grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Macrolepiota fuliginosa (Barla) Bon

Macrolepiota rhodosperma (P.D. Orton) Migl.,.Bollettino del Gruppo Micologico "G. Bresadola" 38 (5-6): 140 (1995) [MB#445045]
Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota MacrolepiotaMacrolepiotaMacrolepiota permixtaczubajka kania (Macrolepiota procera)
Macrolepiota fuliginosa
29.08.2013, woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Goniądz, okolice Fortu IV Twierdzy Osowiec; copyright © by Grażyna Domian XL
Macrolepiota fuliginosa
Macrolepiota fuliginosa
Macrolepiota fuliginosa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130829.BGF_GD_BiePN_130829_0004.gd - Macrolepiota fuliginosa; woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Goniądz, okolice Fortu IV Twierdzy Osowiec
130829-BGF_GD_BiePN_130829_0004
leg. Grażyna Domian, det. Błażej Gierczyk
/woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Goniądz, okolice Fortu IV Twierdzy Osowiec/
/v. rhodosperma, zielnik Błażej.../ #4