jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg

orzast orzęsiony