fot. 000722-1 (716×481) — copyright © by Marek Snowarski
rdzawe plamy u podstawy trzonu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Russula recondita (gołąbek przykry)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski