grzyby.pl
jadalny

Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini et Gelardi

parkogrzybek czerwonawy, podgrzybek czerwonawy
Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél. · Boletus versicolor Rostk. · Boletus barlae Fr. · Boletus sanguineus With.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xerocomus Xerocomus Xerocomus XerocomusXerocomusborowikowiec tęgoskórowy (Pseudoboletus parasiticus)podgrzybek grubosiatkowany (Boletus ferrugineus)
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
w grupach pod dębami; 24.08.2002, lasy milickie, groble stawów; copyright © by Marek Snowarski
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
młode owocniki, w grupach pod dębami; 24.08.2002, lasy milickie, groble stawów; copyright © by Marek Snowarski
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
przy drodze w lesie łęgowym, wśród roślinności
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
młode owocniki na zarośniętej drodze leśnej, pod grabami/dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
w grupach pod dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
w wilgotnym miejscu, na drodze pod dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
siniejące pory; przy drodze w lesie łęgowym, wśród roślinności

owocnik

Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
Kapelusz młody barwy żywo karminowoczerwonej lub w różnych odcieniach czerwieni (wiśniowoczerwony, krwistoczerwony), z wiekiem blednie i jest matoworóżowy; 30 – 60 (100) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płaskiego, u starych okazów pofalowany; powierzchnia sucha, zamszowa, w czasie suszy może być popękana na poletka, w pęknięciach miąższ żółtawy, skórka nie daje się oddzielić od miąższu.

space

Trzon o jasnożółtym tle, z czerwonymi smugami i strefami; 30 – 110 x 4 – 25 mm, równogruby, często powyginany.

space

Pileus young vividly carmine red or in various shades of red (cherry-red, blood-red), in age fading to dull pink; 30 – 60 (100) mm in diameter, initially hemispherical, later expanding to flat, in mature specimens undulating; surface dry, suede, during drought can be cracked into patches, in the cracks flesh yellowish, cuticule unpeelable.

space

Stipe of pale yellow colour, with red streaks and zones; 30 – 110 x 4 – 25 mm, equal, often flexuous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7 – 17 x 4 – 7 µm.

Spore print olive-brown. Spores ellipsoid, smooth, 7 – 17 x 4 – 7 µm

występowanie

Dość rzadki. Owocniki wyrastają gromadnie, latem, w lasach liściastych pod dębami i lipami.

Rare. Summer, gregarious in hardwood forests under oaks and lime.

spożywanie

Jadalny, ale niskiej wartości. Nieduży, o miękkim miąższu i bardzo szybko atakowany przez owady lub pleśniejący.

Edible, but of low quality. Small with soft flesh and quickly attacked by insects or molds.

gatunki podobne

Boletus ferrugineus (podgrzybek grubosiatkowany)
Łatwy do rozpoznania jeśli mamy doczynienia z formą o czerwonej barwie kapelusza. Spłowiałe lub brązowe egzemplarze są bardzo podobne do suchogrzybek złotopory (Xerocomellus chrysenteron) lub podgrzybek grubosiatkowany (Boletus ferrugineus) (fot. obok). Z tym drugim gatunkiem rosną razem na znanych mi stanowiskach. W razie wątpliwości najpewniej można je rozdzielić wykorzystując charakterystyczną, silnie zielononiebieską reakcję skórki kapelusza podgrzybek grubosiatkowany (Boletus ferrugineus) na oparty amoniaku.

This specie is easy to distinguish if its young and in typical red form. Faded or brown specimens are very close to suchogrzybek złotopory (Xerocomellus chrysenteron) or podgrzybek grubosiatkowany (Boletus ferrugineus). At known to me locality it grows together with podgrzybek grubosiatkowany (Boletus ferrugineus) (phot. in this paragraph). In doubt it is easier to separate them thanks to strong green-blue pileipelis reaction of podgrzybek grubosiatkowany (Boletus ferrugineus) to NH4.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020824.3.02 - Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy); lasy milickie, groble stawów
020824-3
leg. Marek Snowarski
/lasy milickie, groble stawów/ #9
znalezisko 20070819.74674.ah - Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy); Krosno
070819-74674
leg. Anna Hreczka
/Krosno/ #4

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini et GelardiBoletus versicolor Rostk., Boletus barlae Fr., Boletus sanguineus With. [🔉 * san·gwi·ne·us], Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.(pl) parkogrzybek czerwonawy · podgrzybek czerwonawy
(lat.) sanguineus, -a, -um adj.
krwistoczerwony, krwawy, krwisty