grzyby.pl
GREJ

Crepidotus autochthonus J.E. Lange (1938)

ciżmówka naziemna
Crepidotus fragilis Joss. n. nud.
Crepidotus Crepidotus Crepidotus CrepidotusCrepidotusciżmówka płaska (Crepidotus applanatus)Crepidotus luteolus
Crepidotus autochtonus
w koleinie na zarośnietej trawą drodze leśnej, podłoże gliniaste; owocniki w skupieniach, wyrastają z gleby; 23.05.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Crepidotus autochtonus
w koleinie na zarośnietej trawą drodze leśnej, podłoże gliniaste; młode owocniki wychodzące z gleby
Crepidotus autochtonus
w koleinie na zarośnietej trawą drodze leśnej, podłoże gliniaste; młode owocniki, blaszki

owocnik

Kapelusz biały, wilgotny szarawy do gliniasto żółtawego, powierzchnia filcowata i niewyraźnie strefowana; 20 – 70 mm długości, muszlowaty, uchowaty, nieregularny, bokiem przyrośnięte do podłoża z niewyraźnie wyróżnialnym trzonem.

space

Trzon szczątkowy.

zarodniki

Zarodniki gładkie, szeroko elipsoidalne, cytrynowate do migdałowatych, 7 – 10 x 5 µm.

występowanie

Owocniki wyrastają w grupach po kilka z ziemi.

On ground in groups.