takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramaria flavosalmonicolor Schild

GREJ: ID36404 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID253932 (© autora fot.)
GREJ: ID253932 (© autora fot.)