takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Clitopilus daamsii Noordel.