grzyby.pl

Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm.

łuskwiak nastroszony
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pholiota Pholiota Pholiota PholiotaPholiotałuskwiak dwubarwny (Pholiota spumosa)łuskwiak rdzawołuskowy (Pholiota squarrosoides)
Xerocomus badius n 2
duża wiązka u podstawy żywej brzozy; 25.09.1999, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
młody owocnik; wiązka na pniaku sosny
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)

owocnik

Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Kapelusz duży, 60-100 mm średnicy; bladożółty, ochrowy, brązowy; suchy, pokryty rdzawobrązowymi odstającymi łuseczkami; początkowo kulisty, półkulisty, potem wypukły, do rozpostartego z garbkiem, brzeg ostry, młody podwinięty.

Blaszki młode żółtawe, z wiekiem rdzawobrunatne, gęste, wykrojone ząbkiem i nieco zbiegające.

Trzon barwy kapelusza; 50-120 x 10-15 mm; włóknisty, powyżej słabego pierścienia nagi, bladożółty, poniżej z ostającymi łuseczkami, u postawy czerwonobrązowy.

Miąższ żółtawy, niezmienny, u podstawy trzonu ciemniejszy; twardy, smak łagodny, zapach przypomina rzodkiew.Kapelusz duży, 60-100 mm średnicy; bladożółty, ochrowy, brązowy; suchy, pokryty rdzawobrązowymi odstającymi łuseczkami; początkowo kulisty, półkulisty, potem wypukły, do rozpostartego z garbkiem, brzeg ostry, młody podwinięty.

space

Trzon barwy kapelusza; 50-120 x 10-15 mm; włóknisty, powyżej słabego pierścienia nagi, bladożółty, poniżej z ostającymi łuseczkami, u postawy czerwonobrązowy.

space

Pileus large, 60-100 mm in diameter; pale yellow, ochraceous, brown; dry, covered with rusty-brown coarse squamules; initially spherical, hemispherical, later convex to plane umbonate, margin acute, incurved when young.

Lamellae young yellowish, with age rusty-brown, close, notched and slightly decurrent.

Stipe concolourous with the cap; 50-120 x 10-15 mm; fibrous, glabrous above a weak ring, pale yellow, below with projecting squamules, at the base red-brown.

Flesh yellowish, unchanging, at the base of the stipe darker; tough, taste mild, odour somewhat raphanoid.

Pileus large, 60-100 mm in diameter; pale yellow, ochraceous, brown; dry, covered with rusty-brown coarse squamules; initially spherical, hemispherical, later convex to plane umbonate, margin acute, incurved when young.

space

Stipe concolourous with the cap; 50-120 x 10-15 mm; fibrous, glabrous above a weak ring, pale yellow, below with projecting squamules, at the base red-brown.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 6-8 x 3.5-4 µm.Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 6-8 x 3.5-4 µm.
Spore print rusty-brown. Spores ellipsoid, smooth, 6-8 x 3.5-4 µm.
Spore print rusty-brown. Spores ellipsoid, smooth, 6-8 x 3.5-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pospolity. Owocniki wyrastają od września do listopada, w wiązkach na martwym drewnie i u podstawy żywych pni drzew liściastych, rzadko iglastych.Pospolity. Owocniki wyrastają od września do listopada, w wiązkach na martwym drewnie i u podstawy żywych pni drzew liściastych, rzadko iglastych.
Common. Fruitbodies grow in clusters on dead wood and on base of living hardwood trees, rare conifers. Fall.
Common. Fruitbodies grow in clusters on dead wood and on base of living hardwood trees, rare conifers. Fall.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny po uprzednim sparzeniu.[134]Jadalny po uprzednim sparzeniu.[134]
Spotyka się wycięte wiązki łuskwiaka nastroszonego, traktowanego przez zbieraczy jako rodzaj opieńki. Opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) ma powierzchnię kapelusza z drobnymi łuseczkami, generalnie pokrój jej owocników jest mniej masywny, smak surowych opieniek jest charakterystyczny, bardzo cierpko-mydlany. Zasadnicza różnica występuje w barwie wysypu zarodników, który u opieniek jest biały. Inne łuskwiaki wyrastające w kępkach mają lepkie kapelusze.

Innym dużym grzybem rosnącym w wiązkach u podstawy pni drzew liściastych jest łysak wspaniały (Gymnopilus junonius), jego miąższ jest bardzo gorzki.Spotyka się wycięte wiązki łuskwiaka nastroszonego, traktowanego przez zbieraczy jako rodzaj opieńki. Opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) ma powierzchnię kapelusza z drobnymi łuseczkami, generalnie pokrój jej owocników jest mniej masywny, smak surowych opieniek jest charakterystyczny, bardzo cierpko-mydlany. Zasadnicza różnica występuje w barwie wysypu zarodników, który u opieniek jest biały. Inne łuskwiaki wyrastające w kępkach mają lepkie kapelusze.

space

opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) cap surface is covered with small squamules, fruitbodys has a less massy stature, raw opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) has a characteristic taste, very acrid-soapy. Big difference is spore print colour - in Armillaria white. Other łuskwiak (Pholiota) growing in clusters have viscid caps.

łysak wspaniały (Gymnopilus junonius) is another large mushroom clustered at the trunks of deciduous trees, its flesh is very bitter.

opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) cap surface is covered with small squamules, fruitbodys has a less massy stature, raw opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) has a characteristic taste, very acrid-soapy. Big difference is spore print colour - in Armillaria white. Other łuskwiak (Pholiota) growing in clusters have viscid caps.

space