grzyby.pl
niejadalny

Russula sororia (Fr.) Romell ss. Bound.

gołąbek piekący, gołąbek siostrzany
Russula sororia (gołąbek piekący)
pod dębami, w licznych grupach, dolny kapelusz z lewej oprószony przez zarodniki; 11.07.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Russula sororia (gołąbek piekący)
pod dębami, w licznych grupach
Russula sororia (gołąbek piekący)
pod dębami, wilgotne, śluzowate owocniki w czasie deszczowej pogody
Russula sororia (gołąbek piekący)
w grupach pod dębami
Russula sororia (gołąbek piekący)
grupa pod grabami
Russula sororia (gołąbek piekący)
blaszki; grupa pod grabami
Russula sororia (gołąbek piekący)
spores from sporeprint; in Melzer, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter
Russula sororia (gołąbek piekący)
w grupie pod dębami/bukami
Russula sororia (gołąbek piekący)
w grupie pod dębami/bukami
Russula sororia (gołąbek piekący)
w grupie pod dębami/bukami

owocnik

Russula sororia (gołąbek piekący)
Kapelusz dość duży 50 – 120 mm średnicy; wypukły, z wiekiem dość głęboko wklęsły, mięsisty i dość jędrny; ciemnoochrowy do brązowoszarego, czasem ze słabym odcieniem oliwkowym, centrum ciemniejsze ciemnobrązowe do brązowoczarniawego; brzeg ostry, silnie i daleko karbowany i gruzełkowany; powierzchnia lepka, daje się oderwać prawie w całości.

space

Trzon 35 – 60 x 10 – 25 mm, równogruby, czasem wygięty u podstawy; długo biały, często z szarobrązowym odcieniem i z rdzawymi plamami; pełny, z wiekiem z gąbczastym lub komorowatym wnętrzem.

space

Pileus quite large, 50 – 120 mm in diameter; convex, with age deeply concave, succulent and quite firm; dark ochraceous to brown-grey, sometimes with a slight olive tinge, centrally darker, dark brown to brown-blackish; margin acute, distinctly and broadly striate and warty; surface viscid, peelable almost entirely.

space

Stipe 35 – 60 x 10 – 25 mm, equal, sometimes bent at the base; white for a long time, often with a grey-brown tint and with rusty spots; solid, with age spongy or chambered inside.

space

zarodniki

Zarodniki drobno brodawkowane, 6 – 8.5 x 6 – 7 µm.

Spores minutely verrucose, 6 – 8.5 x 6 – 7 µm.

występowanie

Rzadki. W lasach liściastych, na poboczach dróg, na gliniastej glebie.

Not common. Hardwood forests, waysides.

wartość

Niejadalny z powodu palącego smaku.

Inedible because of hot taste.
Podobny gołąbek przyjemny (Russula amoenolens) (fot.) tworzy mniejsze owocniki średnicy 25 – 70 mm, z daleko karbowanym brzegiem kapelusza, początkowo o zapachu przypominającym ser Camembert.

space

Similar gołąbek przyjemny (Russula amoenolens) (photo) forms smaller sporocarps of 25 – 70 mm in diameter, strate far from cap margin, odour at first close to Camembert cheese.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19990703.3.99 - Russula sororia (gołąbek piekący); Dolny Śląsk, dolina Odry
990703-3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #2