grzyby.pl

Ramaria rubripermanens Marr et D.E. Stuntz

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria flavosalmonicolorRamaria subbotrytis
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID40417 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID73609 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID73609 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID120890 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]