grzyby.pl

Coprinopsis urticicola (Berk. et Broome) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus urticicola (Berk. et Broome) Buller
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis urticicola
pokrój
Coprinopsis urticicola
pokrój; stare owocniki
Coprinopsis urticicola
powierzchnia kapelusza; w zbliżeniu

cechy makroskopowe

Kapelusz

space

Trzon

space

Barwa wysypu zarodników

cechy mikroskopowe

Coprinopsis urticicola
spores
Zarodniki × µm.

space

Cheilocystydy .

space

Kaulocystydy .

space

występowanie

Brak w czekliście. [105]

uwagi

wybrane okazy · selected collections

#17
05 08 11 - 10
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Coprinopsis urticicola na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 316322 315041 FF-73 349436

ID315041 Coprinopsis urticicola; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.06.09; Podmokła łąka - ols.; Trawy, rośliny zielne. Gromadnie - pojedynczo i w grupkach.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. P. Drzewiecki, B. Gierczyk; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

 ID316322  Coprinopsis urticicola; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.07.16; Pastwisko dla koni na gruncie ornym - brzeg oczka wytopiskowego.; Ubiegłoroczne liście, łodygi traw. Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002578, nie, notatka: nie
uwagi: Brak fot.

 ID349436  Coprinopsis urticicola; Wyżne 36, pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie, FF-73; 2021.08.12; przyomowy ogród,trawa wśród watrobowców; na liściach trawy po kilka owocników na karzdym liściu; leg. Piotr Kozioł; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008022, tak, notatka: -; publikacja: -
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1247622.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji