© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
eskapada po pracy na bolimowski rekonesans. trzygodzinny spacer po stałych miejscówkach odwdzięczył się prawdziwkami z prawdziwego zdarzenia - rosły jak malowane, niestety w większości zamieszkałe...