grzyby.pl

Clitopilus daamsii Noordel.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clitopilus Clitopilus Clitopilus ClitopilusClitopilusbruzdniczek krótkotrzonowy (Clitopilus pinsitus)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]