jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin

skórniczek jodłowy

GREJ: ID212742 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID212742 (© autora fot.)