zasady premiowania wyróżnionych doniesień z grzyborań

  1. Zwykle w szczycie sezonu wyróżnianych jest kilka do kilkunastu doniesień dziennie. Nie ma ścisłych kryteriów co będzie wyróżnione. Moderator kieruje się subiektywną oceną wartości doniesienia, przez co rozumie przede wszystkim atrakcyjną informacyjnie treść, czasem ciekawe spostrzeżenie lub fotografię, niekiedy unikalność doniesienia (teren gdzie jest ich niewiele). Wielkość zbioru zwykle nie ma żadnego znaczenia (wyróżnione może być ciekawe doniesienie z marnego grzybobrania). Długość doniesienia, kwiecistość stylu itp. aspekty nie mają znaczenia. Moderator stara się nie brać pod uwagę sympatii do informatora. Wyróżnianie nie jest "sprawiedliwe". Gdy jest dużo doniesień, wyróżnione zostaną nieliczne. Te które szczególnie "wpadły w oko" moderatorowi. No i czasem moderator jest zbyt zmęczony aby wartościować doniesienia i przegapia perełki.
  2. Każde doniesienie złożone w stanie zalogowania do pełnej wersji grzyby.pl, jeśli zostanie wyróżnione przez moderatora, powoduje wydłużenie okresu dostępu do pełnej wersji grzyby.pl o jeden tydzień. Doniesienie wpisane po wylogowaniu (nawet u użytkowników z dostępem) po wyróżnieniu nie zmienia stanu konta dostępu, bo nie ma automatycznego sposobu określenia którego konta ono dotyczy.
  3. Wyróżnione doniesienia mają inny kolor tła - "markerowo żółty". Doniesienia złożone przez zalogowanego informatora można odróżnić po tym, że mają linkowaną nazwę informatora. U pozostałych nazwa informatora nie jest linkiem.
  4. Swój własny stan zalogowania można poznać po tym, że w prawym górnym rogu każdej strony grzyby.pl jest przycisk "Konto" (pod tym przyciskiem, w opcji "ustawienia konta", można sprawdzić swój okres dostępu), strona bez logowania ma w tym miejscu zielony przycisk "Zaloguj".