Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID40417 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID73609 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID73609 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID120890 (© autora fot.)

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Ramaria rubripermanens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

40417 AB-54 299620 BB-09 160625 120890 160678 CA-57 202365 190010 CA-79 349376 CA-86 204847 CB-16 39662 DA-70 114711 DA-90 365131 DE-47 196214 254796 227936 288514 208669 181271 351540 365862 DE-56 181731 254804 DE-64 171184 244044 FG-21 263854 263745 317113 322985 73609

 ID39662  Ramaria rubripermanens; Kościerzyna, CB-16; 2006.08.26; Buczyna.; W ziemi przykryte częściowo liśćmi 3 owocniki z posuniętym rozkładem. 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/10.09.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49909 fot. 49910
UWAGA (B. Gierczyk): Zgłoszony jako R. botrytis i jako ten gatunek ujęty w pracy Kujawa A., Gierczyk B. (2007). Późniejsza, powtórna rewizja materiału zielnikowego (A. Kujawa) wykazała, że zebrane okazy reprezentują R. rubripermanens.

 ID40417  Ramaria rubripermanens; Rez. Diabli Skok, woj. wielkopolskie; 2006.08.28; buczyna porastająca źródliska; na ziemi kilka owocników oddalonych o kilka metrów od siebie; leg. Robert Puciata; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RP/060828/0001, tak
uwagi: fot. 50952

Uwaga (B. Gierczyk): Skorygowano województwo (było: zachodniopomorskie).

 ID73609  Ramaria rubripermanens; Olchowiec, powiat krośnieński, FG-21; 2007.08.05; las bukowy; na ziemi w grupie 6 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/9.08.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 112421 fot. 112422 fot. 112423
UWAGA (B. Gierczyk): Zgłoszony jako R. botrytis i jako ten gatunek ujęty w pracy Kujawa A., Gierczyk B. (2010). Późniejsza, powtórna rewizja materiału zielnikowego (A. Kujawa) wykazała, że zebrane okazy reprezentują R. rubripermanens.

 ID114711  Ramaria rubripermanens; Sopot okolice sanatorium Leśnik, DA-70; 2008.09.09; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/080909/0100, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 202003 fot. 202004

 ID120890  Ramaria rubripermanens; ok 2,5 km S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 2008.08.21; las mieszany z przewagą buka, grabu, sosny i świerka; na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JG/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216338
UWAGA (B. Gierczyk): Zgłoszony jako R. botrytis i jako ten gatunek ujęty w pracy Kujawa A., Gierczyk B. (2011). Późniejsza, powtórna rewizja materiału zielnikowego (A. Kujawa) wykazała, że zebrane okazy reprezentują R. rubripermanens.

 ID160625  Ramaria rubripermanens; E Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.08; las liściasty bukowo-grabowy; las liściasty bukowo-grabowy jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JG/090808/0100, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 320555 fot. 320556

 ID160678  (potwierdzenie 120890) Ramaria rubripermanens; S Przyjezierze, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.12; las mieszany z przewagą buka, grabu, sosny i świerka; na ziemi w mchu dwa owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JG/090812/0100, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 320848

 ID171184  Ramaria rubripermanens; 2,2 km NE, Nowy Broniszew, gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2010.08.17; las mieszany dębowo-sosnowy z przewagą dębów; na ziemi po dębami dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/100817/0100, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 363060 fot. 363061

siedlisko
fot. 363062

 ID181271  Ramaria rubripermanens; 2 km NE,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.08.14; las liściasty-gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany-gł.dęby,jodły,graby; na ziemi ok. 20 owocników w 5 grupach rozrzuconych na ok. 1/4 km kw; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/100814/0100, tak, notatka: nie
uwagi: 14.08.2010
fot. 393621 fot. 393622 fot. 393623 fot. 393624 fot. 393625 fot. 393626 fot. 393627

21.08.2010
fot. 393628 fot. 393629 fot. 393630 fot. 393631 fot. 393632 fot. 393633

 ID181731  Ramaria rubripermanens; 1,5 km SW, Orzechówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.08.29; lesna ścieżka obsadzona dębami; na ziemi, u podstawy żywego dębu i tuż przy zmurszałym dębowym pniaku dwa pojedyncze owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/100829/0100, tak, notatka: nie
uwagi: przybliżone namiary 51 01 29,1 N ; 19 30 51,1 E

fot. 394734 fot. 394735 fot. 394736

W tej alejce znajdowałem już wcześniej te koralówki
fot. 394737 fot. 394738

 ID190010  Ramaria rubripermanens; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2011.08.13; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/110813/0100, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 437822
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.62217~18.20667&lvl=10&sp=point.54.62217_18.20667_13%20sierpnia%202011%20(74).JPG

 ID196214  (potwierdzenie 181271) Ramaria rubripermanens; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2011.08.14; las liściasty-gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany-gł.dęby,jodły,graby; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, wysłany z pierwotnym zgłoszeniem, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednej z grupek; 51st 9' 33,86" N i 19st 35' 22,96" E

fot. 468670 fot. 468671 fot. 468672

 ID202365  (potwierdzenie 190010) Ramaria rubripermanens; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2012.08.08; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; ziemia 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 505663
obszar Natura 2000

 ID204847  Ramaria rubripermanens; rezerwat Lubygość, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-86; 2012.09.05; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120905/0100, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu Jezioro Lubygość
uwagi: fot. 515555

 ID208669  (potwierdzenie 181271) Ramaria rubripermanens; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2012.08.01; las liściasty-gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany-gł.dęby,jodły,graby; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, wysłany przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 534681 fot. 534682

 ID227936  Ramaria rubripermanens; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.09.14; las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby; na ziemi trzy owocniki w dwóch punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130914/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 621136 fot. 621137 fot. 621138

 ID244044  (potwierdzenie 171184) Ramaria rubripermanens; 2,5 km NE od wsi Nowy Broniszew, gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2014.08.19; dąbrowa; na ziemi 6 owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie kilkaset metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: namiary nowej grupy -gr.2 ( wyżej położonej od tej pierwotnej ) 50st 59' 39,85" N i 19st 12' 56,6" E

gr.1
fot. 695748

gr.2
fot. 695749 fot. 695750 fot. 695751

 ID254796  (potwierdzenie 181271) Ramaria rubripermanens; 2km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2014.07.23; las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby; na ziemi kilka owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736273 fot. 736274

30.07.2014
fot. 736275 fot. 736276

 ID254804  (potwierdzenie 181731) Ramaria rubripermanens; 1,5 km SW od wsi Orzechówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.07.26; leśna dróżka obsadzona dębami; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736331 fot. 736332 fot. 736333

 ID263745  Ramaria rubripermanens; Olchowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2014.07.27; las bukowy; na ziemi kilka owocników w grupie; leg. Andrzej Klara; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/140727/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 769170 fot. 769171
wątek Ramaria rubripermanens

 ID263854  Ramaria rubripermanens; między Olchowcem, a Polanami (Dobańce), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2014.07.27; las grabowy; w mchu na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/140727/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 769906
wątek Ramaria rubripermanens

ID288514 (potwierdzenie 181271) Ramaria rubripermanens; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2016.07.29; las liściasty -gł. dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł. dęby, jodły, graby; na ziemi ponad 15 owocników w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: namiary jednej z grup: 51st 9' 33" N i 19st 35' 22,5" E

fot. 866741 fot. 866742 fot. 866743 fot. 866744

 ID299620  Ramaria rubripermanens; Puszcza Goleniowska, 0,6 km na E od Widzieńska, gm. Stepnica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2011.08.02; las mieszany na stoku doliny Gowienicy (Bk, Db, Wz, So); na ziemi pod bukami pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000873, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/435897.html

ID317113 Ramaria rubripermanens; Olchowiec Dobańce, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2018.08.05; Las głównie grabowy z domieszką sosny, buka, osiki i brzozy.; na ziemi, w różnych miejscach lasu pojedynczo i po 2-3 w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1017247 fot. 1017248 fot. 1017249 fot. 1017250

ID322985 Ramaria rubripermanens; Olchowiec Dobańce, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2018.07.29; Las głównie grabowy z domieszką sosny, buka, osiki i brzozy; na ziemi 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: wcześniej zgłosiłam z tej samej lokalizacji z późniejszą datą
fot. 1061117

 ID349376  Ramaria rubripermanens; TPK Sopocka Droga Nadleśniczych, pow. sopocki, woj. pomorskie, CA-79; 2016.08.23; buk; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0008076, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/871242.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/871243.jpg

ID351540 (potwierdzenie 181271) Ramaria rubripermanens; 2 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2021.08.15; las mieszany -dęby, jodły, osiki, graby i inne; na ziemi ponad 20 owocników w kilku grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1280558 fot. 1280559 fot. 1280560 fot. 1280561 fot. 1280562

8.09.
fot. 1280563 fot. 1280564 fot. 1280565

 ID365131  Ramaria rubripermanens; Gdańsk-Lipce, północna strona pagórka, w połowie wysokości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-90; 2022.09.05; las ruderalny, głównie buki; na ziemi, wśród liści dwie sztuki, tydzień później jeszcze jedna; leg. Karolina Gletkier; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010323, tak, notatka: nie
uwagi: dyskusja https://www.bio-forum.pl/messages/33/1367590.html

fot. 1402515 fot. 1402516 fot. 1402517

ID365862 (potwierdzenie 181271) Ramaria rubripermanens; 2 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2022.08.14; las mieszany -dęby, jodły, osiki, graby i inne; na ziemi ponad 25 owocników w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS jednej z grup: 51,158313 19,589631

fot. 1408725 fot. 1408726 fot. 1408727 fot. 1408728 fot. 1408729 fot. 1408730 fot. 1408731 fot. 1408732

3.09.
fot. 1408733 fot. 1408734 fot. 1408735 fot. 1408736

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji