© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
10 x koźlarz pomarańczowożółty (1101 g), w tym 3 "maczugi" 8x koźlarz babka (284 g) 1x maślak żółty (32 g) 8x koźlarz grabowy duży (408 gr) - trzony wszystkie robaczywe 27x koźlarz grabowy marynatowy (155 g) - 90% trzonów robaczywych 1x koźlarz czerwony marynatowy (89 g) 2x maślak zwyczajny (11 g) 1x borowik szlachetny (trzon robaczywy) kurki (315 g) Stare, sprawdzone miejscówki na koźlarze pomarańczowożółte nie zawiodły.