Tx: 1144
grzyby.pl

Crepidotus autochthonus J.E. Lange

ciżmówka naziemna
Crepidotus caspari var. autochthonus (J.E. Lange) P. Roux, Guy Garcia et Manie · Crepidotus fragilis Joss. n.nud. · Crepidotus mollis var. pseudoapplanatus Pilát
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Crepidotus autochtonus
w koleinie na zarośnietej trawą drodze leśnej, podłoże gliniaste; owocniki w skupieniach, wyrastają z gleby
Crepidotus autochtonus
w koleinie na zarośnietej trawą drodze leśnej, podłoże gliniaste; młode owocniki wychodzące z gleby
Crepidotus autochtonus
w koleinie na zarośnietej trawą drodze leśnej, podłoże gliniaste; młode owocniki, blaszki

owocnik

Kapelusz biały, wilgotny szarawy do gliniasto żółtawego, powierzchnia filcowata i niewyraźnie strefowana; 20-70 mm długości, muszlowaty, uchowaty, nieregularny, bokiem przyrośnięte do podłoża z niewyraźnie wyróżnialnym trzonem.

space

Trzon szczątkowy.

zarodniki

Zarodniki gładkie, szeroko elipsoidalne, cytrynowate do migdałowatych, 7-10 x 5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki wyrastają w grupach po kilka z ziemi.
On ground in groups.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji