grzyby.pl

Conferticium

woskobłonka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stereaceae Stereaceae Stereaceae StereaceaeStereaceaeskórniczek (Amylostereum)woskobłonka (Megalocystidium)