grzyby.pl

Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini et Gelardi

parkogrzybek czerwonawy, podgrzybek czerwonawy
Boletus barlae Fr. · Boletus sanguineus With. [🔉 * san·gwi·ne·us] · Boletus versicolor Rostk. · Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
w grupach pod dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
młode owocniki, w grupach pod dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
przy drodze w lesie łęgowym, wśród roślinności
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
młode owocniki na zarośniętej drodze leśnej, pod grabami/dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
w grupach pod dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
w wilgotnym miejscu, na drodze pod dębami
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
siniejące pory; przy drodze w lesie łęgowym, wśród roślinności

owocnik

Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
Hortiboletus rubellus (parkogrzybek czerwonawy)
widok od spodu
Kapelusz młody barwy żywo karminowoczerwonej lub w różnych odcieniach czerwieni (wiśniowoczerwony, krwistoczerwony), z wiekiem blednie i jest matoworóżowy; 30-60(100) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płaskiego, u starych okazów pofalowany; powierzchnia sucha, zamszowa, w czasie suszy może być popękana na poletka, w pęknięciach miąższ żółtawy, skórka nie daje się oddzielić od miąższu.

space

Trzon o jasnożółtym tle, z czerwonymi smugami i strefami; 30-110 x 4-25 mm, równogruby, często powyginany.

space

Pileus young vividly carmine red or in various shades of red (cherry-red, blood-red), in age fading to dull pink; 30-60(100) mm in diameter, initially hemispherical, later expanding to flat, in mature specimens undulating; surface dry, suede, during drought can be cracked into patches, in the cracks flesh yellowish, cuticule unpeelable.

space

Stipe of pale yellow colour, with red streaks and zones; 30-110 x 4-25 mm, equal, often flexuous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-17 x 4-7 µm.
Spore print olive-brown. Spores ellipsoid, smooth, 7-17 x 4-7 µm

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość rzadki. Owocniki wyrastają gromadnie, latem, w lasach liściastych i w parkach, pod dębami i lipami.
Rare. Summer, gregarious in hardwood forests under oaks and lime.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny, ale niskiej wartości. Nieduży, o miękkim miąższu i bardzo szybko atakowany przez owady lub pleśniejący.
Edible, but of low quality. Small with soft flesh and quickly attacked by insects or molds.

gatunki podobne

Łatwy do rozpoznania jeśli mamy do czynienia z formą o czerwonej barwie kapelusza. Spłowiałe lub brązowe egzemplarze są bardzo podobne do suchogrzybka złotoporego (Xerocomellus chrysenteron) lub podgrzybka grubosiatkowanego (Xerocomus ferrugineus). Z tym drugim gatunkiem rosną razem na znanych mi stanowiskach. W razie wątpliwości najpewniej można je rozdzielić wykorzystując charakterystyczną, silnie zielononiebieską reakcję skórki kapelusza podgrzybka grubosiatkowanego (Xerocomus ferrugineus) na oparty amoniaku.
This specie is easy to distinguish if its young and in typical red form. Faded or brown specimens are very close to suchogrzybek złotopory (Xerocomellus chrysenteron) or podgrzybek grubosiatkowany (Xerocomus ferrugineus). At known to me locality it grows together with podgrzybek grubosiatkowany (Xerocomus ferrugineus). In doubt it is easier to separate them thanks to strong green-blue pileipelis reaction of podgrzybek grubosiatkowany (Xerocomus ferrugineus) to NH4.

wybrane okazy · selected collections

#9
02 08 24 - 3
leg. Marek Snowarski
/lasy milickie, groble stawów/
#4
ah.070819-74674
leg. Anna Hreczka
/Krosno/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini et GelardiBoletus versicolor Rostk. · Boletus barlae Fr. · Boletus sanguineus With. [🔉 * san·gwi·ne·us] · Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.(pl) parkogrzybek czerwonawy · podgrzybek czerwonawy
sanguineus, -a, -um (lat., adj.)
krwistoczerwony, krwawy, krwisty
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Hortiboletus rubellus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

334628 AB-55 324763 AB-89 346695 AB-94 316205 42188 42183 316494 AC-30 303389 AD-18 45296 BC-89 41334 BF-08 105239 CA-89 110271 DA-80 109286 360329 DE-35 315988 DE-45 318833 112771 DE-46 305216 DE-54 303537 DE-55 360459 110723 304638 327819 DE-65 333113 DE-66 110726 78490 DE-75 72969 DF-55 307454 EC-26 361140 EC-34 315516 EE-84 74769 EG-15 42961 FG-02 347598 74674

 ID41334  Xerocomus rubellus; przy śródleśnej drodze nieutwardzonej za Boduszewem, prowadzącej do Głęboczka, ok. 500 m od szosy Boduszewo-Łopuchowo, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, BC-89; 2006.08.30; skraj drogi wysypanej żużlem, przy lesie mieszanym (Pinus sylvestris, Carpinus betulus, Betula pendula, Tilia sp.); na ziemi ok. 40 osobników, część pojedynczo, część we wiązkach; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BG/14.01.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Gatunek spoza Czerwonej listy, ze względu na małą ilość znanych stanowisk zgłoszony po konsultacji z Kustoszem bazy
fot. 52533

 ID42183  Xerocomus rubellus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,3 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.07.19; buczyna pomorska (pobocze leśnej drogi); na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 53622

 ID42188  Xerocomus rubellus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na SE od Glinnej, AB-94; 2006.08.31; buczyna pomorska; na ziemi 2 owocniki; leg. Marzena Łyczek; det. Marzena Łyczek; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53628

 ID42961  Xerocomus rubellus; Nowy Sącz - ul. Poniatowskiego - ogród przy kapelanii, przy klasztorze s. Niepokalanek, EG-15; 2006.06.29; ogród, w pobliżu stary dąb, kasztanowiec, klon jawor, młode brzozy; na ziemi grupa owocników; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: 060629-55, 060628-54, 060623-44, 060702-61 fung. Pintscher, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Znajdowałem je na tym stanowisku wielokrotnie przez okres ok. trzech miesięcy (czerwiec-wrzesień).

fot. 54670

 ID45296  Xerocomus rubellus; 2 km na W od Świebodzina, woj. lubuskie, AD-18; 2006.08.15; las liściasty(Fagus, Quercus); na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 456, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58355

 ID72969  Xerocomus rubellus; Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-75; 2007.08.02; dąb, sosna, brzoza; na ziemi pojedynczo lub w grupie kilka sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/25.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110787 fot. 110788

 ID74674  Xerocomus rubellus; Krosno, woj. podkarpackie, FG-02; 2007.08.19; brzozy na obrzeżu cmentarza komunalnego; na ziemi w grupie ok. 10 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/14.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 114949 fot. 114950 fot. 114951

ID74769 Xerocomus rubellus; Północny brzeg lasu Dąbrowa, 0.75 km na południe od wsi Bilcza ul. Podgórze (lub ok. 0.25 km SE od nowopowstałej ul.Barytowej), pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.08.25; 20 m od północnego brzegu lasu dębowo-sosnowego z domieszką brzóz i osik (ok. 20 m dalej na południe znajduje się skrawek lasu bukowego), tuż przy zarastającej ścieżce leśnej z Bilczy do wsi Brzeziny; na wilgotnej ziemi przy zmurszałym pniaku dębowym pod głogiem jednoszyjkowym (Crataegus monogyna), dwa owocniki + ok. 500 m dalej, także dwa młode owocniki; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - fragment zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak - zapis wideo
uwagi: Podgrzybek ten rośnie prawie co rocznie, tuż przy zmurszałym pniu dębowym z porzycą chlebową - Perenniporia medulla-panis - ID: 66476
fot. 115138 fot. 115139 fot. 115140 fot. 115141
Charakterystyczne czerwone kropeczki w płaszczyźnie przekroju podstawy trzonu grzyba

ID78490 Xerocomus rubellus; Ruda k.Radomska, woj. łódzkie, DE-66; 2007.08.25; mały las, sosna, dąb, brzoza; na ziemi kilkanaście sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:

fot. 123800 fot. 123801 fot. 123802

 ID105239  Xerocomus rubellus; Pomiędzy Muszkowicami a Piotrowicami Wielkimi, BF-08; 2008.06.27; las mieszany; pobocze drogi leśnej kilka owocników na odcinku kilkudziesięciu metrów; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/TP/26.07.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 180369 fot. 180370 fot. 180371 fot. 180372fot. 180373

ID109286 Xerocomus rubellus; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 2008.08.14; Las mieszany (Lasy Oliwskie); w pobliżu zmurszałej kłody na brzegu bagna z wód opadowych 6 owocników w kępce; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 189641 fot. 189642

ID110271 Xerocomus rubellus; Barniewice okolice Gdańska, CA-89; 2008.08.17; Bór bagienny; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 191878

 ID110723  Xerocomus rubellus; 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2006.09.02; las mieszany-sosna,brzoza,olcha i in.; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 192969 fot. 192970 fot. 192971

 ID110726  Xerocomus rubellus; 1 km S,Rozpęd,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-66; 2007.07.29; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,grab; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 192975 fot. 192976

ID112771 Xerocomus rubellus; 2 km SW,Pytowice,gm.Kamieńsk,pow.radomszczański, DE-45; 2008.09.06; las mieszany-sosna,olcha,kruszyna,leszczyna; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 10'59,14"N 19 25'16,03"E

fot. 197805 fot. 197806

ID303389 Xerocomus rubellus; ok. 2 km na SE od Bielinka w gm. Cedynia, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-30; 2017.07.27; dąbrowa z domieszką klonu polnego; na ziemi pod klonem polnym w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 937177 fot. 937178 fot. 937179 fot. 937180

ID303537 Xerocomus rubellus; 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2017.08.05; las mieszany nad rzeką Wartą; na ziemi, pod pomnikowym dębem grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 57,5" N 19st 15' 23" E

fot. 937834 fot. 937835 fot. 937836

 ID304638  Xerocomus rubellus; 1,3 km S od dz. Stobiecko Miejskie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.08.13; las mieszany -dęby, brzozy, sosna; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004945 (kolekcja uzupełniająca z 2019) i ISRiL PAN 1/JN/23.01.2021 (kolekcja z 2017 roku), tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 57,5" N i 19st 23' 28,5"

fot. 942985
.
2.09.2017
fot. 942986 fot. 942987

Stanowisko zlokalizowałem w 2014r. Co roku znajduję tam od kilku do kilkunastu tych podgrzybków.

ID305216 Xerocomus rubellus; 1 km N od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.09.09; las mieszany -brzoza, sosna, dąb; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 29,8" N i 19st 32' 4,9" E

fot. 945967

siedlisko
fot. 945968

ID307454 Xerocomus rubellus; Chrzanów, obok działki przy al. Henryka 53, pow. chrzanowski, woj. Małopolskie, DF-55; 2017.09.26; W trawie na skwerze miejskim pomiędzy głogami. Obok lipa, forsycja, ligustr.; Na ziemi Grupa kilku pojedynczych i jedna wiązka (podwójny); leg. Paweł Olszowski; det. Paweł Olszowski; eksykat: Tak, przesyłam do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Współrzędne:
19.400625 , 50.138197
(358.652,557.635)
Dyskusja na forum:https://www.bio-forum.pl/messages/33/954207.html
fot. 956213fot. 956214fot. 956215fot. 956216

ID315516 Xerocomus rubellus; ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2018.07.17; Grąd grabowo-dębowy; ziemia Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1006401 fot. 1006402 fot. 1006403

ID315988 Xerocomus rubellus; Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2018.07.21; liściaste nasadzenia na stoku -topole, brzozy, karagana, robinia; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 13' 48,5" N i 19st 24' 44,5" E

fot. 1009555 fot. 1009556

siedlisko
fot. 1009557

ID316205 Xerocomus rubellus; Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.07.27; buczyna na stoku doliny strumienia; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1011031 fot. 1011032 fot. 1011033 fot. 1011034 fot. 1011035 fot. 1011036

ID316494 Xerocomus rubellus; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.08.07; leśna szutrowa droga w buczynie; na ziemi wśród roślinności zielnej w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1012808 fot. 1012809 fot. 1012810 fot. 1012811

ID318833 Xerocomus rubellus; 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2018.09.07; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Janusz Słowiński; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 48" N i 19st 25' 11,3" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1017670.html

ID324763 Xerocomus rubellus; Puszcza Goleniowska (Dolina Gowienicy), 1,8 km na NE od Widzieńska w gminie Przybiernów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-55; 2019.0723; grąd; na ziemi w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1080786 fot. 1080787 fot. 1080788 fot. 1080789 fot. 1080790 fot. 1080791
zarodniki: 9,9-12,9 µm x 4,8-6,0 µm, Q1,9-2,5 (śr.: 1,5)
fot. 1080792ID327819 Xerocomus rubellus; 1,3 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.08.16; przyleśna kępa drzew -gł. osiki i dęby; na ziemi, pod osikami, na trawiastym miejscu grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 59" N i 19st 23' 32,5" E

fot. 1113437 fot. 1113438 fot. 1113439 fot. 1113440 fot. 1113441 fot. 1113442
siedlisko
fot. 1113443

ID333113 Xerocomus rubellus; 1,3 km S od przysiółka Gać; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2020.07.12; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi, pod dębem grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 36,8" N i 19st 19' 6,5" E

fot. 1150207 fot. 1150208 fot. 1150209

 ID334628  Xerocomus rubellus; Słubice ,2km S, pow. Słubicki, woj. Lubuskie; 2020.07.27; Łeg dębowo wiązowy; Na ziemi Kilka owocników; leg. Marek Adamski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005727, tak, notatka: nie
uwagi: Wysłano owocnikifot. 1160524

ID346695 Hortiboletus rubellus; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Perłówkowa Buczyna), 0,5 km na NE od miejscowości Kozy, AB-89; 2021.07.19; strefa ekotonowa miedzy olsem a buczyną; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1242702 fot. 1242703 fot. 1242704 fot. 1242705 fot. 1242706 fot. 1242707 fot. 1242708
Zarodniki: 10,1-13,1 x 4,5-5,6 µm (średnio 11,4 x 4,9 µm), Q: 2,0-2,7 (średnio 2,3):
fot. 1242709
strzępki skórki kapelusza:
fot. 1242710

ID347598 Hortiboletus rubellus; Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-02; 2021.08.10; Obrzeże cmentarza komunalnego (brzozy, za chodnikiem świerki); w trawie na ziemi pod brzozą 3 owpcniki w grupie, pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1250066 fot. 1250067 fot. 1250068 fot. 1250069

ID360329 Hortiboletus rubellus; Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.08.26; Grąd, buk, dąb, osika, grab, olcha; ziemia 8 pojedynczych owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko przy granicy z rez. Dolina Strzyży (czerwony krzyżyk)fot. 1365313
zdjęcia mało ostre robione o zmierzchufot. 1365314fot. 1365315fot. 1365316fot. 1365317

ID360459 Xerocomus rubellus; 1,3 km S od dz. Stobiecko Miejskie ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.21; las mieszany; sosna, dąb; na ziemi grupa co najmniej 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1367122 fot. 1367123 fot. 1367124 fot. 1367125 fot. 1367126

ID361140 Xerocomus rubellus; ok.1 km na NE od miejscowości Klin, gm Krasnosielc, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC-26; 2022.08.15; Liściasta enklawa w borze mieszanym; ziemia kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1372233 fot. 1372234 fot. 1372235 fot. 1372236

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji