grzyby.pl

Amylostereum

skórniczek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stereaceae Stereaceae Stereaceae StereaceaeStereaceaetarczóweczka (Aleurocystidiellum)woskobłonka (Conferticium)