grzyby.pl
niejadalnyjadalny

Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) Kummer

lejkówka buławotrzonowa
Clitocybe clavipes (lejkówka buławotrzonowa)
02.11.1997, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Clitocybe clavipes (lejkówka buławotrzonowa)
młode owocniki
Clitocybe clavipes (lejkówka buławotrzonowa)
dojrzałe owocniki

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, gdy wilgotny szarobrązowy do oliwkowoszarego, gdy suchy bladoochrowy; średnicy 40 – 60 (70) mm, początkowo wypukły, zazwyczaj z wyraźnym tępym garbkiem. potem płaski, w końcu wklęsły, płytko-lejkowaty; powierzchnia gładka, sucha; brzeg kapelusza ostry, nieco prążkowany.

space

Trzon białoszary lub kremowy, nieco jaśniejszy od kapelusza; 40 – 80 x 5 – 15 mm, przy nasadzie maczugowato zgrubiały i przerośnięty z podłożem białą grzybnią; powierzchnia sucha, włóknista.

space

Pileus hygrophanous, grey-brown to olive-grey when moist, dry pale ochraceous; 40 – 60 (70) mm in diameter, initially convex, usually with a distinct obtuse umbo, later pale, finally concave, somewhat infundibuliform; surface smooth, dry; margin of the cap acute, slightly striate.

space

Stipe white-grey or cream-coloured, slightly lighter than the cap; 40 – 80 x 5 – 15 mm, at the base clavate and attached to the substrate with white mycelium; surface dry, fibrillose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne (prawie kuliste), gładkie, bezbarwne, 5 – 6 (7) x 3 – 4 (5) µm.

Spore print white. Spores ellipsoid (near subglobose), smooth, hyaline, 5 – 6 (7) x 3 – 4 (5) µm.

występowanie

Pospolity. Rośnie w lasach iglastych, rzadziej liściastych i na brzegu lasu od końca sierpnia do listopada. Często w grupach lub czarcich kręgach.

Common. Summer-fall, gregarious and in fairy rings in coniferous forests (rarely in hardwood forests).

wartość

Jadalna, bez większej wartości kulinarnej i z zastrzeżeniami. Podobnie jak w przypadku czernidłaka pospolitego (Coprinopsis atramentaria) przejściowo upośledza pełen metabolizm alkoholu i po spożyciu alkoholu na kilka dni przed i po konsumpcji tego gatunku mogą wystąpić objawy zatrucia.

Edible but with caution and of low quality. Simillary to czernidłak pospolity (Coprinopsis atramentaria) przejściowo upośledza pełen metabolizm alkoholu i po spożyciu alkoholu na kilka dni przed i po konsumpcji tego gatunku mogą wystąpić objawy zatrucia. When alkohol is used few days befor and after this mushroom eating may cause intoxication.

Lepista nebularis · lejkówka szarawa

gąsówka mglista
Clitocybe nebularis
lejkówka szarawa (Lepista nebularis)
/ ma podobne owocniki, zwłaszcza za młodu, choć i wtedy są one znacznie masywniejsze budowy. Różnią się ponadto twardszym miąższem, o specyficznym, kwaskowatym zapachu. Blaszki gąsówki łatwo dają się oddzielić od kapelusza przy potarciu palcem.

Lepista nebularis · lejkówka szarawa

gąsówka mglista
Clitocybe nebularis
lejkówka szarawa (Lepista nebularis)
, particularly young sporocarps bear resemblance. It has, however, tougher flesh with a characteristic, sourish odour. Lepista lamellae are easily removed from the cap.