grzyby.pl
niejadalnyGREJ

Russula recondita Melera et Ostellari

gołąbek przykry, gołąbek podgrzebieniasty
Russula pectinatoides auth. non Peck
Russula recondita (gołąbek przykry)
licznie na zarośniętej trawą drodze w lesie bukowym; 15.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Russula recondita (gołąbek przykry)
w grupie na zarośniętej trawą drodze w lesie bukowym
GREJ: ID155835 (© autora fot.)
GREJ: ID155835 (© autora fot.)
GREJ: ID155952 (© autora fot.)

owocnik

Russula recondita (gołąbek przykry)
Kapelusz szarobrązowawy, szaroochrowy do szarobrązowawego, w centrum ciemniejszy; 50 – 80 mm średnicy; łamliwy, płasko-wypukły, z wiekiem wklęsły; brzeg cienki, nawet błoniasty, ostry i wyraźnie karbowany-gruzełkowaty; skórka wilgotna i lepka, daje się zedrzeć w 2/3.

space

Trzon 30 – 60 x 10 – 25 mm, równogruby, podstawa zwężona, łamliwy; biały, z wiekiem ochrowożółty do rdzawobrązowego, podstawa czerwonordzawa lub szarawa; młody pełny, z wiekiem komorowaty i pusty.

space

Pileus grey-brownish, grey-ochraceous to grey-brownish, centrally darker; 50 – 80 mm in diameter; fragile, planoconvex, with age concave; margin thin, somewhat membranous, acute and distinctly striate-warty; cuticle moist and viscid, peelable in 2/3.

space

Stipe 30 – 60 x 10 – 25 mm, equal, base tapered, fragile; white, with age ochraceous-yellow to rusty-brown, base red-rusty or greyish; young solid, with age chambered and hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki brodawki niskie, ostre, liczne, 8 – 9 x 6 – 8 µm.

Spore print cream-coloured. Spores with numerous, low, pointed verrucae, 8 – 9 x 6 – 8 µm.

występowanie

Dość częsty; owocniki wyrastają pojedynczo i w grupach w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami.

Quite common, solitary or gregarius in hardwood forests, mostly under oak.

wartość

Niejadalny z powodu nieprzyjemnego smaku.

Inedible because of unpleasant smell and taste.

uwagi

Russula sororia (gołąbek piekący)
Gatunek zmienny o wyglądzie pośrednim pomiędzy gołąbek grzebieniasty (Russula pectinata) a masywnym i o piekącym miąższu gołąbek piekący (Russula sororia) (fot.).

Species variable, with stature intermediate between gołąbek grzebieniasty (Russula pectinata) and a massy and of stinging flesh gołąbek piekący (Russula sororia) (photo).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010923.1.01 - Russula recondita (gołąbek przykry); okolice Wrocławia
010923-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/ #1