Tx: 233
grzyby.pl

Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini et Gelardi

parkogrzybek czerwonawy, podgrzybek czerwonawy
Boletus barlae Fr. [🔉 bō·l·tus *] · Boletus sanguineus With. [🔉 bō·l·tus san·gwi·ne·us] · Boletus versicolor Rostk. [🔉 bō·l·tus *] · Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
w grupach pod dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
młode owocniki, w grupach pod dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
przy drodze w lesie łęgowym, wśród roślinności
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
młode owocniki na zarośniętej drodze leśnej, pod grabami/dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
w grupach pod dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
w wilgotnym miejscu, na drodze pod dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
siniejące pory; przy drodze w lesie łęgowym, wśród roślinności

owocnik

Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
widok od spodu
Kapelusz młody barwy żywo karminowoczerwonej lub w różnych odcieniach czerwieni (wiśniowoczerwony, krwistoczerwony), z wiekiem blednie i jest matoworóżowy; 30-60(100) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płaskiego, u starych okazów pofalowany; powierzchnia sucha, zamszowa, w czasie suszy może być popękana na poletka, w pęknięciach miąższ żółtawy, skórka nie daje się oddzielić od miąższu.

space

Trzon o jasnożółtym tle, z czerwonymi smugami i strefami; 30-110 x 4-25 mm, równogruby, często powyginany.

space

Pileus young vividly carmine red or in various shades of red (cherry-red, blood-red), in age fading to dull pink; 30-60(100) mm in diameter, initially hemispherical, later expanding to flat, in mature specimens undulating; surface dry, suede, during drought can be cracked into patches, in the cracks flesh yellowish, cuticule unpeelable.

space

Stipe of pale yellow colour, with red streaks and zones; 30-110 x 4-25 mm, equal, often flexuous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-17 x 4-7 µm.
Spore print olive-brown. Spores ellipsoid, smooth, 7-17 x 4-7 µm

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość rzadki. Owocniki wyrastają gromadnie, latem, w lasach liściastych i w parkach, pod dębami i lipami.
Rare. Summer, gregarious in hardwood forests under oaks and lime.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny, ale niskiej wartości. Nieduży, o miękkim miąższu i bardzo szybko atakowany przez owady lub pleśniejący.
Edible, but of low quality. Small with soft flesh and quickly attacked by insects or molds.

gatunki podobne

Xerocomellus chrysenteron (suchogrzybek złotopory)
Xerocomellus chrysenteron (suchogrzybek złotopory) · pokrój
Łatwy do rozpoznania jeśli mamy do czynienia z formą o czerwonej barwie kapelusza. Spłowiałe lub brązowe egzemplarze są bardzo podobne do suchogrzybka złotoporego (Xerocomellus chrysenteron) lub podgrzybka grubosiatkowanego (Xerocomus ferrugineus). Z tym drugim gatunkiem rosną razem na znanych mi stanowiskach. W razie wątpliwości najpewniej można je rozdzielić wykorzystując charakterystyczną, silnie zielononiebieską reakcję skórki kapelusza podgrzybka grubosiatkowanego (Xerocomus ferrugineus) na oparty amoniaku.
This specie is easy to distinguish if its young and in typical red form. Faded or brown specimens are very close to suchogrzybek złotopory (Xerocomellus chrysenteron) or podgrzybek grubosiatkowany (Xerocomus ferrugineus). At known to me locality it grows together with podgrzybek grubosiatkowany (Xerocomus ferrugineus). In doubt it is easier to separate them thanks to strong green-blue pileipelis reaction of podgrzybek grubosiatkowany (Xerocomus ferrugineus) to NH4.

wybrane okazy · selected collections

#9
02 08 24 - 3
leg. Marek Snowarski
/lasy milickie, groble stawów/
#4
ah.070819-74674
leg. Anna Hreczka
/Krosno/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini et GelardiBoletus versicolor Rostk. [🔉 bō·l·tus *] · Boletus barlae Fr. [🔉 bō·l·tus *] · Boletus sanguineus With. [🔉 bō·l·tus san·gwi·ne·us] · Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.(pl) parkogrzybek czerwonawy · podgrzybek czerwonawy
bōltus, -i (lat., subst., m) — nazwa najsmaczniejszego grzyba u Rzymian; nie jest jasne o jaki gatunek chodziło, prawdopodobnie był to muchomor cesarski (Amanita caesarea)
sanguineus, -a, -um (lat., adj.) — (kolor) krwistoczerwony - ciemnoczerwony; krwisty; krwawy
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373] (as: Hortiboletus rubellus), Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Głowska et al. (2013)[1511]Głowska et al. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań.[1511], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558] (as: Boletus rubellus), Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: Xerocomellus rubellus), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Xerocomellus rubellus), Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Kujawa (2008)[1791]Kujawa & Kujawa (2008) Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure.[1791], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847], Lisiewska & Strakulska (2002)[1849]Lisiewska & Strakulska (2002) Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska).[1849], Ławrynowicz et al. (2009)[1868]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby.[1868], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079] (as: Hortiboletus rubellus), Piskorski i Majda (2019)[2107]Piskorski i Majda (2019) Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź.[2107] (as: Hortiboletus rubellus), Stokłosa i in. (2019)[2272]Stokłosa i in. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) kompleksów lesnych. W: Ratyńska H. (red.). Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza. Wyd. UKW, Bydgoszcz: 124-140.[2272] (as: Hortiboletus rubellus), Szczepkowski (2007)[2295]Szczepkowski (2007) Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University .[2295], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Świerkosz et al. (2018)[2408]Świerkosz et al. (2018) Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu.[2408], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wójtowski (2006)[2547]Wójtowski (2006) Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka".[2547]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 334628 AB55 324763 AB89 346695 AB93 371068 AB94 42183 42188 316205 316494 371067 AC30 303389 AD18 45296 BC89 41334 BF08 105239 CA89 110271 DA80 109286 360329 DE35 315988 DE45 112771 318833 DE46 305216 374996 DE54 303537 371833 DE55 110723 304638 327819 360459 DE65 333113 DE66 78490 110726 DE75 72969 DF55 307454 EC26 361140 EC34 315516 EE84 74769 EG15 42961 FG02 74674 347598

ID 41 334 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: przy śródleśnej drodze nieutwardzonej za Boduszewem, prowadzącej do Głęboczka, ok. 500 m od szosy Boduszewo-Łopuchowo, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, BC89; data zbioru: 30 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj drogi wysypanej żużlem, przy lesie mieszanym (Pinus sylvestris, Carpinus betulus, Betula pendula, Tilia sp.), na ziemi, ok. 40 osobników, część pojedynczo, część we wiązkach; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BG/14.01.07; uwagi: Gatunek spoza Czerwonej listy, ze względu na małą ilość znanych stanowisk zgłoszony po konsultacji z Kustoszem bazy; fot.52533 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

52533

ID 42 183 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,3 km na NW od Glinnej, AB94; data zbioru: 19 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska (pobocze leśnej drogi), na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.53622 [notatka: tak] [fotografie: tak];

53622

ID 42 188 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na SE od Glinnej, AB94; data zbioru: 31 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Marzena Łyczek; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek); uwagi: fot.53628 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53628

ID 42 961 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Nowy Sącz - ul. Poniatowskiego - ogród przy kapelanii, przy klasztorze s. Niepokalanek, EG15; data zbioru: 29 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród, w pobliżu stary dąb, kasztanowiec, klon jawor, młode brzozy, na ziemi, grupa owocników; leg. det. Sebastian Pintscher; eksykat: 060629-55, 060628-54, 060623-44, 060702-61 fung. Pintscher; uwagi: Znajdowałem je na tym stanowisku wielokrotnie przez okres ok. trzech miesięcy czerwiec-wrzesień!.; fot.54670 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

54670

ID 45 296 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 2 km na W od Świebodzina, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 15 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty(Fagus, Quercus), na ziemi, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 456; uwagi: fot.58355 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58355

ID 72 969 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE75; data zbioru: 2 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, sosna, brzoza, na ziemi, pojedynczo lub w grupie kilka sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/25.09.07; uwagi: fot.110787 fot.110788 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110787
110788

ID 74 674 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Krosno, woj. podkarpackie, FG02; data zbioru: 19 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzozy na obrzeżu cmentarza komunalnego, na ziemi, w grupie ok. 10 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/14.10.07; uwagi: fot.114949 fot.114950 fot.114951 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

114949
114950
114951

ID 74 769 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Północny brzeg lasu Dąbrowa, 0.75 km na południe od wsi Bilcza ul. Podgórze (lub ok. 0.25 km SE od nowopowstałej ul.Barytowej), pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 25 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: 20 m od północnego brzegu lasu dębowo-sosnowego z domieszką brzóz i osik (ok. 20 m dalej na południe znajduje się skrawek lasu bukowego), tuż przy zarastającej ścieżce leśnej z Bilczy do wsi Brzeziny, na wilgotnej ziemi przy zmurszałym pniaku dębowym pod głogiem jednoszyjkowym (Crataegus monogyna),, dwa owocniki + ok. 500 m dalej, także dwa młode owocniki; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - fragment zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: Podgrzybek ten rośnie prawie co rocznie, tuż przy zmurszałym pniu dębowym z porzycą chlebową - Perenniporia medulla-panis - ID: 66476; fot.115138 fot.115139 fot.115140 fot.115141; Charakterystyczne czerwone kropeczki w płaszczyźnie przekroju podstawy trzonu grzyba [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak];

115138
115139
115140
115141

ID 78 490 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Ruda k.Radomska, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 25 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mały las, sosna, dąb, brzoza, na ziemi, kilkanaście sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, wyślę do Anny Kujawy; uwagi: fot.123800 fot.123801 fot.123802 [notatka: nie] [fotografie: tak];

123800
123801
123802

ID 105 239 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Pomiędzy Muszkowicami a Piotrowicami Wielkimi, BF08; data zbioru: 27 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, pobocze drogi leśnej, kilka owocników na odcinku kilkudziesięciu metrów; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/TP/26.07.08; uwagi: fot.180369 fot.180370 fot.180371 fot.180372 fot.180373 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

180369
180370
180371
180372
180373

ID 109 286 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA80; data zbioru: 14 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie), w pobliżu zmurszałej kłody na brzegu bagna z wód opadowych, 6 owocników w kępce; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.189641 fot.189642 [notatka: tak] [fotografie: tak];

189641
189642

ID 110 271 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Barniewice okolice Gdańska, CA89; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór bagienny, W ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.191878 [notatka: tak] [fotografie: tak];

191878

ID 110 723 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,olcha i in., na ziemi, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.192969 fot.192970 fot.192971 [notatka: nie] [fotografie: tak];

192969
192970
192971

ID 110 726 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 1 km S,Rozpęd,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE66; data zbioru: 29 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb,grab, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.192975 fot.192976 [notatka: nie] [fotografie: tak];

192975
192976

ID 112 771 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 2 km SW,Pytowice,gm.Kamieńsk,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,olcha,kruszyna,leszczyna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: 51 10'59,14"N 19 25'16,03"E; fot.197805 fot.197806 [notatka: nie] [fotografie: tak];

197805
197806

ID 303 389 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: ok. 2 km na SE od Bielinka w gm. Cedynia, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC30; data zbioru: 27 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką klonu polnego, na ziemi pod klonem polnym, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.937177 fot.937178 fot.937179 fot.937180 [notatka: tak] [fotografie: tak];

937177
937178
937179
937180

ID 303 537 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 5 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad rzeką Wartą, na ziemi, pod pomnikowym dębem, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 51st 1' 57,5" N 19st 15' 23" E; fot.937834 fot.937835 fot.937836 [notatka: nie] [fotografie: tak];

937834
937835
937836

ID 304 638 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 1,3 km S od dz. Stobiecko Miejskie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosna, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004945 (kolekcja uzupełniająca z 2019) i ISRiL PAN 1/JN/23.01.2021 (kolekcja z 2017 roku); uwagi: 51st 3' 57,5" N i 19st 23' 28,5"; fot.942985; .; 2.09.2017; fot.942986 fot.942987; Stanowisko zlokalizowałem w 2014r. Co roku znajduję tam od kilku do kilkunastu tych podgrzybków. [notatka: nie] [fotografie: tak];

942985
942986
942987

ID 305 216 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 1 km N od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 29,8" N i 19st 32' 4,9" E], DE46; data zbioru: 9 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, sosna, dąb, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.945967; siedlisko; fot.945968 [notatka: nie] [fotografie: tak];

945967
945968

ID 307 454 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Chrzanów, obok działki przy al. Henryka 53, pow. chrzanowski, woj. Małopolskie, DF55; data zbioru: 26 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W trawie na skwerze miejskim pomiędzy głogami. Obok lipa, forsycja, ligustr., Na ziemi, Grupa kilku pojedynczych i jedna wiązka (podwójny); leg. det. Paweł Olszowski; eksykat: Tak, przesyłam do kustosza bazy; uwagi: Współrzędne:; 19.400625 , 50.138197; 358.652,557.635!; Dyskusja na forum:[bf:954207]; fot.956213 fot.956214 fot.956215 fot.956216 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 954207 ;

ID 315 516 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 17 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd grabowo-dębowy, ziemia, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1006401 fot.1006402 fot.1006403 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1006401
1006402
1006403

ID 315 988 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 13' 48,5" N i 19st 24' 44,5" E], DE35; data zbioru: 21 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -topole, brzozy, karagana, robinia, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1009555 fot.1009556; siedlisko; fot.1009557 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1009555
1009556
1009557

ID 316 205 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 27 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna na stoku doliny strumienia, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1011031 fot.1011032 fot.1011033 fot.1011034 fot.1011035 fot.1011036 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1011031
1011032
1011033
1011034
1011035
1011036

ID 316 494 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśna szutrowa droga w buczynie, na ziemi wśród roślinności zielnej, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1012808 fot.1012809 fot.1012810 fot.1012811 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1012808
1012809
1012810
1012811

ID 318 833 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 48" N i 19st 25' 11,3" E], DE45; data zbioru: 7 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Janusz Słowiński; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: [bf:1017670] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1017670 ;

ID 324 763 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (Dolina Gowienicy), 1,8 km na NE od Widzieńska w gminie Przybiernów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB55; data zbioru: 23 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1080786 fot.1080787 fot.1080788 fot.1080789 fot.1080790 fot.1080791 ; zarodniki: 9,9-12,9 µm x 4,8-6,0 µm, Q1,9-2,5 śr.: 1,5! ; fot.1080792 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080786
1080787
1080788
1080789
1080790
1080791
1080792

ID 327 819 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 1,3 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 59" N i 19st 23' 32,5" E], DE55; data zbioru: 16 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przyleśna kępa drzew -gł. osiki i dęby, na ziemi, pod osikami, na trawiastym miejscu, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1113437 fot.1113438 fot.1113439 fot.1113440 fot.1113441 fot.1113442; siedlisko; fot.1113443 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1113437
1113438
1113439
1113440
1113441
1113442
1113443

ID 333 113 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 1,3 km S od przysiółka Gać; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 0' 36,8" N i 19st 19' 6,5" E], DE65; data zbioru: 12 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, pod dębem, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1150207 fot.1150208 fot.1150209 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1150207
1150208
1150209

ID 334 628 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: Słubice ,2km S, pow. Słubicki, woj. Lubuskie; data zbioru: 27 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łeg dębowo wiązowy, Na ziemi, Kilka owocników; leg. Marek Adamski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005727; uwagi: Wysłano owocniki fot.1160524 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1160524

ID 346 695 oznaczenie: Hortiboletus rubellus; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Perłówkowa Buczyna), 0,5 km na NE od miejscowości Kozy, AB89; data zbioru: 19 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa ekotonowa miedzy olsem a buczyną, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1242702 fot.1242703 fot.1242704 fot.1242705 fot.1242706 fot.1242707 fot.1242708; Zarodniki: 10,1-13,1 x 4,5-5,6 µm średnio 11,4 x 4,9 µm!, Q: 2,0-2,7 średnio 2,3!:; fot.1242709; strzępki skórki kapelusza:; fot.1242710 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1242702
1242703
1242704
1242705
1242706
1242707
1242708
1242709
1242710

ID 347 598 oznaczenie: Hortiboletus rubellus; lokalizacja: Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG02; data zbioru: 10 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Obrzeże cmentarza komunalnego (brzozy, za chodnikiem świerki), w trawie na ziemi pod brzozą, 3 owpcniki w grupie, pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1250066 fot.1250067 fot.1250068 fot.1250069 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1250066
1250067
1250068
1250069

ID 360 329 oznaczenie: Hortiboletus rubellus; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 26 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd, buk, dąb, osika, grab, olcha, ziemia, 8 pojedynczych owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Stanowisko przy granicy z rez. Dolina Strzyży czerwony krzyżyk! fot.1365313; zdjęcia mało ostre robione o zmierzchu fot.1365314 fot.1365315 fot.1365316 fot.1365317 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1365313
1365314
1365315
1365316
1365317

ID 360 459 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: 1,3 km S od dz. Stobiecko Miejskie ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 21 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; sosna, dąb, na ziemi, grupa co najmniej 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1367122 fot.1367123 fot.1367124 fot.1367125 fot.1367126 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1367122
1367123
1367124
1367125
1367126

ID 361 140 oznaczenie: Xerocomus rubellus; lokalizacja: ok.1 km na NE od miejscowości Klin, gm Krasnosielc, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 15 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Liściasta enklawa w borze mieszanym, ziemia, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1372233 fot.1372234 fot.1372235 fot.1372236 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1372233
1372234
1372235
1372236

ID 371 067 oznaczenie: Hortiboletus rubellus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa), 2,5 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 21 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1468608 fot.1468609 fot.1468610 fot.1468611; zarodniki: 10,2-12,7 x 4,5-5,7 µm średnio 11,4 x 5,0 µm!, Q: 2,0-2,5 średnio 2,3!:; fot.1468612; strzępki skórki kapelusza:; fot.1468613 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1468608
1468609
1468610
1468611
1468612
1468613

ID 371 068 oznaczenie: Hortiboletus rubellus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (prop. rez. Węglino w SzPK Puszcza Bukowa), 2 km NE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 23 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w grądzie, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1468621 fot.1468622 fot.1468623 fot.1468624; zarodniki: -8,8!9,6-12,3 -12,7! x 4,0-5,7 µm średnio 10,8 x 4,8 µm!, Q: 2,0-2,7 średnio 2,3!:; fot.1468625; strzępki skórki kapelusza:; fot.1468626 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1468621
1468622
1468623
1468624
1468625
1468626

ID 371 833 oznaczenie: Hortiboletus rubellus; lokalizacja: 0,7 km S od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0369 19,2537], DE54; data zbioru: 9 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, grab, dąb, brzoza i inne, na ziemi, pod grabami, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1477223 fot.1477224 fot.1477225 fot.1477226 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1477223
1477224
1477225
1477226

ID 374 996 oznaczenie: Hortiboletus rubellus; lokalizacja: Radomsko, las między ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1066 19,4398], DE46; data zbioru: 17 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; olcha, brzoza, topola, świerk, jarzębina, czeremcha, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1507553 fot.1507554 fot.1507555 fot.1507556 fot.1507557 fot.1507558 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1507553
1507554
1507555
1507556
1507557
1507558
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji