fot. 980919-13 (705×494) — copyright © by Marek Snowarski
dojrzałe owocniki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Clitocybe clavipes (lejkówka buławotrzonowa)

on This page when logged in
you will see 4.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.09.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
copyright © by Marek Snowarski