owocniki

Owocniki zwykle małe. Kapelusz ze szczątkowym bocznym trzonem lub bez, bokiem przyrośnięte do podłoża; zwykle białawe, żółtawe, brązowe, rzadko czerwonawe. Uwaga, powierzchnia kapelusza owocników w grupie dojrzałych owocników jest często mniej lub bardziej różowobrązowa od pokrywającej ją warstwy osypanych zarodników.

space

Barwa wysypu zarodników gliniastobrązowa lub różowobrązowa.

Zarodniki okrągłe do elipsoidalnych, brązowawe, gładkie, szorstkie lub brodawkowane, nieamyloidalne, bez pory rostkowej, pod mikroskopem stosunkow jasne. Cheilocystydy obecne, zawsze wyraźne, choć niewiele zróżnicowane w stosunku do innych komórek. Pleurocystyd brak.

występowanie

Saprotrofy. Na drewnie, resztkach roślinnych, mchach, rzadko na ziemi.

oznaczanie

W rodzaju ciżmówka (Crepidotus) jedynie pospolitą ciżmówka miękka (Crepidotus mollis) można pewnie zidentyfikować po cechach makroskopowych - ma ona wyraźną, żelatynową, elastyczną, zdzieralną skórkę kapelusza. Owocniki pozostałych gatunków są do siebie bardzo podobne i odróżnia się je przede wszystkim podstawie cech mikroskopowych - konieczne jest określenie charakteru urzeźbienia powierzchni zarodników (oglądanych pod imersją).

Gatunki tworzące podobne owocniki ale z bezbarwnymi zarodnikami, o białej barwie wysypu zarodników, należą do rodzajów bocznianka (Hohenbuehelia), Phyllotopisis, odgiętka (Resupinatus), Pleurocybella.

wartość

Niejadalne.

Inedible.

mollis

Crepidotus mollis (ciżmówka miękka)
pospolita; na drewnie drzew liściastych
częsty
w dachówkowatych skupieniach
wiosna-jesień

pod skórką kapelusza brak żelatynowatej warstwy

crocophyllus

powierzchnia kapelusza z rdzawobrązowymi łuseczkami lub włókienkami

zarodniki okrągłe lub okrągławe, mogą zdarzyć się nieliczne zarodniki szerokoelipsoidalne

applanatus

Crepidotus applanatus (ciżmówka płaska)
na silnie zmurszałym drewnie drzew liściastych, rzadko na drewnie drzew iglastych

sphaerosporus

subsphaerosporus

wakefieldiae

zarodniki wydłużone, elipsoidalne lub migdałowate

zarodniki gładkie oglądane pod imersją

dość duże, kapelusz 20-70 mm szerokości; na ziemi

autochthonus

caspari

mniejsze, rzadko ponad 30 mm szerokości; na drewnie lub resztkach roślinnych

sambuci

haustellaris

pubescens

lundellii

zarodniki punktowane lub brodawkowane gdy oglądane pod imersją

cinnabarinus

kapelusz szkarłatnoczerwony, cynobrowoczerwony

bardzo małe, 1-4 mm szerokości

zarodniki elipsoidalne, jajowate

macedonicus

variabilis

Crepidotus sp.
wilgotne opadłe gałązki i kawałki drewna
bardzo pospolity
6-11
w grupach

cesatii

subepibryus

subverrucisporus

subtilis

zarodniki elipsoidalno-migdałowate do migdałowatych

luteolus

amygdalosporus

epibryus

większe, 5-70 mm szerokości

velenovskyi

muscigenus


jeśli owocniki z wyraźnym bocznym lub ekscentrycznym trzonem a zarodniki gładkie z ±wyraźną porą rostkową, to porównaj:

melanotus

trzon czerwonawy