jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg

orzast luganeaski