grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria rubripermanens Marr et D.E. Stuntz

Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria flavosalmonicolorRamaria myceliosa
GREJ: ID40417 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID73609 (© autora fot.)
GREJ: ID73609 (© autora fot.)
GREJ: ID120890 (© autora fot.)