grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg

orzast luganeaski
Phaeophyscia Phaeophyscia Phaeophyscia PhaeophysciaPhaeophysciaorzast Černohorskiego (Phaeophyscia cernohorskyi)orzast orzęsiony (Phaeophyscia ciliata)