Xerocomus badius n 2
duża wiązka u podstawy żywej brzozy
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
młody owocnik; wiązka na pniaku sosny
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)

owocnik

Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Kapelusz duży, 60-100 mm średnicy; bladożółty, ochrowy, brązowy; suchy, pokryty rdzawobrązowymi odstającymi łuseczkami; początkowo kulisty, półkulisty, potem wypukły, do rozpostartego z garbkiem, brzeg ostry, młody podwinięty.

space

Trzon barwy kapelusza; 50-120 x 10-15 mm; włóknisty, powyżej słabego pierścienia nagi, bladożółty, poniżej z ostającymi łuseczkami, u postawy czerwonobrązowy.

space

Pileus large, 60-100 mm in diameter; pale yellow, ochraceous, brown; dry, covered with rusty-brown coarse squamules; initially spherical, hemispherical, later convex to plane umbonate, margin acute, incurved when young.

space

Stipe concolourous with the cap; 50-120 x 10-15 mm; fibrous, glabrous above a weak ring, pale yellow, below with projecting squamules, at the base red-brown.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 6-8 x 3.5-4 µm.
Spore print rusty-brown. Spores ellipsoid, smooth, 6-8 x 3.5-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pholiota squarrosa (łuskwiak nastroszony)
Pospolity. Owocniki wyrastają od września do listopada, w wiązkach na martwym drewnie i u podstawy żywych pni drzew liściastych, rzadko iglastych.
Common. Fruitbodies grow in clusters on dead wood and on base of living hardwood trees, rare conifers. Fall.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny po uprzednim sparzeniu.[134]
Spotyka się wycięte wiązki łuskwiaka nastroszonego, traktowanego przez zbieraczy jako rodzaj opieńki. Opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) ma powierzchnię kapelusza z drobnymi łuseczkami, generalnie pokrój jej owocników jest mniej masywny, smak surowych opieniek jest charakterystyczny, bardzo cierpko-mydlany. Zasadnicza różnica występuje w barwie wysypu zarodników, który u opieniek jest biały. Inne łuskwiaki wyrastające w kępkach mają lepkie kapelusze.

space

opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) cap surface is covered with small squamules, fruitbodys has a less massy stature, raw opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) has a characteristic taste, very acrid-soapy. Big difference is spore print colour - in Armillaria white. Other łuskwiak (Pholiota) growing in clusters have viscid caps.

space

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.393 [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.440 [26IV]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.321 [2]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.156 [1]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3885]
    Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm. · publikacje: Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Szczepkowski i Sierota 2010, Kujawa i Kołtowska 2010, Friedrich 2010, Łakomy 2006a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014 , Pląskowska i in. 2014, Pląskowska i in. 2014a, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Szczepkowski 2016, Stasińska i Sotek 2016 (as: Agaricus squarrosus), Gierczyk i in. 2017a, Pietras i in. 2016a, Holec 2001, Piskorski 2017, Wojewoda i in. 2016, Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018, Hoffeins i in. 2017, Chachuła 2018, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kudławiec 2016, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Chachuła i in. 2019a, Kujawa i in. 2020, Friedrich 2020, Wrzosek 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Chachuła i in. 2021, Ślusarczyk 2021, Stokłosa i in. 2019, Gierczyk i in. 2020, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Szczepkowski i in. 2022, Domian i Kujawa 2022

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji