grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia cernohorskyi (NAdv.) Essl.

orzast Černohorskiego