takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramaria subbotrytis (Coker) Corner

GREJ: ID263910 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID231021 (© autora fot.)

GREJ: ID263910 (© autora fot.)

GREJ: ID263374 (© autora fot.)