grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria subbotrytis (Coker) Corner

GREJ: ID263910 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID231021 (© autora fot.)
GREJ: ID263910 (© autora fot.)
GREJ: ID263374 (© autora fot.)