takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Macrolepiota permixta (Barla) Pacioni

Lepiota permixta Barla · Macrolepiota procera var. permixta (Barla) Quadr. et Lunghini