Tx: 1414
grzyby.pl

Russula pectinatoides Peck

gołąbek przykry, gołąbek podgrzebieniasty
Russula pectinata ssp. pectinatoides (Peck) Bohus et Babos
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula pectinatoides (gołąbek przykry)
licznie na zarośniętej trawą drodze w lesie bukowym
Russula pectinatoides (gołąbek przykry)
w grupie na zarośniętej trawą drodze w lesie bukowym
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID155835 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID155835 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID155952 (© autora fot.)

owocnik

Russula pectinatoides (gołąbek przykry)
rdzawe plamy u podstawy trzonu
Kapelusz szarobrązowawy, szaroochrowy do szarobrązowawego, w centrum ciemniejszy; 50-80 mm średnicy; łamliwy, płasko-wypukły, z wiekiem wklęsły; brzeg cienki, nawet błoniasty, ostry i wyraźnie karbowany-gruzełkowaty; skórka wilgotna i lepka, daje się zedrzeć w 2/3.

space

Trzon 30-60 x 10-25 mm, równogruby, podstawa zwężona, łamliwy; biały, z wiekiem ochrowożółty do rdzawobrązowego, podstawa czerwonordzawa lub szarawa; młody pełny, z wiekiem komorowaty i pusty.

space

Pileus grey-brownish, grey-ochraceous to grey-brownish, centrally darker; 50-80 mm in diameter; fragile, planoconvex, with age concave; margin thin, somewhat membranous, acute and distinctly striate-warty; cuticle moist and viscid, peelable in 2/3.

space

Stipe 30-60 x 10-25 mm, equal, base tapered, fragile; white, with age ochraceous-yellow to rusty-brown, base red-rusty or greyish; young solid, with age chambered and hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki brodawki niskie, ostre, liczne, 8-9 x 6-8 µm.
Spore print cream-coloured. Spores with numerous, low, pointed verrucae, 8-9 x 6-8 µm.

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Dość częsty; owocniki wyrastają pojedynczo i w grupach w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami.
Quite common, solitary or gregarius in hardwood forests, mostly under oak.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny[134] z powodu nieprzyjemnego smaku.
Inedible because of unpleasant smell and taste.
placeholder
Russula sororia (gołąbek piekący)
Gatunek zmienny o wyglądzie pośrednim pomiędzy gołąbkiem grzebieniastym (Russula pectinata) a masywnym i o piekącym miąższu gołąbkiem piekącym (Russula sororia).
Species variable, with stature intermediate between gołąbek grzebieniasty (Russula pectinata) and a massy and of stinging flesh gołąbek piekący (Russula sororia) (photo).

wybrane okazy · selected collections

#1
01 09 23 - 1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Ławrynowicz (2001)[1860]Ławrynowicz (2001) Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies.[1860], Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Russula pectinatoides (gołąbek przykry) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB27 349514 AB31 333149 AB93 371075 AD18 155945 155952 AD27 155835 CD48 167484 DD85 297161 DD95 312003 DE05 319702 DE46 319037 DE55 277379 DF17 317875 EC25 288907 300211 363924 EC35 295033 322939 EC36 348003 ED35 219325 GC01 315073

ID 155 835 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: 1 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD27; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj boru sosnowego, pod samotnym dębem, na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1029* w zielniku autora; uwagi: fot.305158 fot.305159 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

305158
305159

ID 155 945 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: 3 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 7 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Quercus, Fagus, Betula), na ziemi, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 763 w zielniku autora; uwagi: fot.305614 fot.305615 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

305614
305615

ID 155 952 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: 1 km na SE od Lubrzy, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 8 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty(Quercus, Corylus), na ziemi, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 769 w zielniku autora; uwagi: fot.305628 fot.305629 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

305628
305629

ID 167 484 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Tuliszków, pow. Turek, woj. wielkopolskie, CD48; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park miejski, pod lipą i dębem, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 163/2009 zielnik własny; uwagi: fot.347228 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

347228

ID 219 325 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 1 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dąb, sosna, brzoza), pod dębem, w ziemi, 3 szt; leg. ala mikołaj, det. Tomek Ślusarczyk; eksykat: tak; uwagi: Nadleśnictwo Chojnów [notatka: [bf:571527]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 571527 ;

ID 277 379 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: 1 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 56,5" N i 19st 23' 27,5" E], DE55; data zbioru: 17 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, brzozy i inne, na ziemi, pod dębami, grupka kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Ala Mikołaj; eksykat: tak, u Ali Mikołaj; uwagi: [bf:776037] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 776037 ;

ID 288 907 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 22 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosna dąb dąb czerwony klon jesionolistny brzoza, na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. Ala Mikołaj; eksykat: tak,u Ali Mikołaj; uwagi: [bf:853309] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 853309 ;

ID 295 033 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Przasnysz,ulica Zawodzie,siedziba Nadleśnictwa Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 20 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik pod lipami, na ziemi, Pojedynczo kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak,u Ali Mikołajczyk; uwagi: fot.895731 fot.895732 [notatka: nie] [fotografie: tak];

895731
895732

ID 297 161 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Pabianice, Park Wolności, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 15 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park leśny, pod dębem, trawnik, w grupie kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska, det. Ala Mikołajczyk; rev. Tomasz Ślusarczyk data w złym formacie ; eksykat: tak, TSH 2/2023; uwagi: [bf:859764] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 859764 ;

ID 300 211 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz,53st06mjn13,6sek N,20st55min50,6sek E, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 28 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sosna,brzoza,dąb, na ziemi pod dębem, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak,u Ali Mikołajczyk; uwagi: Tydzień wcześniej w tym samym miejscu znaleziono jeden owocnik.; [bf:853078] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 853078 ;

ID 312 003 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Pawlikowice, 1,5 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 6 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna, modrzew, z ziemi, grupa kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska, det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali; uwagi: fot.980852 [notatka: [bf:937406]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 937406 ;

ID 315 073 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 7 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment ciemnego zadrzewienia ze zdecydowana przewagą grabu, na ziemi, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak; uwagi: fot.1003542 [notatka: [bf:977662]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 977662 ;

ID 317 875 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Szypowice, pow. zawierciański, woj. Ogrodzieniec, DF17; data zbioru: 9 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, buk, grab, sosna, świerk, na ziemi, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Alina Mikołajczyk; eksykat: u Ali; uwagi: fot.945076; fot.945077; [bf:945075] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 945075 ;

ID 319 037 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Gomunice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 22,5" N i 19st 28' 18,5" E], DE46; data zbioru: 5 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, olchy, na ziemi, pod dębami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk; uwagi: fot.1031364 fot.1031365 fot.1031366 fot.1031367 fot.1031368; siedlisko; fot.1031369 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1031364
1031365
1031366
1031367
1031368
1031369

ID 319 702 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Dłutów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DE05; data zbioru: 15 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, sosna, świerk, z ziemi, 4 owocniki obok siebie; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, u Ali; uwagi: [bf:925594] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 925594 ;

ID 322 939 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Leszno,pozostałości parku podworskiego,gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 15 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park,aleja grabowa, ziemia, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak u Ali; uwagi: [bf:932304] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 932304 ;

ID 333 149 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Wyspa Uznam, 2 km na SW od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. M. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 11 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1149454] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1149454 ;

ID 348 003 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Świete Miejsce teren przykościelny, gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 17 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren przykościelny pod lipą, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1253111 fot.1253112 fot.1253113 fot.1253114 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1253111
1253112
1253113
1253114

ID 349 514 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Równina Gryficka (prop. rez. Rybokarty), 0,5 km na NW od pałacu w Rybokartach, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB27; data zbioru: 24 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1263488 fot.1263489 fot.1263490 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1263488
1263489
1263490

ID 363 924 oznaczenie: Russula recondita; lokalizacja: Skierkowizna, przy kościele, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 30 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Teren przykościelny, pod lipą, ziemia, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1393656 fot.1393657 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1393656
1393657

ID 371 075 oznaczenie: Russula pectinatoides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (prop. rez. Węglino w SzPK Puszcza Bukowa), 1,9 km NE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 23 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośnięta droga w żyznej buczynie, na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1467645] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1467645 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji