grzyby.pl

Crepidotus

ciżmówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

oznaczanie

W rodzaju ciżmówka (Crepidotus) jedynie pospolitą ciżmówkę miękką (Crepidotus mollis) można pewnie zidentyfikować po cechach makroskopowych - ma ona wyraźną, żelatynową, elastyczną, zdzieralną skórkę kapelusza. Owocniki pozostałych gatunków są do siebie bardzo podobne i odróżnia się je przede wszystkim podstawie cech mikroskopowych - konieczne jest określenie charakteru urzeźbienia powierzchni zarodników (oglądanych pod imersją).

Gatunki tworzące podobne owocniki ale z bezbarwnymi zarodnikami, o białej barwie wysypu zarodników, należą do rodzajów bocznianka (Hohenbuehelia), Phyllotopsis, odgiętka (Resupinatus), Pleurocybella.W rodzaju ciżmówka (Crepidotus) jedynie pospolitą ciżmówkę miękką (Crepidotus mollis) można pewnie zidentyfikować po cechach makroskopowych - ma ona wyraźną, żelatynową, elastyczną, zdzieralną skórkę kapelusza. Owocniki pozostałych gatunków są do siebie bardzo podobne i odróżnia się je przede wszystkim podstawie cech mikroskopowych - konieczne jest określenie charakteru urzeźbienia powierzchni zarodników (oglądanych pod imersją).

Gatunki tworzące podobne owocniki ale z bezbarwnymi zarodnikami, o białej barwie wysypu zarodników, należą do rodzajów bocznianka (Hohenbuehelia), Phyllotopsis, odgiętka (Resupinatus), Pleurocybella.

cechy charakterystyczne

Saprotrofy. Na drewnie, resztkach roślinnych, mchach, rzadko na ziemi.

Niejadalne z uwagi na nikłe rozmiary.

Owocniki zwykle małe. Kapelusz ze szczątkowym bocznym trzonem lub bez, bokiem przyrośnięte do podłoża; zwykle białawy, żółtawy, brązowawy, rzadko czerwonawy. Uwaga, powierzchnia kapelusza owocników w grupie dojrzałych owocników jest często mniej lub bardziej różowobrązowa od pokrywającej ją warstwy osypanych zarodników.

Blaszki dojrzałe gliniasto-brązowe lub mięsno-brązowe.

Barwa wysypu zarodników gliniastobrązowa lub różowobrązowej.

Zarodniki okrągłe do elipsoidalnych, brązowawe, gładkie, szorstkie lub brodawkowane, nieamyloidalne, bez pory rostkowej, pod mikroskopem stosunkowo jasne. Cheilocystydy obecne, zawsze wyraźne, choć niewiele zróżnicowane w stosunku do innych komórek. Pleurocystyd brak.Owocniki zwykle małe. Kapelusz ze szczątkowym bocznym trzonem lub bez, bokiem przyrośnięte do podłoża; zwykle białawy, żółtawy, brązowawy, rzadko czerwonawy. Uwaga, powierzchnia kapelusza owocników w grupie dojrzałych owocników jest często mniej lub bardziej różowobrązowa od pokrywającej ją warstwy osypanych zarodników.

space

Barwa wysypu zarodników gliniastobrązowa lub różowobrązowej.

space