grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinopsis marcescibilis (Britzelm.) Örstadius et E. Larss.

kruchaweczka dzwonkowata
Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer