517 fot.620518 [notatka: nie] [fotografie: tak];

620517
620518

ID 250 285 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 1 km SW od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 7' 8" N i 19st 25' 0,6" E], DE45; data zbioru: 19 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, murszejący pniak, prawdopodobnie topoli, kilkadziesiąt owocników w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.717447 fot.717448 fot.717449 fot.717450 fot.717451 [notatka: nie] [fotografie: tak];

717447
717448
717449
717450
717451

ID 268 681 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 30 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pas zadrzewienia śródpolnego przy rowie melioracyjnym., Na spróchniałym pniaku po Padus avium (czeremcha zwyczajna)., Około 25 owocników w dwóch wiązkach.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: fot.789579 fot.789580 fot.789581 fot.789582 fot.789583 [notatka: nie] [fotografie: tak];

789579
789580
789581
789582
789583

ID 268 764 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Słubice,Łąki zalewowe koło Słubic bezpośrednio na brzegu Odry na ściętej wierzbie, pow. słubicki, woj. lubuskie; data zbioru: 24 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka zalewowa -wierzba, na pniu wierzby, 4; leg. Marek Adamski, det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/MA/150924/0001; uwagi: [bf:787788] fot.789896 fot.789897 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 787788 ;

ID 269 272 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 1 km S od m. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 3 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z udziałem świerka, na pniaku buka, kępa owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/151003/0001; uwagi: fot.792056 fot.792057 fot.792058 [notatka: nie] [fotografie: tak];

792056
792057
792058

ID 269 540 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Koszelówka, pow. płocki, woj. mazowieckie, DD07; data zbioru: 3 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler drzew wzdłuż drogi krajowej, zmurszały pień lipy, klikadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy B.G.; uwagi: fot.792940 fot.792941 fot.792942 [notatka: nie] [fotografie: tak];

792940
792941
792942

ID 270 718 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 27 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, pień, prawdopodobnie jesionu, w wiązce; leg. Beata Łyszkowska, det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0005364; uwagi: Zapach grzybowy z lekko chemiczną nutą fot.798193 fot.798194 fot.798195 fot.798196 [notatka: [bf:793134]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 793134 ;

ID 273 017 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska, między Milewskiego, a Motylewskiego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC89; data zbioru: 26 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, pozostałość pniaka po wyciętym drzewie liściastym, u nasady pniaka, kilka wiązek; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/150929/0001; uwagi: Współrzędne stanowiska: 52st34'14,82" N, 17st01'43,24"; Grzyby zauważone 26.09.2015, ponownie obserwowane wraz ze zbiorem owocników 29.09.2015.; Drzewo rosnące obok to lipa.; Na zdjęciach siedlisko i owocniki.; fot.809137 fot.809138 fot.809139 fot.809140 [notatka: nie] [fotografie: tak];

809137
809138
809139
809140

ID 273 162 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 0,9 km na południe od centrum wsi Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 6 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże w lesie liściastym (grąd środkowoeuropejski z domieszkami innych gatunków), 50 m od skraju lasu, nasada pnia dębu szypułkowego, dwie wiązki, jedna ok. 30 owocników, druga starsza 3 owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/151206/0001; uwagi: gmina Łubowo; nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddz. 60; obszar Natura 2000 Grądy w Czerniejewie, pobliże rezerwatu Wiązy w Nowym Lesie; fot.809951 fot.809952 fot.809953 fot.809954 fot.809955 [notatka: nie] [fotografie: tak];

809951
809952
809953
809954
809955

ID 275 242 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Gdańsk ul. Norblina, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 25 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zieleniec osiedlowy na skraju lasu (TPK), pień jesionu, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131025/0001; uwagi: fot.614656 [notatka: [bf:614655]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 614655 ;

ID 275 612 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Sierakowo,przy DK57, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 21 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rów przydrożny, na pniaku prawdopodobnie jesionowym, w grupie kilkadziesiąt owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/150921/0001; uwagi: fot.821090 fot.821091 [notatka: nie] [fotografie: tak];

821090
821091

ID 276 163 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 1.5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 25 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, ziemia pod bukiem, w wiązkach; leg. Grazyna Domian, det. Ania Kujawa; eksykat: BGF0000777; uwagi: Omówiony w wątku: [bf:715184]; fot.822956 fot.822957 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 715184 ;

ID 276 311 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 1,7 km na NW od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 16 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na ziemi przy odziomku żywego buka, w wiązkach - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000776; uwagi: fot.823531 fot.823532 fot.823533 [notatka: tak] [fotografie: tak];

823531
823532
823533

ID 290 299 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, AB94; data zbioru: 30 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna przy mokradle, na starym, murszejącym odziomku buka, w wiązce - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.874303 fot.874304 fot.874305 [notatka: tak] [fotografie: tak];

874303
874304
874305

ID 290 945 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 1,5 km SE od wsi Wojnowice, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 56' 25" N i 19st 32' 36" E], DE66; data zbioru: 4 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu, na zmurszałym pniaku liściastego, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0011448; uwagi: fot.877506 fot.877507 fot.877508 fot.877509; Uwaga B. Gierczyk!: Suche okazy uszkodzone przez owady. [notatka: nie] [fotografie: tak];

877506
877507
877508
877509

ID 292 527 oznaczenie: Gymnopilus junonius; • potwierdzenie ID149 990; lokalizacja: ul.Fredry, Radomsko; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 17,8" N i 19st 22' 48,4" E], DE55; data zbioru: 8 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, resztki pniaka liściastego drzewa, ponad 30 owocników, gł. w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008095; uwagi: fot.884064 fot.884065 fot.884066 [notatka: nie] [fotografie: tak];

884064
884065
884066

ID 293 828 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: ok.3 km na SW od Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 29 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy, na murszejącym pniaku liściastym, grupa kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.889698 fot.889699 [notatka: nie] [fotografie: tak];

889698
889699

ID 293 861 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Sierakowo,DK57, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 4 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rów przydrożny, Pniak jesionowy, grupa kilkadzeisiąt owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Powtórne zgłoszenie stanowiska. fot.889785 fot.889786 fot.889787 [notatka: nie] [fotografie: tak];

889785
889786
889787

ID 295 197 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: kilkaset metrów na S od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 4 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolne zadrzewienie, na mocno już zbutwiałym pniu liściastego, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005404; uwagi: fot.896366 fot.896367 fot.896368 [notatka: nie] [fotografie: tak];

896366
896367
896368

ID 295 832 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 600 m na E od Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, graby, sosny, brzozy, na ziemi przy pniu grabu, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 998.; fot.900456 fot.900457 fot.900458 fot.900459 fot.900460 fot.900461 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900456
900457
900458
900459
900460
900461

ID 295 833 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 100 m na SW od Lesniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 21 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las lisciasty, przy rozkładajacym pniu grabu, w wiązkach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 999.; fot.900465 fot.900466 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900465
900466

ID 295 834 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Mieleszyn, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożny rów, przy pniaku klonu, w wiazce wokół pniaka; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: fot.900473 fot.900474 fot.900475 fot.900476 fot.900477 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900473
900474
900475
900476
900477

ID 297 642 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 0,8 km, NW, Sowczyce (gmina Olesno), pow. oleski, woj. opolskie, CE79; data zbioru: 17 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi krajowej biegnącej wzdłuż pola uprawnego, pozostałości pniaka po drzewie liściastym (obok klony), dwie wiązki i osobno jeden owocnk; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003839; uwagi: N 50°50'44.8"=50.845785; E 18°29'05.1"=18.484762; fot.910089 fot.910090 fot.910091 fot.910092 fot.910093 fot.910094 [notatka: nie] [fotografie: tak];

910089
910090
910091
910092
910093
910094

ID 299 301 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Strzelce Dolne (gmina Dobrcz), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC17; data zbioru: 31 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi asfaltowej przez wieś, resztki pniaka liściastego (prawdopodobnie jesionu), wiązki licznych owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003841; uwagi: N 53st 12' 27.5" = 53.2076 st; E 18st 10' 37.2" = 18.177 st; widok ogólny na stanowisko; fot.917913; owocniki; fot.917914 fot.917915 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917913
917914
917915

ID 306 828 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 22 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na i przy silnie zmurszałym odziomku starego buka, w wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.953933 fot.953934 fot.953935 [notatka: tak] [fotografie: tak];

953933
953934
953935

ID 308 096 oznaczenie: Gymnopilus junonius; • potwierdzenie ID149 990; lokalizacja: Radomsko, ul.Fredry; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 17,8" N i 19st 22' 48,3" E], DE55; data zbioru: 2 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, resztki pniaka liściastego drzewa, ponad 30 owocników w trzech wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.958881 fot.958882 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958881
958882

ID 308 336 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 9 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, przy odziomku obumarłego buka, w wiązkach - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.959770 fot.959771 fot.959772 fot.959773 fot.959774; reakcja z KOH; fot.959775 [notatka: tak] [fotografie: tak];

959770
959771
959772
959773
959774
959775

ID 318 048 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Bogate,przy DK57,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC46; data zbioru: 15 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rów przydrożny, pniak jesionowy, Jeden dojrzały owocnik oraz kilkanaście maluchów,w towarzystwie L.tigrinus; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1023452 fot.1023453 fot.1023454 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1023452
1023453
1023454

ID 318 090 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 1,1 km na SW od Dębogóry (Stary Trakt), pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 2 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja drzew liściastych (Bk, Lp, Gb), na odciętym odziomku wywrotu bukowego, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0005860; uwagi: fot.1023740 fot.1023741 fot.1023742 fot.1023743; wysyp:; fot.1023744; reakcja z KOH:; fot.1023745; smak bardzo gorzki [notatka: tak] [fotografie: tak];

1023740
1023741
1023742
1023743
1023744
1023745

ID 319 305 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: ok. 1 km, E, Duszno (gmina Trzemeszno), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [52°37'12,8"N 17°52'37,6"E], CC85; data zbioru: 21 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie wierzbowe nad śródpolnym oczkiem wodnym (bardzo niski stan wody - tylko podmokłość), omszały pniak wierzby, wiązka kilku owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003808; uwagi: owocniki; fot.1032571 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032571

ID 319 357 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 1,5 km na W od Wylatowa, gmina Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie [52°36'45.4"N 17°55'11.0"E], CC85; data zbioru: 9 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże szosy (drogi krajowej), pniak po wyciętym drzewie przydrożnym, liczna grupa owocników, a na sąsiednim pniaku pojedyncze owocniki wraz z Lentinus tigrinus ID 319359; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003809; uwagi: siedlisko widok w dwie strony, na drugim zdjęciu widać niedaleki zjazd w kierunku Mogilna!; fot.1032849 fot.1032850; owocniki; fot.1032851 fot.1032852 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032849
1032850
1032851
1032852

ID 326 829 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Dobryszyce, ul.Leśna; gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 7,6" N i 19st 25' 4,1" E], DE45; data zbioru: 6 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, resztki pniaka po przydrożnym drzewie, grupa 8 owocników w wiązce; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1105883 fot.1105884 fot.1105885 fot.1105886 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1105883
1105884
1105885
1105886

ID 327 581 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (Zaleskie Łęgi), 0,5 km na E od Mostu Pomorzan nad Odrą Zachodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 17 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łozowisko, na odziomku łozy, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1111579 fot.1111580 fot.1111581 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1111579
1111580
1111581

ID 338 209 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Marynowy, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DB03; data zbioru: 27 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pole uprawne-pobocze drogi krajowej, drewno zagrzebane w ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1184348 fot.1184349 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1184348
1184349

ID 339 503 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Cegielnia, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 16 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi powiatowej w miejscowości Cegielnia, pniak jesionowy, grupa kilku owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1190424 fot.1190425 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1190424
1190425

ID 350 472 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: przy szosie, ok. 0,5km na zach od miejscowości Raczyny, gm. Żuromin, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC38; data zbioru: 24 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rząd wyciętych drzew przydrożnych, na resztkach pniaka liściastego, 9 starych owocników w dwóch wiązkach; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pana B. Gierczyka; uwagi: smak gorzki, wysyp bardzo intensywny, rdzawobrązowy; fot.1270573 fot.1270574 fot.1270575 fot.1270576 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1270573
1270574
1270575
1270576

ID 350 654 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 1,8 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 1 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na murszejącym pniaku, w wiązce - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1272130 fot.1272131 fot.1272132 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1272130
1272131
1272132

ID 352 972 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy), 2,7 km na NE od Krokorzyc, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 14 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek łęgu olszowego, na korzeniach obumarłego Fagus sylvatica, w wiązce - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1295158 fot.1295159 fot.1295160 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295158
1295159
1295160

ID 362 182 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Mikoszewo, plaża, przy wejsciu nr 90, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wydma biała, suchy pień wierzby lub olchy, 6 owocników w grupie; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: [bf:1380458]; fot.1380923 fot.1380924 fot.1380925 fot.1380926 fot.1380927; Próba z NaOH; fot.1380928; Wysyp zarodników; fot.1380929 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1380458 ;

ID 362 196 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (Ogród Dendrologiczny w Glinnej), pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń urządzona, u podstawy pnia obumarłej Abies grandis, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1381094 fot.1381095; reakcja miąższu na KOH:; fot.1381096; zarodniki: -7,6!8,1-9,2 -10,2! x 4,9-5,8 µm średnio 8,7 x 5,2 µm!, Q: 1,6-1,8 średnio 1,7!; fot.1381097 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1381094
1381095
1381096
1381097

ID 362 245 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Lublin - Ogród Botaniczny, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE27; data zbioru: 6 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , na martwym, silnie rozłożonym pniu drzewa., 2 owocniki; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1381288 fot.1381289 [notatka: [bf:1379608]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1379608 ;

ID 362 304 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 150 m na S od Leśniczówki Okno przy NE brzegu J. Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 3 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa brzegowa jeziora, na murszejącej kłodzie drzewa liściastego, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1381785 fot.1381786 fot.1381787 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1381785
1381786
1381787

ID 362 530 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 0,8km N od Swojcina, gm.Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Bk, Db, Brz, Kl, So, pod okapem dębu i przy pniach, kępkowo, w kilku miejscach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Łysak wspaniały fot.1383361 fot.1383362 fot.1383363; Nadl.Kliniska, Leśn.Poczernin, odz.558B [notatka: tak] [fotografie: tak];

1383361
1383362
1383363

ID 362 576 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, Park Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 16 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łęg olchowy nad kanałem łączącym stawy, Na żywej olszy, 2 wiązki po kilka owocników pod 2 olchami; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1383852 fot.1383853; 300 m dalej 3 wiązka w łęgu olchowo-wierzbowym nad Potokiem Oruńskim; fot.1383854 fot.1383855 fot.1383856 fot.1383857 [fotografie: tak];

1383852
1383853
1383854
1383855
1383856
1383857

ID 362 610 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 1 km S od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0369 19,2536], DE54; data zbioru: 16 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skarpa dawnego starorzecza Warty w borze sosnowym; grab, dąb, u podstawy pnia dębu i na resztkach zmurszałego pniaka (?), grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1384072 fot.1384073 fot.1384074 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384072
1384073
1384074

ID 362 747 oznaczenie: Gymnopilus junonius; • potwierdzenie ID119 017; lokalizacja: Brodowe, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0546 19,3581], DE55; data zbioru: 11 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki las przy drodze A1, karcz nieokreślonego drzewa pozostawiony na skraju lasu, ok. 100 owocników w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1385062 fot.1385063 fot.1385064 fot.1385065 fot.1385066 fot.1385067; Pierwotne stanowisko, leżące ok. 100 na pd-zach, w związku z budową autostrady, przestało istnieć 10-11 lat temu. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1385062
1385063
1385064
1385065
1385066
1385067

ID 363 046 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Puck, ul. Wejherowska, pow. pucki, woj. pomorskie, CA49; data zbioru: 22 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler lip przy ulicy, odziomek drzewa, kilkadziesiąt w kępkach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1387803 fot.1387804 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1387803
1387804

ID 371 830 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Otomin k. Gdańska, nad jez. Otomińskim, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 15 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewa liściaste przy brzegu jeziora, U podstawy żywego dębu lub olch, W wiązce; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: [bf:1476994]; Dzisiejsze, pod dębem, płn brzeg jeziora; fot.1477156; z 3.11.2020, 150m E od pierwszej lokalizacji, płn brzeg jeziora, pod żywą olchą; fot.1477157 fot.1477158; Z 30.10.2021, płd brzeg jeziora, pod żywą olchą; fot.1477159 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1476994 ;

ID 372 189 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 1,3 km N od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0327 19,4544], DE56; data zbioru: 20 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, przy podstawie pnia martwej, młodej brzozy, ponad 20 owocników w dwóch wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1480240 fot.1480241 fot.1480242 fot.1480243 fot.1480244 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1480240
1480241
1480242
1480243
1480244

ID 372 675 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Elbląg - Jelenia Dolina, 900 m. N od jez. Starego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'49.2"N 19°29'38.8"E], DA96; data zbioru: 30 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na omszonym pniaku liściastego, 2 duże owocniki i kilka młodych w wiązkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: [bf:1484501] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1484501 ;

ID 373 314 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: 4 km od Nowiny, pow. Chełm, woj. lubelskie; data zbioru: 13 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-dębowy, na zbutwiałej kłodzie drewna, pojedyńczo; leg. kuczyński mariusz, det. mariusz kuczyński; uwagi: grzyba znalazłem na porośniętej mchem kłodzie mchem w lesie , sprawozdanie z grzybobrania wstawiłem w portalu na grzyby , w wątku jaki to grzyb prosiłem o potwierdzenie identyfikacji , zdjęcie zrobione samsung galaxy S10+ , wstawię trochę innych znalezisk , i administratora proszę o wyrozumiałość gdybym się pomylił , zdjęcie spodu grzyba podśfietlone latarką , więc jest prześffietlone fot.1491870 fot.1491871 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1491870
1491871

ID 374 160 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Zyndranowa - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 29 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las wielogatunkowy - jodła, buk, grab i in., stary pień po ściętym buku lub grabie, 1 wiązka kilku owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1499439 fot.1499440 fot.1499441 fot.1499442 fot. 1499443 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1499439
1499440
1499441
1499442

ID 374 595 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Krynica Morska - Przebrno, plaża, 550 m. E od wejścia nr 36, pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°22'17.2"N 19°21'50.4"E], DA85; data zbioru: 13 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: między plażą a wydmą, przy rodzaju falochronu utworzonego z karp drzew, na karpie buka, kilka owocników w grupie; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1503193 fot.1503194 fot.1503195 fot.1503196 fot.1503197 fot.1503198 fot.1503199 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1503193
1503194
1503195
1503196
1503197
1503198
1503199

ID 374 802 oznaczenie: Gymnopilus junonius; lokalizacja: Biedkowo - Osada, 400 m. NNW od węzła Braniewo - Południe, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°17'29.6"N 19°47'17.9"E], DA98; data zbioru: 19 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Db, Św i in., pozornie na ziemi, faktycznie z resztek drewna zagrzebanych w ziemi, 1 duży owocnik i 2-3 małe; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1505314 fot.1505315 fot.1505316 fot.1505317 fot.1505318 fot.1505319 fot.1505320 fot.1505321 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505314
1505315
1505316
1505317
1505318
1505319
1505320
1505321
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji