grzyby.pl

Crepidotus autochthonus J.E. Lange

ciżmówka naziemna
Crepidotus caspari var. autochthonus (J.E. Lange) P. Roux, Guy Garcia et Manie · Crepidotus fragilis Joss. n.nud. · Crepidotus mollis var. pseudoapplanatus Pilát
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Crepidotus autochtonus
w koleinie na zarośnietej trawą drodze leśnej, podłoże gliniaste; owocniki w skupieniach, wyrastają z gleby
Crepidotus autochtonus
w koleinie na zarośnietej trawą drodze leśnej, podłoże gliniaste; młode owocniki wychodzące z gleby
Crepidotus autochtonus
w koleinie na zarośnietej trawą drodze leśnej, podłoże gliniaste; młode owocniki, blaszki

owocnik

Kapelusz biały, wilgotny szarawy do gliniasto żółtawego, powierzchnia filcowata i niewyraźnie strefowana; 20-70 mm długości, muszlowaty, uchowaty, nieregularny, bokiem przyrośnięte do podłoża z niewyraźnie wyróżnialnym trzonem.

space

Trzon szczątkowy.

zarodniki

Zarodniki gładkie, szeroko elipsoidalne, cytrynowate do migdałowatych, 7-10 x 5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki wyrastają w grupach po kilka z ziemi.
On ground in groups.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Moser, M., 1983 — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2. [27]
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji