grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Clitopilus pinsitus (Fr.) Joss.

bruzdniczek krótkotrzonowy
Clitopilus Clitopilus Clitopilus ClitopilusClitopilusClitopilus daamsiibruzdniczek malutki (Clitopilus hobsonii)