grzyby.pl

Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm.

ciżmówka płaska
Crepidotus putrigenus (Berk. et M.A. Curtis) Peck
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Crepidotus applanatus (ciżmówka płaska)
pokrój
Crepidotus applanatus (ciżmówka płaska)
pokrój
Crepidotus applanatus (ciżmówka płaska)
blaszki
Crepidotus applanatus (ciżmówka płaska)
Crepidotus applanatus (ciżmówka płaska)
Crepidotus applanatus (ciżmówka płaska)
Crepidotus applanatus (ciżmówka płaska)

cechy makroskopowe

Kapelusz ±higrofaniczny, początkowo biały, z wiekiem kremowo-beżowy do brązowawego; stosunkowo duże, 10-30(50) mm szerokości, początkowo języczkowaty z krótkim bocznym trzonem, z wiekiem pólkulisty lub wahlarzowaty i bez wyróżniającego się trzonu; powierzchnia gładka, matowa, u nasady zwykle krótko owłosiona; brzeg w stanie wilgotnym i z wiekiem delikatnie prążkowany, długo podwinięty, ostry.

space

Trzon szcżątkowy, widoczny zwłaszcza u młodych egzempalrzy.

space

Barwa wysypu zarodników rdzawobrązowa.

cechy mikroskopowe

Zarodniki kuliste lub niemal kuliste, drobno, słabo brodawkowane, pokryte drobniuteńkimi igiełkami, 4.5-7 × 4-6.5 µm, Q= 1.0-1.2, nieamyloidalne. Cheilocystydy wydłużone-maczugowate do główkowatych, 35-60 × 10-12 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsta. Od lata do jesieni, w grupach na silnie zmurszałym drewnie drzew liściastych (buk, klon jawor, jesion), leżących pniach, pniakach, gałązkach, rzadko na drewnie drzew iglastych.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna.[134]

uwagi

Pewne oznaczenie większości gatunków w rodzaju ciżmówka (Crepidotus) wymaga sprawdzenia cech mikroskopowych. Zobacz uwagi i klucz na stronie rodzaju ciżmówka (Crepidotus).

wybrane okazy · selected collections

#4
08 09 06 - 3
det. Anna Kujawa, Błażej Gierczyk
/Bieszczady/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 2000 — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae [26V]
  • Watling R., Gregory N.M, 1989 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 6. Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotid agarics. [68]
  • Moser, M., 1983 — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2. [27]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Crepidotus applanatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 300018 300019 BB-01 205292 BD-14 39481 CA-93 360856 CB-24 196950 CE-37 193912 194022 193602 192336 194021 193603 194023 194020 193600 DC-28 338792 DE-55 196842 196843 EB-58 261817 EB-68 261816 FF-93 303514 FG-11 356781 FG-21 304564 FG-33 230377 GC-01 230484

 ID39481  Crepidotus applanatus; Las 1500m NE od stacji kolejowej Porażyn, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD-14; 2006.08.20; Las mieszany skaładający się z brzóz, świeków, sosen, modrzewi, dębów, buków i in.; Na pieńku nieidentyfikowalnego drzewa W grupie; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/MW/060820/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:

fot. 49568 fot. 49569

ID192336 Crepidotus applanatus; 300 m na S-E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.03; las sosnowy; na murszejącym pniaku sosny w grupie, kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada; det. Grzegorz Dubiel; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/432666.html
fot. 448712 fot. 448713 fot. 448714

ID193600 Crepidotus applanatus; 500 m na N od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Wieruszowska), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.21; las sosnowy z domieszką brzozy; na pniaku sosny kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Grzegorz Dubiel; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka nr 2021. Gmina Bolesławiec.
fot. 455055 fot. 455056

ID193602 Crepidotus applanatus; 1,1 km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.11; las grabowy i pojedyncze sosny; na zmurszałym pniu sosny kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Grzegorz Dubiel; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 231. Gmina Bolesławiec.
fot. 455066 fot. 455067 fot. 455068

ID193603 Crepidotus applanatus; 900 m na N - E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.15; las sosnowy, z domieszką brzozy, rzadko buka; na pniaku sosny masowo, wokół pniaka; leg. Piotr Zawada; det. Grzegorz Dubiel; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 249. Gmina Bolesławiec.
fot. 455073 fot. 455074 fot. 455075

ID193912 Crepidotus applanatus; 650 m na W od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.22; las sosnowy; na zmurszałym pniaku sosny dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Grzegorz Dubiel; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 240. Gmina Bolesławiec. W lokalizacji podano najbliższą miejscowość w innej gminie.
fot. 456628 fot. 456629 fot. 456630

ID194020 Crepidotus applanatus; 600 m na N od zabudowań Podjaworka (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.22; las sosnowy; na pniaku sosny w grupie, kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada; det. Grzegorz Dubiel; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 248. Gmina Bolesławiec.
fot. 457144 fot. 457145 fot. 457146

ID194021 Crepidotus applanatus; 400 m na S-W od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.26; las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy; wokół, zmurszałego pniaka sosny w grupie - 27 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Grzegorz Dubiel; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 228. Gmina Bolesławiec. Lokalizację podano do najbliższej miejscowości w innej gminie.
fot. 457152 fot. 457153 fot. 457154 fot. 457155

ID194022 Crepidotus applanatus; 250 m na N od zabudowań Podjamy (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; ; las sosnowy, nieliczne brzozy i świerki; na zmurszałym pniaku sosny w grupie - ponad 100 owocników; leg. 2011.09.10; det. Grzegorz Dubiel; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Gmina Bolesławiec.
fot. 457160 fot. 457161 fot. 457162

ID194023 Crepidotus applanatus; 500 m na W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.09; las sosnowy, nieliczne brzozy, dęby; przy pniaku sosny w grupie - 11 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Grzegorz Dubiel; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, tzw. Wójcki Las" działka nr 468. Gmina Łubnice.
fot. 457166 fot. 457167

 ID196842  Crepidotus applanatus; 1,9 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2008.10.18; las sosnowy; u podstawy murszejącego, sosnowego pniaka jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/081018/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 51st 2' 59,66" N i 19st 20' 9,56" E

Znalezisko prezentowane w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/213756.html

 ID196843  Crepidotus applanatus; 1,1 km N od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2008.09.21; las sosnowy; u podstawy murszejącego, sosnowego pniaka w wiązkach, kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/080921/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 51st 2' 33,52" N i 19st 22' 35,43" E

Znalezisko prezentowane w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/202600.html

 ID196950  Crepidotus applanatus; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2006.08.14; Las sosnowy z domieszką brzozy,buka; pień sosny kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/060814/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/467139.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 472829
forma ochrony Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

 ID205292  Crepidotus applanatus; 1 km S od Kołobrzeg-Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2012.08.26; buczyna; mocno zmurszały pniak buka masowo; leg. Tadeusz Twardy; det. Błazej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/120826/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/508086.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 518175 fot. 518176

 ID230377  Crepidotus applanatus; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2012.09.23; głównie buki i jodła, w pobliżu też klon jawor i inne; murszejąca kłoda bukowa dachówkowato i gromadnie; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/120923/0004, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 633977 fot. 633978
wątek
Crepidotus applanatus

 ID230484  Crepidotus applanatus; około 2 km na NE od Ogrodniczek, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.09.08; las iglasty (sosna, świerk); pień sosnowy kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120908/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 634611

 ID261816  Crepidotus applanatus; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-68; 2013.09.14; sosna, świerk, dąb, brzoza; sosna kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130914/0012, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597175.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597176.jpg&type=image/jpeg

 ID261817  Crepidotus applanatus; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 2013.09.15; Dąb, grab, sosna, świerk; drewno sosnowe kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0012, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597384.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597385.jpg&type=image/jpeg

 ID300018  Crepidotus applanatus; Puszcza Bukowa, 1,6 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; ; buczyna; na murszejącej kłodzie bukowej w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000999, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/789107.html

 ID300019  Crepidotus applanatus; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.09.24; buczyna; na silnie rozłożonej kłodzie bukowej w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000886, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/789375.html

 ID303514  Crepidotus applanatus; las w okolicy Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF-93; 2011.07.13; las głównie bukowy z jodła, brzozą i in.; na pniu żywego dębu kilka owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001386, tak, notatka: nie
uwagi: Crepidotus applanatus

 ID304564  Crepidotus applanatus; Ropianka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2016.07.27; las jodłowo bukowy z innymi, pojedynczymi drzewami krzewami (leszczyna, sosna, brzoza, osika i in.); zmurszała kłoda jodłowai kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001707, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 942543
Wątek
Crepidotus applanatus

ID338792 Crepidotus applanatus; las ok 1 km na pn od Sinogóry, gm. Lubowidz, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC-28; 2020.09.14; las sosnowy + nieliczne brzozy; na pniaku sosny kilka grup po kilka-kilkanaście gęsto skupionych, ale niezrośniętych owocników; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pana B. Gierczyka, tak, notatka: nie
uwagi: dość duże (do 5cm szer.); wszystkie owocniki +- pomarańczowobrązowe, część jaśniejsza u nasady; pod skórką nie ma "żelatynowatej" warstwy, jedynie białawy, cienki miąższ; blaszki wszystkich sprawdzonych owocników czerwonobrązowe, wysyp także czerwonobrązowyfot. 1187254fot. 1187255fot. 1187256fot. 1187257fot. 1187258

 ID356781  Crepidotus applanatus; okolice Mytarza, szlak przez las do szczytu Bucznik, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-11; 2019.12.01; Las mieszany (jodła, sosna,buk, grab i in.); rzaz kawałka ściętego pnia czereśni ptasiej około 20 owocników dachówkowato; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009283, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1328312 fot. 1328313

Wątek: Crepidotus applanatus

ID360856 Crepidotus applanatus; Rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 2016.07.28; sosna, świerk, brzoza; drewno iglaste klika owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: tak, BG, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/864186.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/864187.jpg

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji