grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg

orzast orzęsiony
Phaeophyscia Phaeophyscia Phaeophyscia PhaeophysciaPhaeophysciaorzast luganeaski (Phaeophyscia chloantha)orzast szkarłatny (Phaeophyscia endococcina)