grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis urticicola (Berk. et Broome) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus urticicola (Berk. et Broome) Buller
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis urticicola
pokrój; 11.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Coprinopsis urticicola
pokrój; stare owocniki
Coprinopsis urticicola
powierzchnia kapelusza; w zbliżeniu

cechy makroskopowe

Kapelusz

space

Trzon

space

Barwa wysypu zarodników

cechy mikroskopowe

Coprinopsis urticicola
Zarodniki × µm.

space

Cheilocystydy .

space

Kaulocystydy .

space

występowanie

uwagi

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050811.10.05 - Coprinopsis urticicola; okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050811-10
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #17