Słownik

Ważniejsze artykuły

· na tematy grzybiarskie
· wprowadzające do poznawania świata grzybów

Budowa grzybów

· budowa owocników grzybów
· blaszki
· cystydy

Różne

· dokumentacja zbiorów - zielnik grzybów
· odczynniki chemiczne do reakcji makrochemicznych i mikrochemicznych w mykologii
· zbiór artykułów: jak oznaczać grzyby?
· zbiór artykułów: makrofotografia

hasła słownika w porządku alfabetycznym

A-E

· alfa-naftol · anilina · amoniak (makro) · amoniak (mikro) · amyloidalności · barwienie preparatów · blaszki · błękit anilinowy · błękit krezolowy · błękit metylenowy · brzeg kapelusza · capillitium · cheilocystydy · chrysocystydy · cjanofilny · cystydy · czerwień kongo · czerwona lista grzybów · dekstrynoidalność · dopuszczone do obrotu · eksykat · egzoperydium · endoperydium

F-Ł

· fenol · feso4 · formaliną · gleba · gleocystydy · gliceryna · gwajak · grzybnia · GREJ · hialinowy · higrofaniczny · huby · hymenium · hymenofor · kapelusz (kształt) · kapelusz (powierzchnia) · laktofenol · łęgowy · kaulocystydy · KOH (makro) · KOH (mikro)

M-Z

· makrochemiczne (reakcje barwne) · metachromatyczny · metuloidy · mikroskopowanie · mikoryza · nawilzanie eksykatów · odczynniki · odczynnik Melzera · osłony · owocnik · ozonium · parafiza · pasożyt · pigmentacja · skórka kapelusza · plazmoliza · pleurocystydy · płonny · podstawki · pojaw grzybów · preparat mikroskopowy · przepłukaniu preparatu · reakcji schaeffera · roztwór nasycony · ryzomorfy · saprofit · sklerota · strzępki · sulfoformol · trzon · pęcherzykowaty · woda destylowana · workach · włośnia · wysyp grzybów · wysyp zarodników · zielnik · zarodnik · zgnilizna drewna typu białego · zgnilizna drewna typu brunatnego