występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na ziemi i na korze Quercus robur; wrzesień-październik.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (1996)[2782]Flisińska (1996) Studia nad grzybami wielkoowocnikowymi (macromycetes) Lublina.[2782], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Pilát (1950)[3109]Pilát (1950) Contribution to the knowledge of the Hymenomycetes of Białowieża virgin forests in Poland.[3109]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Clitopilus pinsitus (bruzdniczek krótkotrzonowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB31 341741 AB93 281279 AB94 362456 AC27 364304 364312 AC37 362324

ID 281 279 oznaczenie: Clitopilus pinsitus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,2 km na S od skrzyżowania autostrady A6 z przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 5 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy, na kłodzie powalonego jesionu, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151205/0002; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:819281] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 819281 ;

ID 341 741 oznaczenie: Clitopilus pinsitus; lokalizacja: Wyspa Uznam (prop. rez. Łowiczanka), 2,1 km na SE od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 7 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w borze mieszanym, na odciętym fragmencie dziuplastej kłody Fagus, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. R. Tomaszewski, B. Gierczyk, G. Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1196219] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1196219 ;

ID 362 324 oznaczenie: Clitopilus pinsitus; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,2 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 3 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na murszejącej kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382015 fot.1382016 fot.1382017 fot.1382018; Zarodniki: 6,5-9,1 x 4-5,6 µm średnio 7,4 x 4,7 µm!, Q: 1,4-1,8 średnio 1,6!:; fot.1382019 fot.1382020 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382015
1382016
1382017
1382018
1382019
1382020

ID 362 456 oznaczenie: Clitopilus pinsitus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa, rez. Osetno), 1,6 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 12 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na przyziemnej części grubego korzenia Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382808 fot.1382809 fot.1382810 fot.1382811 fot.1382812; Zarodniki: 6,6-8,4 x 4,5-5,4 µm średnio 7,3 x 4,9 µm!, Q: 1,3-1,6 średnio 1,6!:; fot.1382813 fot.1382814 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382808
1382809
1382810
1382811
1382812
1382813
1382814

ID 364 304 oznaczenie: Clitopilus pinsitus; lokalizacja: Pojezierze Choszczeńskie (prop. rez. Łęgi Źródliskowe pod Chrapowem w Barlineckim PK), 1,5 km na NW od Chrapowa, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC27; data zbioru: 31 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany, na kłodzie Betula pendula, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1397148 fot.1397149 fot.1397150 fot.1397151; Zarodniki: 7,4-9,3 x 4,4-5,4 µm średnio 8,1 x 5,0!, Q: 1,4-1,8; fot.1397152 fot.1397153 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1397148
1397149
1397150
1397151
1397152
1397153

ID 364 312 oznaczenie: Clitopilus pinsitus; lokalizacja: Równina Pyrzycka (prop. rez. Wąwozy pod Żydowem w Barlineckim PK), 0,8 km na NE od Żydowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC27; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1397227 fot.1397228 fot.1397229; Zarodniki: 7,2-9,0 x 4,3-5,1 -5,5! µm średnio 7,8 x 4,8 µm!, Q: 1,4-1,8 średnio 1,6!:; fot.1397230 fot.1397231 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1397227
1397228
1397229
1397230
1397231
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji