grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria flavosalmonicolor Schild

Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariakoralówka tępowierzchołkowa (Ramaria obtusissima)Ramaria rubripermanens
GREJ: ID36404 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID253932 (© autora fot.)
GREJ: ID253932 (© autora fot.)